En

Álláshirdetések

 

Szépművészeti Múzeum
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum
Biztonsági Főosztály
Műszaki ügyintéző (tűz-és munkavédelmi előadó,védelmi referens)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                      

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
Budapest, Szépművészeti Múzeum és telephelyei.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tűzvédelmi előadóként: Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok és előírások betartását.Elkészíti és szükség esetén felülvizsgálja a tűzvédelmi dokumentációkat.Szakmailag felelősséget visel a tűzvédelmi tevékenységért.Részt vesz ellenőrzéseken és tűzvédelmi szemlén,kapcsolatot tart az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságokkal. Megszervezi a tűzriadó gyakorlatokat.Gondoskodik az időszakos felülvizsgálatok és karbantartások tervezéséről,elvégzéséről.Elvégzi a tűzvédelmi ellenőrzéseket, karbantartásokat, felülvizsgálatokat.Meghatározza a tűzoltó készülékek nyilvántartását.Dokumentálja a tűzvédelmi ellenőrzést.A tűzvédelmi üzemeltetési dokumentációt naprakész állapotban tartja.Elvégzi a tűzvédelmi oktatásokat.Felülvizsgálja a tűzvédelmi munkák és eszközigények megtervezését,költségbecslését.Kapcsolatot tart a tűzvédelmi hatóságokkal és szakhatóságokkal. Munkavédelmi előadóként: Rendszeresen ellenőrzi a munkavédelmi szabályok és előírások betartását.Évente beszámolót készít a munkavédelmi tevékenységről.Rendszeresen tájékoztatja a szervezeti egységek vezetőit.Előkészíti a munkavédelmi szemléket,jegyzőkönyvet készít.Vezeti a baleseti naplót, részt vesz a munkabalesetek kivizsgálásában.Elvégzi a munkavédelmi oktatások megszervezését.Megszervezi a védőeszközök beszerzését,nyilvántartását. Védelmi referensként:Előkészíti a honvédelmi intézkedési tervet a védelmi igazgatás tervrendszerének Kormány által meghatározott keretei között.Meghagyási (név)jegyzékeket készít elő, felelős a meghagyási tevékenység személyi és tárgyi feltételeire vonatkozó tevékenység végrehajtásáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés,
Középfokú iskolai végzettség és felsőszintű tűzvédelmi szakképesítés (ahivatalos katasztófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményitűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél).
Végzettségének és 
szakképzettségének megfelelő jogviszonyban legalább 2 év szakmai gyakorlat. Microsoft Office programok felhasználói szintű ismerete.
Jó kommunikációs készség, önálló munkavégzés, problémamegoldó készség, együttműködő készség, megbízható és precíz munkavégzés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Munkavédelmi technikus szakképesítés vagy felsőfokú végzettség és katasztófavédelmi szervező szakképzettség.
Angol vagy német nyelv 
tárgyalásszintű ismerete.
Költségvetési szervnél vagy kulturális intézménynél 
tűz-és munkavédelem terén szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat.
B kategóriás jogosítvány, szakma iránti elhivatottság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Motivációs levél.
Minimális bruttó 
bérigény.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással 
összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 3.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton MÜ/7-8/2020/211 részére az allaspalyazat@szepmuveszeti.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.szepmuveszeti.hu – 2020. március 16.

www.mng.hu – 2020. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.  

 

 

Szépművészeti Múzeum
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum
Gazdasági Osztály
jegypénztáros
munkakör betöltésére.

AKIT KERESÜNK:
Középfokú iskolai végzettséggel és legalább alapfokú angol nyelvtudással rendelkezik.
Pontos, szorgalmas, csapatjátékos, jó adminisztrációs és kommunikációs készséggel rendelkezik (röviden, tömören fogalmaz).
Gyors, hatékony problémamegoldás, valamint jó konfliktuskezelés jellemzi, figyelmesen és pontosan dolgozik

ELŐNYT JELENT:
Német, francia, orosz nyelvismerettel rendelkezik.
Kulturális intézménynél/költségvetési szervnél szerzett gyakorlattal rendelkezik.
Ügyfélkapcsolati tapasztalata van.
Ismeri a Jegymester rendszert.

