SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Műtárgybírálat

A Szépművészeti Múzeum 2008. szeptember 1-jei hatállyal megszüntette műtárgybírálati tevékenységét.

Továbbra is rendelkezésükre állunk az alábbi szolgáltatásokkal:

Az ügyfélfogadás helye:
1068 Budapest, Szondi utca 77.
Kulturális Örökség Kutató és Dokumentációs Osztály
tel./fax: 06 1 302-1785

Ügyfélfogadás:
Kedd: 10.00 - 14.00-ig

Kiviteli szakvélemény

2009. október 1-től megváltozott a műtárgykiviteli engedélyezés eljárása. A kivinni szándékozott műtárgyakat a továbbiakban a közgyűjteményeknél nem kell bemutatni előzetes szakvéleményezés céljából, hanem kizárólag a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál, mint engedélyező hatóságnál.

A műtárgykiviteli engedélyezéssel kapcsolatosan további információ:
KÖH Ügyfélszolgálati Iroda 1014 Bp., Szentháromság tér 6., II. 212.sz.
tel.: 06 1 225 4878, 06 1 225 4881
fax: 06 1 225 4900
www.koh.hu

Kiegészítő szolgáltatások

Fotódokumentáció
Fekete-fehér felvétel és nagyítás (18 x 24 cm): 2 500 Ft
Színes felvétel és nagyítás (13 x 18 cm): 3 500 Ft
Diapozitív keretezve (6 x 7 cm): 3 500 Ft
Kisfilmes dia keretezve: 1 500 Ft
Több színes felvétel és nagyítás (10 db felett): 3 000 Ft

Restaurátori vizsgálatok*

Festmények és szobrok esetében:
Általános állapotvizsgálat: 6 500–32 500 Ft
UV vizsgálat (+ fotó): 3 900–13 000 Ft
IR vizsgálat (+ fotó): 6 500–19 500 Ft
Röntgen vizsgálat: 10 000 Ft
Rétegvizsgálat: 3 900 Ft
Pigment analízis** megállapodás szerint

Grafikai művek esetében:
Általános állapotvizsgálat: 6 500–32 500 Ft
Technika-meghatározás: 6 500 Ft
Kormeghatározás (hordozóra, technikára vonatkozó anyagvizsgálat): 39 000 Ft
Tárolási, állagmegóvási javaslatok: 3 900 Ft
Rétegvizsgálat: 3 900 Ft
Pigment analízis**:  megállapodás szerint

* Az ár a tárgy méretétől, állapotától, illetve a szükséges felvételek számától függ. A restaurátori vizsgálatok a felvételeken túl tartalmazzák az eredmények kiértékelésének rövid írásos rögzítését is.
** A szolgáltatás árát minden esetben egyedi megállapodás képezi.