En

Szakmai szolgáltatások

Reprodukciós Iroda

A Szépművészeti Múzeum valamennyi műtárgyáról készült reprodukció bármilyen célú és formájú használata közlési engedélyhez kötött, melyet minden darabra, minden alkalommal külön kell megkérni. A művekről reprodukciók és azok közlési engedélye kizárólag a Szépművészeti Múzeum Reprodukciós Irodájától kérhető.

A Szépművészeti Múzeum műtárgyairól tanulmányi illetve publikációs célra digitális reprodukció igényelhető. A digitális reprodukció és a reprodukciós jogok megrendelésének általános üzleti feltételei itt olvashatók. A reprodukciós díj megállapításához szükségünk van a publikációra vonatkozó fontosabb ismérvekre.
Kérjük, online kitöltve küldje el igénylését a Szépművészeti Múzeum Reprodukciós Irodájához. Kérését irodánk öt munkanapon belül feldolgozza.

ONLINE IGÉNYLÉS

Az űrlap kitöltéséhez Internet Explorer vagy Microsoft Edge böngésző használatát javasoljuk.

Kapcsolat
Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria
Reprodukciós Iroda
H-1250 Budapest, Postafiók 31
Fax: +36 1 212 7356
Email: repro.office@szepmuveszeti.hu

Amennyiben kérése az Antik Gyűjteményhez kapcsolódó reprodukciókat érint:
Virág Judit Kata
1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Fax: 06 1 469 7184
email: judit.virag@szepmuveszeti.hu

Archív műtárgybírálati adatszolgáltatás

Az archív műtárgybírálati adatok kiadása iránti kérelmet a Szépművészeti Múzeum 1975-2008 között készült műtárgybírálataira vonatkozóan lehet benyújtani.

Az adatszolgáltatás iránti kérelmet kizárólag az e célra rendszeresített adatigénylési kérelem pontos és teljes körű kitöltése és a biralatiadatok@szepmuveszeti.hu e-mail címre való megküldése esetén tudjuk elbírálni. Amennyiben az adatszolgáltatás teljesítésének nincs akadálya, a megadott bírálati számhoz tartozó adatokat elektronikus úton adjuk ki.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatszolgáltatás teljesítése során nem vizsgáljuk, hogy a megadott bírálati számhoz milyen műtárgyak kapcsolódtak. Az adatszolgáltatás keretében kizárólag arra vállalunk garanciát, hogy a kérelemben megadott bírálati számhoz a Magyar Nemzeti Galéria bírálati archívumában az adatszolgáltatás során kiadott tartalmú bírálati vélemény tartozik, így az archív bírálati adatok megküldése nem jelenti ismételt hitelesítésüket vagy megerősítésüket.

Az adatszolgáltatás adminisztrációs díja bruttó 5000 Ft / tétel, amelyet – a Szépművészeti Múzeum által megküldött díjbekérő alapján – átutalással lehet befizetni.

Az adatszolgáltatásra egyebekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

Adattári kutatószolgálat

A kutatás helye:
Szépművészeti Múzeum – Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet, Archívum és Dokumentációs Központ (KEMKI)
Budapest 1135 Szabolcs utca 33-35. D. épület

Nyitva tartás: kedd-csütörtök 10-16 óra között.

Adattári gyűjtemény

Az Adattári Gyűjtemény a 19-20. századi magyar képzőművészekkel és művészeti élettel kapcsolatos dokumentumokból áll. Összesen mintegy 1000 ifm anyagot kezel, melyek a következő kategóriákba sorolhatóak:

 • Elsődleges forrásértékű dokumentumok – autográf kéziratok, levelek, vázlatfüzetek, okiratok, fotók
 • Másodlagos forrásértékű dokumentumok – sajtókivágatok, kiadványok
 • Relikviák – személyes tárgyak, ecsetek, paletták
 • Hangszalagok és videók

A kutatást keresztmutatók és számítógépes adatbázisok segítik.
Kapcsolat: adk@szepmuveszeti.hu

Képző- és Iparművészeti Lektorátus iratai
A 2014-ben átalakult Képző- és Iparművészeti Lektorátus régebbi dokumentációi találhatók meg itt. Ennek fontosabb egységei:

 • kiállítások
 • köztéri szobrászat
 • iparművészet
 • éremművészet
 • ösztöndíjak
 • állami műtárgyvásárlások
 • Képcsarnok Vállalat
 • Iparművészeti Tanács irattára (1955-től 1975-ig).

Az anyag  feldolgozása folyamatban van. A kutatást számítógépes adatbázisok, iktatókönyvek segítik.
Kapcsolat: adk@szepmuveszeti.hu

Fényképtár
A Fényképtár főként műtárgyfelvételeket őriz. Ezek két csoportja:

 • a Magyar Nemzeti Galéria Festészeti Gyűjteményének teljes anyaga művészek szerint, fekete-fehér reprodukciókon; (A Szoborgyűjtemény és a Régi magyar gyűjtemény műtárgyairól készült reprodukciók az osztályoknál érhetők el.)
 • a Magyar Nemzeti Galéria gyűjtőköréhez tartozó, nem múzeumi gyűjteményben őrzött művekről készült fotók.