FELADATOK:
A látogatók udvarias üdvözlése és kiszolgálása.
A látogatókkal való kommunikáció során a Múzeum szellemiségének képviselete, illetve a látogatói szabályzat, a belépőjegyek kedvezményrendszerének pontos követése.
Normál és különböző kedvezményre jogosító belépők, fotó¬videó, tárlatvezetési, nyugták, számlák kiadása, mely a „Jegymester” programmal, számítógépen történik.
Belépőjegy kiadása annak térítésmentességétől vagy tényleges értékétől függetlenül minden esetben kötelező.
A különböző kedvezményre jogosító jegyek (például 26 év alatt, 62 év felett, stb.) kiadásakor a jogosultság ellenőrzése.
A reá bízott, munkaidő elején felvett váltópénz felelősségteljes kezelése munkaidőben, illetve a befolyt jegybevétel munkaidő végén történő elszámolása (kézileg és a használt számítógépes rendszerben) a pénzkezelési szabályzat utasításait követve.
A jegypénztárosok számára szervezett eligazításokon, képzési alkalmakon való részvétel.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Szépművészeti Múzeum (1146 Budapest, Dózsa György út 41.) és telephelyei:
Magyar Nemzeti Galéria: 1014 Budapest, Szent György tér 2
Vasarely Múzeum: 1033 Budapest, Szentlélek tér 6.
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum: 1062 Budapest, Andrássy út 103.

AMIT KÍNÁLUNK:
Hosszú távú munkalehetőség
Illetmény megegyezés szerint a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapulvételével
Szép, igényes munkakörnyezet
Folyamatos tanulási, fejlődési lehetőség
A Múzeum kiállításainak megtekintése
Motiváló, dinamikus csapat

A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK:
Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. március 15.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Elektronikus úton MÜ/7-5/2020/211 részére az allaspalyazat@szepmuveszeti.hu e-mail címre.

 

Szépművészeti Múzeum
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum
Jogi Osztály
múzeumi regisztrátor
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria 1014 Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szépművészeti Múzeum székhelyére és telephelyeire beérkező műtárgy kölcsönökkel és kiállításokkal összefüggő adminisztratív feladatok folyamatos ellátása, ezen belül különösen: A kölcsönkérő partnerekkel magyar és idegen nyelven történő kapcsolattartás (szóban és írásban). A műtárgykölcsönzési szerződések tartalmának előkészítése az intézményi érdekek figyelembevételével. Műtárgykísérő kurírok utazásának összeegyeztetése a műtárgy szállítmányozásával és az installálási, valamint bontási tervvel. Szerződéskötéshez szükséges adatok egyeztetése, leellenőrzése. Szállítmányozási ügyintézés keretében kapcsolattartás a szállítmányozó céggel és a kölcsönadó partnerrel (szóban és írásban), illetve közreműködés a műtárgy-szállítmányozás tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívások műszaki leírásának előkészítésében. A kölcsönzési idő alatt a műtárgyak fedezetével kapcsolatos ügyintézés (különösen kiállítási garancia vagy biztosítás). A Szépművészeti Múzeum alkalmazásában álló műszaki alkalmazott-kiállításberendezők közreműködésével megvalósuló szállítások szervezése. Számlázással kapcsolatos ügyintézés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:
Egyetemi végzettség.
Tárgyalási szintű angol nyelvtudás. Minimum 1 év szakmai tapasztalat. Office alkalmazások felhasználói szintű ismerete. Önálló, pontos munkavégzés, csapatmunka.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Egyetem, művészettörténet szakon szerzett felsőfokú végzettség,
Német és/vagy Spanyol és/vagy Francia nyelvismeret. Szervezési tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Minimális bruttó bérigény. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 8.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton MÜ/7-4/2020/211 Munkaügy részére a allaspalyazat@szepmuveszeti.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.szepmuveszeti.hu – 2020. február 22.
www.mng.hu – 2020. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.  

