En

Ókori Egyiptom

Online jegyvásárlás

Ókori Egyiptom

A Szépművészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen, számos új tárggyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: Templom – Istenek; Nílus-völgy – Emberek; Sírkamra – Halottak. Az új kiállítás látványosan, interaktív eszközök bevonásával, a látogatók számára jól érthetően és tudományosan is helytálló módon tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy „Egyiptomi titkok kamrája” is, ebben a felfedezőszobában számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket.

A Szépművészeti Múzeum első, 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Az Egyiptomi Gyűjtemény mostani legújabb, több mint félezer műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a Gyűjtemény legfontosabb műtárgyait.

Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával és az ókori egyiptomi színszimbolikával is. Az istenek és emberek világának kékje az égbolt és a Nílus színére utal. Az emberek világából a halottak birodalmába vezető termek falai homokszínűek, mivel az egyiptomiak elképzelése szerint a két szféra közötti átmenet helyszíne a Nílus völgyét határoló sivatag volt. A halottak birodalma óarany árnyalatot kapott, utalva egy másik óegyiptomi elképzelésre, miszerint a túlvilágon újjászületett halottak arany színben ragyogó isteni lénnyé váltak.

A főbejáraton keresztül a látogató az egyiptomi templomok világába léphet be. Megismerkedhet az ókori egyiptomi teremtés-elképzelésekkel, a templomi rituálék eszközeivel és a templomok udvaraiban elhelyezett, előkelő embereket ábrázoló szobrokkal. Egy interaktív eszköz segítségével bárki megszólaltathatja a szisztrum nevű egyiptomi csörgőhangszert. A terem legtávolabbi részében a templomok szentélyeinek titokzatos, elzárt világa elevenedik meg.

A kiállítás második részében a Nílus-völgy mindennapi életének eszközeit mutatjuk be a Kr. e. 4. évezredtől egészen a koraközépkori kopt keresztény korszakig. A látogató itt többek között megismerkedhet az ókori egyiptomi írásfajtákkal és mágikus praktikákkal: az egyiptomi hieroglifák és védelmező amulettek világáról egy-egy interaktív eszköz segítségével tudhat meg még többet.

A harmadik és negyedik teremben a múmiák mellett azok az egyiptomi sírkamrában elhelyezett sírmellékletek láthatóak, amelyeknek segítségével az egyiptomiak hite szerint mindenki legyőzhette a túlvilági utazás nehézségeit és újjászületett isteni lényként élhetett a halottak birodalmában.

Az új egyiptomi kiállításhoz kapcsolódik egy felfedezőszoba is, ahol mind a gyerekek, mind a felnőttek számos további érdekességet tudhatnak meg az egyiptomi szobrászatról, az ókori mezopotámiai ékírásról, valamint a Gyűjtemény történetéről.

A Szépművészeti Múzeum hazánkban elsőként nyújt lehetőséget arra, hogy a műtárgyak megismerésekor ne csak a látás, hanem a tapintás érzéke is főszerephez jusson. Az erre kiválasztott eredeti műtárgyak, pl. amulettek, egy szívskarabeusz vagy egy kanopuszfedél kézbevételekor a múzeum felkészített önkéntesei osztják meg ismereteiket a tárgyakról. A tárgyakat önkéntesek mutatják be, hetente előre meghirdetett időpontokban, az Egyiptomi gyűjteményben.

 

“A jó cselekedet emléket állít.”

Neshor teophor szobra, Hermitage inv. 2962

Kiemelt látnivalók, érdekességek

Imhotep votív szobra

Imhotep Dzsószer fáraó főépítésze, a szakkarai lépcsős piramis és sírkörzet építtetője volt a Kr. e. 3. évezred közepén. A későbbi korokban előbb, mint híres bölcset, tudóst és varázslót, és mint az írnokok patrónusát tisztelték. Később már félistennek, a memphiszi Ptah isten fiának tartották. Az őt ábrázoló budapesti bronzszobor talapzatán olvasható szöveg szerint a fogadalmi szobrocskát Kham-Khonszu megrendelésére készítették és valószínűleg Ptah memphiszi templomában állították fel.

Gyermek múmiamaszkja

Az egyiptomiak a múmiák fejét maszkkal borították, amelynek külső felületét festéssel díszítették. A maszk a fej mágikus védelméül szolgált a túlvilágon. Az arcvonások nem az egyedi vonásokat, hanem a túlvilágon istenné vált elhunyt idealizált portréját jelenítik meg. Közeli párhuzamok alapján feltételezhető, hogy ezt a maszkot a Fajjúm-oázisban készítették.

Noferhaut sztéléje

A domborműves sztélé tulajdonosa, a király hivatalnoka, Noferhaut volt. Alakja a sztélé alsó mezőjében jelenik meg: karjait imára emeli, a vállán egy rúdról az istennek ajándékul szánt szárnyasok, gazellapárok és halak függenek. A sírkő felső részén Amon-Ré isten ül az áldozati asztal előtt. Vele szemben III. Thotmesz fáraó áll, aki lótuszvirágból és papiruszból álló csokrot mutat be áldozatként az istenségnek.

Ókori Egyiptom

Online jegyvásárlás

Kiállításaink közül ajánljuk