A kutatást művésznévmutató segíti.
Kapcsolat: adk@szepmuveszeti.hu

Az Adattári gyűjtemény részét képezi a Kulturális Örökségvédelmi Dokumentumtár is, mely elsősorban hatósági szakértői feladatokat lát el.

Artpool Művészetkutató Központ

Az Artpool Művészetkutató Központ dokumentációs központja és kutatóhelye
– az 1970-es évektől kezdődően a progresszív, nem hivatalos magyar művészeti törekvéseknek (ide értve az 1970 és 1990 közötti underground művészeti eseményeket, helyszíneket és csoportokat, az underground és a kortárs zenét, a szamizdat művészeti kiadványokat, az 1990-es és 2000-es évek kortárs művészeti eseményeit, alternatív művészeti helyszíneit stb.);
– a 60-as évektől megjelenő új művészeti mozgalmaknak, irányzatoknak (a fluxus, a performansz, a konceptuális művészet, a vizuális költészet, a rádió- és hangművészet, az elektronikus művészetek, a művészkönyv, a művészbélyeg, a kompjútergrafika, a multimédia, a mail art, a public art a gender, a street art stb.).

A kutatható dokumentumok jellegük szerint: művek, forráskiadványok, tanulmánykötetek, katalógusok, művészkiadványok (artists’ publications), kézirat, sajtóanyag, fotó, hanganyag, film/videó, meghívó, plakát.

Az archívum és könyvtár állománya jelenleg több mint 650 folyóméternyi archívumi anyag, ebből az 1960-as évek óta kiadott több ezer kötetnyi könyv, katalógus, kiadvány, több mint 1000 művészeti folyóirat számai, 1600 darab, kb. 2300 órányi digitalizált dokumentum- és művészvideó, illetve -dvd, több mint 2000, részben digitalizált hangdokumentum, 15000 fotó/dia/negatív, 2500 művészeti plakát/poszter.

Az Artpoolban több mint 7000 (2000 magyar, 5000 külföldi) művész, művészcsoport vagy művészeti intézmény dokumentációja, információs anyaga kutatható.

A kutatást folyamatosan bővülő számítógépes nyilvántartás segíti. 2016-ban mintegy 17000 adatot tartalmazó bibliográfia adatbázisban a témák, ill. keresőszavak alapján nem csak az Artpoolban fellelhető egyes kiadványok, hanem a bennük publikált fontosabb tanulmányok, folyóiratcikkek is megtalálhatók.

Külön adatbázisban kereshetők az Artpool archívumában kutatható hanganyagok, videókazetták/dvd-k, művészkönyvek és folyóiratok adatai, valamint az Artpoolban dokumentált és kutatható művészeti események kronológiája.

Az Artpool művészeti honlapján számos dokumentum, forrásanyag, kronológia, bibliográfa online is elérhető.

Kutatószolgálat:
hétköznap: 10-17 óráig
cím: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 10., I. em. 1.
tel.: +36-1-268-0114 / +36-70-683-1872

A kutatószolgálat csak előzetes bejelentkezés alapján, időpontegyeztetéssel fogadja az érdeklődőket.
Bejelentkezés: a kutatandó téma megjelölésével e-mailben Halasi Dóránál: dora.halasi@szepmuveszeti.hu

Kiviteli szakvélemény

2009. október 1-től megváltozott a műtárgykiviteli engedélyezés eljárása. A kivinni szándékozott műtárgyakat a továbbiakban a közgyűjteményeknél nem kell bemutatni előzetes szakvéleményezés céljából, hanem kizárólag a Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztályánál, mint engedélyező hatóságnál.

A műtárgykiviteli engedélyezéssel kapcsolatosan további információ:

Miniszterelnökség
Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. II.em.
tel.: +36-1-795-2510
e-mail: kivitel@me.gov.hu
Ügyfélfogadás: előre egyeztetett időpontban

Műtárgykölcsönzés

A Szépművészeti Múzeum és tagintézményei (a továbbiakban: Szépművészeti Múzeum) stratégiai célja, hogy – széles körű hazai és nemzetközi szakmai együttműködéseit erősítve – műtárgykölcsönzések segítségével is növelje a látogatói hozzáférést a Szépművészeti Múzeum vagyonkezelésében lévő műtárgyakhoz.
A kölcsönzés menetének leírását  és a szükséges dokumentumokat itt találja

Kutatási szabályzat

A Szépművészeti Múzeum gyűjteményeiben nyilvántartott és őrzött kulturális javak, illetve az e javakra vonatkozó szakmai alapadatok a muzeális intézményekben folytatható kutatásról szóló 47/2001. (III. 27.) Korm. rendeletben, valamint a Szépművészeti Múzeum kutatási szabályzatáról szóló 6/2018. (VI. 27.) főigazgató utasításban foglaltak szerint kutathatók és feldolgozhatók.
A kutatás menetének leírását és a szükséges dokumentumokat itt találja

Kiállításaink közül ajánljuk