 

Szépművészeti Múzeum
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum
Restaurátori Főosztály
Restaurátor (fémrestaurátor)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
Budapest, Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria teleph, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szépművészeti Múzeum és tagintézményeinek (különös tekintettel a Szobor Osztály és Éremtár) gyűjteményébe tartozó, fémből készült műtárgyak tisztítása, konzerválása, restaurálása és állományvédelmi feladatainak ellátása. A Szépművészeti Múzeum és tagintézményeinek gyűjteményébe tartozó, fémből készült műtárgyakat érintő kölcsönzésekhez kapcsolódó  állapotfelmérések és utazási dokumentációk elkészítése, csomagolások és szállítások felügyelete. Részvétel a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria (különös tekintettel a Szobor Osztály és Éremtár) műtárgyanyaga költöztetésének előkészítésében és a költöztetés lebonyolításában: állapotfelmérés, dokumentálás, azonosító kóddal való ellátás, gyűjteményi adatbázisok adatainak feltöltése, műtárgymozgatás restaurátori irányítása, csomagolás, új raktárak berendezése és a műtárgyak elhelyezési tervezésében.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés, Tárgyrestaurátor,

Tárgyrestaurátor művész főiskolai vagy egyetemi diploma fém-ötvös szakirányon. Angol vagy német nyelven tárgyalási szintű nyelvtudás vagy középfokú nyelvvizsga. Restaurálás terén szerzett legalább 1 év szakmai tapsztalat. Felhasználói szintű Microsoft Word, Excel, képszerkesztő programok számítógépes ismerete. Jó kommunikációs készség, szervező,- illetve tervező készség, önálló munkavégzés, problémamegoldó készség, együttműködő készség, megbízható és precíz munkavégzés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
További idegen nyelv ismerete. Magas szintű számítógépes ismeret, múzeumi nyilvántartási rendszer kezelésében szerzett tapasztalat.
Múzeumi műtárgyak 
konzerválásában és restaurálásában szerzett legalább 1 év gyakorlati tapasztalat. Hazai és külföldi közgyűjteményekben szerzett legalább 1 év restaurálási szakmai tapasztalat. Fém szobrok,tárgyak készítési eljárásaiban szerzett jártasság, ötvös vagy szobrászművész végzettség. DLA vagy PhD tudományos fokozat megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Portfólió. Motivációs levél.
Minimális 
bruttó bérigény.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással 
összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 8.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton MÜ/7-3/2020/211 részére az allaspalyazat@szepmuveszeti.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.szepmuveszeti.hu – 2020. február 22.
www.mng.hu – 2020. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.  

