En

Klasszikus ókor

Online jegyvásárlás

Klasszikus ókor

Az Antik Gyűjtemény új állandó kiállításának célja a klasszikus antik hagyomány bemutatása. Középpontjában a görög, az etruszk és a római kultúra áll, tágabban pedig a Földközi-tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítettük meg.

Hellasz – Itália – Róma. Az európai művészet három ókori útja

Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállított darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásként tekintettek rájuk: állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak.

Kultúrák uniója – az ókori Mediterráneum

Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatjuk be földrajzi, történeti és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adunk két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történetéről. Ezekből a példákból jól kirajzolódik a klasszikus ókor egyik alapvonása, a más kultúrákat befogadó nyitottság. Ez a konnektivitás az egyik legfontosabb örökség, amelyet a klasszikus ókortól kaptunk.

„Lépjetek be, itt is istenek vannak!” Erósz – Dionüszosz – Thanatosz

A három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák. Az itt látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelyeknek a ma élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak. A kiindulópontot a három görög isten és a hozzájuk kapcsolódó fogalmak jelentik, de a műtárgyak nem kultúrák szerint és nem is időrendben sorakoznak. Ezzel hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a Mediterráneum ókori kultúrái közös hagyománnyá formálódtak.

Az Antik Gyűjtemény kiállítása más múzeumokból kölcsönkapott műtárgyakkal is gazdagodott. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó „hamisítványok” is tanúsítják. A kiállítást mindezekkel együtt inkább böngészésre, mintsem „végigolvasásra” szánjuk. Nem idealizáljuk az ókori kultúrákat, a látogató talán néhol majd megkérdezi: „Hogy lehetett így élni?”, máshol pedig rácsodálkozik, hogy így is lehetett élni. A klasszikus antik hagyomány egyik legmeghatározóbb vonása, hogy a későbbi korok számára is kínál érvényes tanulságokat, azaz az ókori kultúrák tanulmányozása egyben saját kultúránk, saját életünk tanulmányozása is.

 

 

 

 

 

 

„Nagy tévedés azt hinni, hogy léteznek ókoriak…

Az ókori világ csak most van keletkezőben…

a faragott kő nem több a testnél…

(Az antik világ) voltaképp nem adott a számunkra

– nem áll a rendelkezésünkre –,

hanem még csak ezután kell majd létrehoznunk.”

Novalis

Tatár György fordítása

Kiemelt látnivalók, érdekességek

Etruszk síremlék talapzat

A síremlék négy oldalán temetéshez kapcsolódó halotti játékok ábrázolásai sorakoznak: birkózás, ökölvívás, atlétika és kocsiverseny. A küzdők mellett bírók, írnokok és zenészek láthatók. A versenyeket akrobaták bemutatója egészíti ki. Sport és cirkusz gyökerei tehát itt közösek: a halotti kultuszból sarjadtak ki. Két jelenetben ott látható a szakállas etruszk démon, Phersu. Ő sarkallhatta véres küzdelemre a küzdőket.

Grimani-kancsó

Az Antik Gyűjtemény egyik legjelentősebb darabja a 16–18. században a velencei Grimani-család gyűjteményébe tartozott. Az edény fő dísze két mitikus lény. A kiöntő pereme mögött Dionüszosz kísérője, Szilénosz ül, mindkét kezében ivókürt. A fül alján szirén látható. Szirének fogadták az Alvilágba érkezőket, hogy csodálatos énekükkel enyhítsék a halál keserűségét. A feltehetően síri ajándéknak szánt edényen tehát összekapcsolódik Dionüszosz és Thanatosz, eksztázis és elmúlás szférája.

Orpheus-mozaik Africából

Orpheus leghíresebb tette az volt, hogy élve lemerészkedett az alvilágba feleségéért, Eurydikéért. A dalától és lantjátékától megbűvölt alvilági istenek vissza is adták neki az asszonyt. Muzsikájának ereje a vadállatokat is megzabolázta. Ez a jelenet a római mozaikművészet egyik gyakori témája volt, középen Orpheussal, körülötte pedig a feléje forduló állatokkal. A budapesti mozaik is egy ilyen, nagyméretű kompozíció középső része lehetett, s talán egy villa padlóját burkolhatta.

Klasszikus ókor

Online jegyvásárlás

Kiállításaink közül ajánljuk