En

Reneszánsz Csarnok

Online jegyvásárlás

Reneszánsz Csarnok

A Reneszánsz Csarnok a 16. századi itáliai építészet formanyelvét követi: félköríves árkádjai, klasszikus oszlopai, baluszteres mellvédje és groteszk – antik római falfestményeket utánzó – freskói egy reneszánsz palota udvarát idézik fel. A csarnokban a Szépművészeti Múzeum két különleges műtárgyegyüttese látható: az itáliai freskók és a velencei kútkávák.

A reneszánsz freskógyűjtemény

Reneszánsz freskógyűjteményünk nemzetközi viszonylatban is ritkaságnak számít, Itálián kívül a világ legnagyobb ilyen együttese.
A 85 műtárgyat számláló gyűjteményt Pulszky Károly művészettörténész, az Országos Képtárnak – a Szépművészeti Múzeum jogelődjének – igazgatója állította össze 1893 és 1895 között Olaszországban, műkereskedelmi vásárlások útján. A freskók eredetileg észak- és közép-itáliai templomok és paloták falait díszítő, nagyobb ciklusok részét képezték. A 19. században azonban az épületek funkcióvesztése vagy megromlott állaga miatt eredeti helyükről leválasztották, majd hordozható festményekké alakították őket. A gyűjtemény kiemelkedő darabjait származási helyük szerint csoportosítva, időrendben tekinthetjük meg a Reneszánsz Csarnok két szintjén. A kiállítás a földszinten indul a késő gótikus és a korai reneszánsz művekkel (14. század vége – 15. század), és az emeleti kerengőn ér véget az érett és késő reneszánsz emlékeivel (16. század).

A velencei kútkávák gyűjteménye

A csarnok központi terében elhelyezett kútkávagyűjtemény ugyancsak nemzetközileg kiemelkedő kollekció. Velencét a 19. század közepéig, a vízvezeték kiépítéséig közkutak látták el vízzel. A kutak kávái díszesen faragott kőből vagy bronzból készültek, és nemegyszer a város ismert szobrászainak a műhelyeiből származtak. Az ivóvízhálózat ki-épülését követően a funkció nélkül maradt, díszesen faragott kútkávák turistalátványossággá váltak és a gyűjtők érdeklődését is felkeltették. A korabeli arisztokraták körében divattá vált a kastélyok, paloták udvarainak velencei kutakkal való díszítése. A múzeum kútkávagyűjteményének egy része egykor főúri kastélyparkokat díszített, másik részét szintén Pulszky Károly vásárolta 1894-ben és 1895-ben Velencében. A kiállítás a legszebb hat példányt mutatja be a késő középkortól a reneszánszig terjedő időszakból (14–16. század).

A kutak mellett néhány további itáliai reneszánsz kőfaragvány és szobor is helyet kapott. A kora reneszánsz kiemelkedő alkotása Lorenzo Ghiberti munkatársa, Michele da Firenze Mária halála-domborműve, amelynek kiállítását többéves restaurálás előzte meg.

Reneszánsz Csarnok

Online jegyvásárlás

Kiállításaink közül ajánljuk