SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Múzeumi műtárgybírálati adatszolgáltatás

A Szépművészeti Múzeum műtárgybírálati szolgáltatása az intézmény 1908-as megnyitásától 2008 szeptemberéig működött. A múzeum gyűjtőkörének megfelelően a szolgáltatás kezdetben mind a magyar, mind az egyetemes európai művészet emlékeire kiterjedt. A Magyar Nemzeti Galéria létrejöttével 1957-1975 között a két országos múzeum közös műtárgybírálatot működtetett, amelyet ezt követően mindkét intézmény önállóan, saját gyűjtőkörének megfelelően folytatott. A Szépművészeti Múzeum esetében külföldi alkotók műveit: az ókori egyiptomi, görög és római, valamint az egyetemes – a középkortól napjainkig – szépművészet alkotásait, festményeket, szobrokat és grafikai műveket jelenti.

Jelen adatszolgáltatás a Szépművészeti Múzeum 1975-2008 között készült műtárgybírálataira vonatkozóan vehető igénybe. Ez a tevékenység a tárgyak művészettörténeti meghatározását (a művész, iskola, terület, korszak, az ábrázolás témája, technikája, művészi kvalitása), szükség esetén technikai vizsgálatokat, valamint a művek eredetiségének, hitelességének megállapítását foglalta magában. 1994-ben a Szépművészeti Múzeum a megváltozott igényeknek megfelelően átalakította műtárgybírálati szolgáltatásának rendszerét és a korábbi gyakorlattól eltérően különböző típusú és terjedelmű bírálatokat készített.

2009. április 27-től a múzeum Kulturális Örökség Kutató és Dokumentációs Osztályán igénylőlap kitöltésével (a bírálati szám és a kérelmező adatainak feltüntetésével) ügyfélfogadási időben kérhetők írásbeli adatszolgáltatás formájában e korábbi műtárgybírálatok. A minél pontosabb adatszolgáltatás érdekében kérjük, hogy igényeiket előzetesen egyeztessék munkatársainkkal telefonon vagy email-ben.
Elérhetőségeink »

A Szépművészeti Múzeum Adatszolgáltatása keretében arra vállal garanciát, hogy a Kérelmező által megadott bírálati számhoz a múzeum hivatalos jegyzőkönyveiben a kiadott tartalmú bírálati vélemény tartozik. A múzeum arra vonatkozóan semmilyen felelősséget nem vállal, hogy a bírálati azonosító számokat jelenleg viselő műtárgyak valóban azonosak az eredetileg vizsgált tárgyakkal.

A múzeumi adatszolgáltatás kategóriái és díjai:

1975 – 1994 közötti bírálatok

Általános művészettörténeti meghatározást tartalmazó bírálatok: 2.000 Ft + ÁFA
Részletes művészettörténeti meghatározást tartalmazó bírálatok: 4.000 Ft + ÁFA
Bírálatokra vonatkozó fotódokumentáció: 600 Ft + ÁFA

1994 – 2008 közötti bírálatok

Rövid írásos Adatszolgáltatás-típusú bírálatok* : 4.000 Ft + ÁFA
Írásos Műtárgybírálat-típusú bírálatok**:  10.000 Ft + ÁFA
Részletes Szakvélemény-típusú bírálatok***:  20.000 Ft + ÁFA
Restaurátori dokumentáció: 8.000 Ft + ÁFA

* Rövid írásbeli vélemény az ábrázolás témájára, a készülés körülbelüli időpontjára, helyére, iskolára, szignált mű esetén a szignatúra olvasatára, valamint a mű művészi kvalitására vonatkozóan.

** Részletes írásos bírálati vélemény, amely a műtárgy legfontosabb adatait tartalmazza (művész, iskola, készülés ideje, méret, technika, az ábrázolás témája, művészi kvalitás), valamint a vizsgált mű állapotfelmérését, és a szakértő esetleges restaurálásra vonatkozó szakmai javaslatait.

*** Írásos szakvélemény, amely tartalmazza a vizsgált tárgy részletes művészettörténeti dokumentációját (attribúció, datálás, művészi érték, művészre vonatkozó életrajzi és művészettörténeti adatok, analógiák, források, előképek, részletes állapotleírás, állagmegóvásra és restaurálásra vonatkozó javaslatok.