En

Antik Gyűjtemény

Antik Gyűjtemény

Állandó kiállítás

Az Antik Gyűjtemény különleges helyet foglal el Magyarország kulturális életében: itt található az egyetlen átfogó antik művészeti gyűjtemény hazánkban, ez az egyetlen hely, ahol közvetlenül lehet találkozni a klasszikus ókor művészeti örökségével. Ez a tény jelöli ki az itt folyó munka határait: a Gyűjtemény egyrészt a Múzeum egyik osztálya, másrészt a magyar klasszika archaeológia egyik tudományos műhelye. A két feladatkör szétválaszthatatlanul kapcsolódik egymáshoz.

Az Antik Gyűjtemény közvetlen muzeológiai feladatai közül kiemelkedik a mintegy 6.000, kizárólag Magyarország területén kívül előkerült műtárgy gondozása, tanulmányozása és bemutatása. A műgyűjtemény felöleli a klasszikus ókor egész időszakát (Kr. e. 3. évezred – Kr. u. 7. század), és átfogó képet ad annak művészetéről. Különösen gazdag a görög és az etruszk anyaga, de a római császárkort és a görög-római kori Egyiptomot is jelentős darabok képviselik. Mintegy tucatnyi, világszerte számon tartott műalkotást is őriz.

A Gyűjtemény csírája a 19. század végén létrehozott antik szobrászati másolatgyűjtemény volt. 1908-ban a Múzeum megvásárolta Paul Arndt német régész 135 tételes márványgyűjteményét, amelyet 1914-ben terrakotta kisplasztikai alkotásokkal egészítettek ki. Az átfogó antik műgyűjtemény kialakítására a II. világháború után került sor, elsősorban a magyar közgyűjteményekben lévő műtárgyak összegyűjtése révén, amelyet főleg Dobrovits Aladárnak (1909–1970) és Szilágyi János Györgynek (1918–2016) köszönhetünk. A Gyűjtemény mai szerkezete az ezredfordulón alakult ki. Az 1990-es évektől a Gyűjteményt rendszeres vásárlásokkal is gyarapítani tudjuk. A 2001 novemberében Szilágyi János György és Török László által alapított Eunomia alapítvány kizárólagos célja szintén a műgyűjtemény gyarapítása, valamint az antik könyvtár bővítése. A Gyűjtemény kezeli és gyarapítja ugyanis a Szépművészeti Múzeum mintegy 35.000 tételes régészeti könyvtárrészét, Magyarország egyetlen, nemzetközi rangú klasszika archaeológiai szakkönyvtárát, a tudományos kutatómunka legfontosabb segédeszközét. Mintegy 50.000 tételes fényképtára nagyrészt a Gyűjteményben őrzött műtárgyak felvételeit tartalmazza.

Az antik hagyomány közvetítésének fő színtere az Éós, a Gyűjtemény múzeumpedagógiai programja, amely 2002 óta változatos programokkal segíti a klasszikus ókor iránt érdeklődőket ismereteik gyarapításában.

Munkatársaink

Bodnár Csaba

muzeológus

Szakterület: Görögország bronzkora; urartui fémművesség

Dági Marianna

főmuzeológus

Lakatos Szilvia

főmuzeológus

Litkei Ágnes

igazgatási ügyintéző

Mátyus László

fotográfus

Süvegh Eszter

muzeológus

Varga József

kőszobrász, restaurátor

Zöldi-Birkás Éva

múzeumpedagógus

Szakterület: élő történelmi interpretáció

Antik Gyűjtemény

Kiállítás megtekintése