Szépművészeti Múzeum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Szépművészeti Múzeum
Biztonsági Főosztályán
főosztályvezetői beosztás ellátására
és
műszaki szakalkalmazott (biztonsági szakreferens)
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama (ha vezetői megbízásra (is) szól a pályázat):
A vezetői megbízás legfeljebb 5 év határozott időre szól.
A munkavégzés helye:
Szépművészeti Múzeum (1146 Budapest, Dózsa György út 41.) és telephelyei:
     Magyar Nemzeti Galéria: 1014 Budapest, Szent György tér 2
     Vasarely Múzeum: 1033 Budapest, Szentlélek tér 6.
     Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum: 1062 Budapest, Andrássy út 103.
     Szépművészeti Múzeum Könyvtára: 1064 Budapest, Szondi u. 77.
     Zichy Mihály Emlékház: 8660 Zala, Zichy Mihály u. 20.
     Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ: 1135 Budapest, Szabolcs utca 33-35. (A épület)
     Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet: 1135 Budapest, Szabolcs utca 33-35., D épület
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
     a Szépművészeti Múzeum és tagintézményeinek gyűjteményeiben őrzött kulturális javakat, valamint a zavartalan intézményi működést érintő kockázatok felderítése és minimalizálása; a védelmi koncepció kidolgozása és – az aktuális kihívásokhoz és kockázatokhoz igazított – folyamatos aktualizálása;
     a kulturális értékeket biztonságát érintő hazai és nemzetközi események figyelemmel kísérése és az azokból levonható tanulságok szükség szerinti adaptálása az intézményi működés szabályozottabbá tétele érdekében;
     a Szépművészeti Múzeum biztonsági vonatkozású szabályzatainak folyamatos aktualizálása és szükség szerint időszakos felülvizsgálata;
     a Szépművészeti Múzeum és telephelyein lévő biztonságtechnikai rendszerek felügyelete, a karbantartási és javítási munkák irányítása, valamint a rövid-, közép- és hosszútávon szükséges fejlesztési tervek kidolgozása és megvalósításuk koordinálása;
     a Szépművészeti Múzeum és telephelyeinek rekonstrukciójához, valamint az állandó és időszaki kiállításokhoz kapcsolódó biztonságtechnikai tervek kidolgozása és megvalósításuk koordinálása;
     a Szépművészeti Múzeum és tagintézményei vagyonkezelésében lévő kulturális javak védelmének biztosítása; a teremőrzés, munkáskíséret és portaszolgálat irányítása és ellenőrzése; a Szépművészeti Múzeum és tagintézményeinek élőerős védelmét ellátó személyek képzésének megszervezése;
     a Szépművészeti Múzeum vagyonkezelésében lévő kulturális javak szállítmányozásának felügyelete, a vagyonvédelmi szabályok érvényesítése a műtárgyak mozgatása során;
     a Szépművészeti Múzeum és tagintézményei területén megrendezett események, rendezvények biztonsági vonatkozású szabályainak betartatása;
     a Szépművészeti Múzeum és tagintézményei vagyonkezelésében lévő kulturális javak fegyveres biztonsági őrzésének megszervezése során az intézményi érdekek érvényesítése, együttműködés és kapcsolattartás a fegyveres biztonsági őrzést biztosító szervezettel;
     a Szépművészeti Múzeum és tagintézményei vagyonkezelésében lévő kulturális javak kölcsönzése esetén a kölcsönvevőtől elvárt, a kulturális javak és a kiállítótér vagyonbiztonságára vonatkozó előírások meghatározása és ellenőrzése;
     a Szépművészeti Múzeum munka-, tűz-, és polgári védelmi feladatainak szervezése;
     részvétel az informatikai biztonság feltételrendszerének megteremtésében és folyamatos biztosításában;
     kapcsolattartás az irányító szervvel, a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal a Szépművészeti Múzeumot és telephelyeit érintő biztonságtechnikai feladatok ellátása során;
     a Szépművészeti Múzeum és tagintézményei munkavállalóinak biztonságtudatossági edukációja;
     a Biztonsági Főosztály vezetése, a főosztályvezetői beosztáshoz tartozó feladatok ellátása a Szépművészeti Múzeum szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek (elvárások):
     Iskolai végzettség: felsőfokú végzettség;
     Tapasztalat: végzettségének és szakképzettségének megfelelő jogviszonyban legalább 5 év szakmai gyakorlat;
     Számítógépes ismeret: Microsoft Office programok felhasználói szintű ismerete;
     Kompetenciák: jó kommunikációs készség, önálló munkavégzés, problémamegoldó készség, együttműködő készség, megbízható és precíz munkavégzés;
     Egyéb elvárások: szakma iránti elhivatottság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
     Iskolai végzettség: államtudományi, műszaki vagy jogi képzési területen szerzett felsőfokú végzettség;
     Nyelvismeret: angol vagy német nyelv tárgyalásszintű ismerete;
     Tapasztalat:
     kulturális intézménynél, a fegyveres biztonsági őrség feladatait ellátó szervnél vagy biztonságvédelem terén működő egyéb szervnél szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat;
     legalább 3 év vezetői tapasztalat;
     legalább 20 fő irányításában és munkaszervezésének koordinálásában szerzett tapasztalat.
     Egyéb előnyök: B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
     magyar nyelvű szakmai önéletrajz;
     motivációs levél;
     vezetői koncepció, amely tartalmaza a Szépművészeti Múzeum biztonságvédelmi rendszerének fejlesztését, az élőerős őrzés, a biztonságtechnikai rendszerek és a biztonságtechnikai eszközpark
összehangolt működését elősegítő, valamint a kulturális javak védelmének komplex megújítását célzó fejlesztési terveket;
     minimális bruttó bérigény;
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 29.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton MÜ/7-2/2020/211 részére az allaspalyazat@szepmuveszeti.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 29.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

 

 

Álláshirdetéseink a Jooble oldalán is megtalálhatók.

Kiállításaink közül ajánljuk