En
Vissza a találatokhoz

Zsinagóga A strasbourgi dóm déli kereszthajójának mestere Kaiser-Friedrich-Museum gipszöntödéje (öntő)

Alkotó

A strasbourgi dóm déli kereszthajójának mestere működött a 13. század első negyedében

Kaiser-Friedrich-Museum gipszöntödéje (öntő) Berlin, 20. század első fele

Készítés ideje 1215-1225 körül (eredeti), 1909 (gipszmásolat)
Tárgytípus gipszmásolat
Anyag, technika gipsz
Méret

194 × 70 × 54 cm, 80 kg
talapzat mérete: 71 × 64 × 52 cm

Leltári szám Rg.19
Gyűjtemény Régi Szobor Gyűjtemény
Kiállítva Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK), Tanulmányi Látványtár

A strasbourgi dóm déli kereszthajójának 13. század elején megépült kettős kapuját kétoldalt allegorikus szoboralakok keretezik. Balra, a kezében keresztet tartó, koronás nőalak Eklézsia (Rg.18), az Újszövetség és egyben a győzedelmes
keresztény Egyház megszemélyesítője. Jobbra az Ószövetséget és a zsidóságot megtestesítő, legyőzött Zsinagóga áll, kezében törvénytáblával és törött lándzsával. Fejét elfordítja, szeme pedig be van kötve, ami Krisztusnak mint megváltónak az elutasítását jelzi. Az 1220-as években a dóm kereszthajójának építésén és díszítésén egy innovatív műhely dolgozott. A kapuszobrok megnyúlt alakjai, a gazdagon redőzött, testhez simuló drapériák és a testtömegek valósághű érzékeltetése az északi gótika antik művészetből merítő, újszerű naturalizmusát mutatják. A francia forradalom alatt a kapu szobrászati díszítésének nagy része megsemmisült. Az Eklézsia és a Zsinagóga szoboralakokat azonban 1793-ban biztonságba tudták helyezni. A két kapuszobrot jelenleg a strasbourgi Musée de l’OEuvre Notre-Dame őrzi. Eredeti helyükön ma másolatok láthatók.
A gipszmásolat a múzeum 1909-es megrendelésére a berlini Kaiser-Friedrich-Museum gipszöntödéjében készült, és 1910-ben a Román Csarnokban állították ki. 1997 és 2015 között a Szépművészeti Múzeum Könyvtárában volt kiállítva.

A folyó kutatások miatt a műtárgyra vonatkozó információk változhatnak.

Kiállításaink közül ajánljuk