En

Antik Gyűjtemény

Állandó kiállítás

Antik Gyűjtemény

Az Antik Gyűjtemény különleges helyet foglal el Magyarország kulturális életében: itt található az egyetlen átfogó antik művészeti gyűjtemény hazánkban, ez az egyetlen hely, ahol közvetlenül lehet találkozni a klasszikus ókor művészeti örökségével. Ez a tény jelöli ki az itt folyó munka határait: a Gyűjtemény egyrészt a Múzeum egyik osztálya, másrészt a magyar klasszika archaeológia egyik tudományos műhelye. A két feladatkör szétválaszthatatlanul kapcsolódik egymáshoz.

Az Antik Gyűjtemény közvetlen muzeológiai feladatai közül kiemelkedik a mintegy 6.000, kizárólag Magyarország területén kívül előkerült műtárgy gondozása, tanulmányozása és bemutatása. A műgyűjtemény felöleli a klasszikus ókor egész időszakát (Kr. e. 3. évezred – Kr. u. 7. század), és átfogó képet ad annak művészetéről. Különösen gazdag a görög és az etruszk anyaga, de a római császárkort és a görög-római kori Egyiptomot is jelentős darabok képviselik. Mintegy tucatnyi, világszerte számon tartott műalkotást is őriz.

A Gyűjtemény csírája a 19. század végén létrehozott antik szobrászati másolatgyűjtemény volt. 1908-ban a Múzeum megvásárolta Paul Arndt német régész 135 tételes márványgyűjteményét, amelyet 1914-ben terrakotta kisplasztikai alkotásokkal egészítettek ki. Az átfogó antik műgyűjtemény kialakítására a II. világháború után került sor, elsősorban a magyar közgyűjteményekben lévő műtárgyak összegyűjtése révén, amelyet főleg Dobrovits Aladárnak (1909–1970) és Szilágyi János Györgynek (1918–2016) köszönhetünk. A Gyűjtemény mai szerkezete az ezredfordulón alakult ki. Az 1990-es évektől a Gyűjteményt rendszeres vásárlásokkal is gyarapítani tudjuk. A 2001 novemberében Szilágyi János György és Török László által alapított Eunomia alapítvány kizárólagos célja szintén a műgyűjtemény gyarapítása, valamint az antik könyvtár bővítése. A Gyűjtemény kezeli és gyarapítja ugyanis a Szépművészeti Múzeum mintegy 35.000 tételes régészeti könyvtárrészét, Magyarország egyetlen, nemzetközi rangú klasszika archaeológiai szakkönyvtárát, a tudományos kutatómunka legfontosabb segédeszközét. Mintegy 50.000 tételes fényképtára nagyrészt a Gyűjteményben őrzött műtárgyak felvételeit tartalmazza.

Munkatársaink

Bosch-Tóth Éva

gyűjteménykezelő

Bodnár Csaba

főmuzeológus

Dr. Dági Marianna

gyűjteményvezető, főmuzeológus

Fábián Boglárka

muzeológus

Dr. Lakatos Szilvia

főmuzeológus

Szabó Renáta

muzeológus asszisztens

Varga József

kőszobrász, restaurátor

Virág Judit Kata

muzeológus asszisztens

Antik Gyűjtemény

Kiállítás megtekintése