En

Kvíz: Így írtak az ókori egyiptomiak

A világ egyik legkorábbi írása az ókori Egyiptomban született és majdnem négyezer évig használatban volt. Melyik istent tartották a hieroglifák feltalálójának? Mit jelent a hieroglifa szó? Hányan tudtak írni és olvasni az ókori Egyiptomban? Hogyan írták az egyiptomi nyelv legkésőbbi változatát?

Teszteljük le magunkat a kvíz segítségével!
Ne feledjük: az ördög a részletekben rejlik.

Ha kvízünk kitöltésével szeretne részt venni nyereményjátékunkban, kérjük adja meg nevét és email címét az alábbi űrlapon! (Az adatok megadása nem kötelező!)

Nyeremény: 3 játékos számára részvételi lehetőséget biztosítunk egy tetszőlegesen kiválasztott online tárlatvezetésünkre. 

A játék időtartama: március 23. és 2021. április 27.
Eredményhirdetés: 2021. április 30 -án

A nyerteseket emailben értesítjük.

A játékban való részvétel önkéntes.

Adatkezelési tájékoztató
Játékszabályzat

Név
Email


Thot pávián felirattal, Kr. e. I. évezred második fele

Thot, a bölcsesség, a tudomány, az orvoslás istene volt, akit Egyiptomban a korai időktől egészen a római korig országszerte tiszteltek. Holdistenként az évszakokat szabályozta és a csillagokat számlálta, így az asztrológia, a matematika és a számítás tudományát is hozzá kapcsolták.  Az isten nemcsak kutyafejű pávián, hanem egy madár alakjában is megjelenhetett.

Melyik lehet ez a madár?

Álajtó töredéke Aquincum területéről, Kr. e. 24–23. század

Ma az egyiptomi írás jellegzetes, képszerű jeleit hieroglifának nevezzük. Ezt a főleg templomok és sírok falára vésett írást egyiptomi nyelven „isten beszédének” hívták, és Thot isten találmányának gondolták. A hieroglifa elnevezéssel először Hérodotosz görög történetíró Egyiptomról írt művében találkozunk, aki Kr. e. 450 körül járt Egyiptomban.

Mit jelent görögül a hieroglifa szó?

Hau sírjából származó architrávtöredék, részlet, Kr. e. 2321–2278 

Mai tudásunk szerint a legkorábbi hieroglif feliratok Kr. e. 3300–3200 körül jelentek meg, az utolsó, dátummal ellátott hieroglif szöveget pedig Kr. u. 452-ben írták a Philae-szigetén épült Ízisz-templom falára. Ezt követően a hieroglif írás ismerete lassan feledésbe merült.

A hieroglif írás megfejtésére egészen 1822-ig kellett várni. Kihez kötjük ezt a fontos felfedezést?

Henri de Toulouse-Lautrec: Napóleon, 1895

Amikor Napóleon 1798-ban hadjáratot indított Egyiptom ellen, nemcsak katonákat, hanem tudósokat és művészeket is magával vitt, akik a mai tudomány számára is értékes rajzokat, feljegyzéseket készítettek az országról. Francia katonáknak köszönhetjük a hieroglif írás megfejtésének a kulcsát is, amelyet 1799-ben találtak.

Melyik ez az írásos emlék, amelyet eredetileg az egyiptomi papság állított V. Ptolemaiosz király tiszteletére Kr. e. 196-ban?

 


Noferhaut sztéléje, részlet, Kr. e. 1479–1425

Az egyiptomi hieroglif feliratok első ránézésre nehezen értelmezhető szövegeknek tűnhetnek, mert nem tartalmaznak írásjeleket. Egyetlen kivétel az ovális névgyűrű vagy más néven kartus, amelybe a fáraó trón- és személynevét írták.

Mi volt a feladata a névgyűrűknek?

Papirusz mágikus szöveggel, Kr. e. 14–13. század

A hieroglif írással szinte párhuzamosan alakult ki a jeleket leegyszerűsítve rajzoló, úgynevezett hieratikus írás, amelyet főleg papiruszra és kő- vagy cserépdarabokra írtak. Az egyiptomi mindennapokban például levelek írásakor és az állami adminisztrációban használták.

A lakosság milyen arányban tudott írni és olvasni az ókori Egyiptomban?

Papirusz orvosi-mágikus szöveggel, részlet, Kr. e. 14–13. század

Az egyiptomi írnokok felszereléséhez a henger alakú tartókban tárolt nád írópálcák és egy radírozásra alkalmas kő mellett egy bőrzacskó is tartozott, amelyben egy fekete és piros festéket tartalmazó kettős tintatartót tartottak. A fekete színű festéket faszénből készítették, a piros tintához vörös okkert használtak. 

Mit emeltek ki az írnokok vörös színnel?

Imhotep bronzszobra, Kr. e. 7. század közepe körül

Imhotep több mint 4500 évvel ezelőtt élt, és az ókori Egyiptom első olyan építésze volt, akit név szerint ismerünk. Többek között a fáraó főtanácsadója, főépítésze, Ré napisten főpapja és a szobrászok elöljárója tisztségeket töltötte be élete során. Személyét már életében is tisztelet övezte, alakja pedig idővel legendává vált. Bölcsessége miatt az írnokok patrónusukként tisztelték, de nagy tudása miatt az orvoslással és a különböző tudományokkal, például a csillagászattal is összekapcsolták.

Egyiptom történelmében ő volt az első, aki uralkodójának hatalmas, kőből épített sírt tervezett a sivatagban. Melyik volt ez?


Merkuriosz-legendát tartalmazó kopt kézirat, Kr. u. 17–18. század 

Az egyiptomi nyelv legkésőbbi változata a Kr. u. 2–3. században alakult ki. A kopt nyelv és írás különlegessége, hogy már a magánhangzókat is jelölte. 

Melyik az az ábécé, amelyet hét speciális egyiptomi jellel kiegészítve a kopt íráshoz használtak?

Fra Angelico: Jelenetek a sivatagi remeték életéből (Thebais), 1417–1423 körül

A kereszténység egyiptomi megjelenésével és térnyerésével egyre több vallásos művet fordítottak le kopt nyelvre. Remete Szent Antalnak, a „szerzetesek atyjának” példáját követve kialakult Egyiptomban a szerzetesség. Számos kopt nyelven írt irodalmi mű őrzi a szerzetesek és szerzetesrendek történetét. Ugyan a hétköznapi nyelvhasználatból a 11. századra kikopott, a kopt egyház liturgiájában máig használják a kopt nyelvet.

A tradíció szerint ki vitte el Jézus tanítását Egyiptomba?

Kiállításaink közül ajánljuk