En

A Kelet vonzásában – játékos kvíz

A Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjteménye több tízezer lapot számlál. Rajzok és sokszorosított eljárással készült művek alkotják a gazdag kollekciót. A papír fényérzékenysége miatt azonban csak rövid ideig tartó, időszaki kiállításokon lehet a műtárgyakat megszemlélni. A Kelet vonzásában – Japonizmus az Osztrák–Magyar Monarchia metszeteinek tükrében című kiállításunk elsősorban fametszeteket mutat be. Ez a technika Kínában már a 9. században ismert volt, Európában pedig a 14. századtól terjedt el. A tárlaton arra látunk példákat, hogyan hatott a japán fametszet a monarchiabéli művészekre, akik ötvözték a keleti kollégáktól tanultakat az európai hagyományokkal.

 
Emil Orlik: Triptichon: A japán festő (Kanō Motonobu). A japán metsző. A japán nyomdász, 1902Mi a legjellemzőbb eltérés a japán és az európai fametszetkészítés között?


Lucien Pissarro: A halak királynője, 1894

A Monarchia művészei elsőként a nyugat-európai festők munkásságán keresztül találkoztak Japán kultúrájával, ezért szerepelnek a kiállításunkon francia és brit képzőművészek metszetei is. Látható Lucien Pissarro egy lapja, Margaret Lust A halak királynője című mesekönyvének az illusztrációja. A kötet 13 fametszetet tartalmaz, a festő a kislánya számára készítette a képeket. Ez a könyv volt az első, amelyet a Pissarro által alapított kiadó megjelentetett.


A múzeum gyűjteményében megtalálhatók Camille Pissarro festményei és grafikái is. Mi a családi kapcsolat Camille és Lucien között?

William Nicholson: Sarah Bernhardt, 1897 

A brit művész autodidakta módon sajátította el a fametszés technikáját. A 12 portré című sorozat kis példányszámban készült, Nicholson a nyomtatás után kézzel színezte a lapokat. A sorozatban szerepel többek között Viktória királynő, Rudyard Kipling, James McNeill Whistler és a híres francia díva, Sarah Bernhardt. Az azonos méretű, négyzetes formátumú metszeteken a művész semleges háttér előtt, szinte csak sziluettekkel ábrázolta a modelljeit, akiket egy-egy karakteres mozdulattal tett könnyen felismerhetővé. 


Sarah Bernhardt úgy a színpadon, mint a magánéletben megkövetelte magának a figyelmet. A színészeten kívül tervezett ruhát, szobrászkodott, jótékonykodott és volt néhány extrém szokása.
Melyiket tulajdonítják neki?


Norbertine Bresslern-Roth:
Tukánok, é. n.


A kiállításon egyetlen női művész, Norbertine Bresslern-Roth életművében az állatábrázolás a legjellemzőbb téma. A tárlatunkon szereplő lapon az egzotikus madarak a szűk képkivágatban sajátságos ornamenssé állnak össze. Ez a kompozíciós megoldás igen gyakori a japán fametszeteken.


A grafikán látható tukán Dél-Amerikában őshonos, az osztrák festőnő anatómiailag mégis pontosan ábrázolta a madarat.
Hol találhatott modellt a művéhez?


Kozma Lajos:
Könyvdíszek, 1908 körül
Kozma Lajos építészhallgató volt, amikor beiratkozott a budapesti Mintarajziskola grafikai szakára. Azok az építészek, akik a népművészeti értékek felismerésével próbáltak újat alkotni, „Fiatalok” néven tömörültek csoportba, és Megfagyott muzsikus címmel folyóiratot indítottak. Az első szám címlapját Kozma Lajos tervezte, és ebben jelentek meg a kiállításunkon is látható iniciáléi.

Kozma jelentős grafikai munkássága mellett elsősorban építészként alkotott maradandót.

Melyik budapesti filmszínház épületét tervezte?


Carl Moll:
Beethoven-házak, 1902


Carl Moll a bécsi Secession művészeként az 1902-ben, Beethoven tiszteletére megrendezett kiállítás katalógusa számára készítette első fametszetét. Ezt követte tíz másik lap, majd a sorozat mappa formájában is megjelent. A metszetek a Bécs környéki Hohe Warte utcarészleteit ábrázolják. A sorozatot kevés színnel nyomott, néha teljesen síkszerű házak, kövezett utcák jellemzik.

A bécsi Secession egyesület folyóirata a Ver Sacrum volt, amelynek állandó szerzői között találjuk Carl Mollt.
Mit jelent a kiadvány címe?


Max Kurzweil:
Párna, 1903


Szintén a bécsi Secession tagja volt az osztrák származású, de Csehországban született Max Kurzweil. Bécsi letelepedése előtt Franciaországban élt, ott ismerte meg feleségét, Marthe-ot, aki a tárlatunkon bemutatott fametszet modellje. Kurzweil munkáiban elegyítette az osztrák szecesszióra jellemző geometrikus vonalvezetést a francia art nouveau gördülékeny, hullámzó ornamentikájával. 


A színes fametszetnél minden színt külön dúcra nyomtak. Hány színt használt Kurzweil a Párna című művéhez?


Conrad Gyula:
Mezőkövesdi lány, 1910

„Jelenleg a színes fametszeteket kultiválom leginkább, és ez okból tanulmányozom a halhatatlan japáni nagymestereket, kik színben és formában eddig felülmúlhatatlanok a fametszetben. Magyar tárgyú színes fametszet, a japánok ügyességével elkészítve, ez mostani munkásságom célja.” Conrad Gyula két lapot készített a fenti mondataira hivatkozva. A kiállításon a mezőkövesdi viseletben ülő lányt ábrázoló metszet látható.


Mezőkövesd híres volt arról, hogy az itteni asszonyok hordták a legcifrább, legtarkább viseletet. A gazdaságilag nehéz időszakban is úgy tartotta a matyó ember, hogy „hadd korogjon, csak ragyogjon!” A különböző tájegységek viseleteik egyes darabjait másként nevezik.


Hogyan hívják Mezőkövesden a szoknya elé kötött hímzett fekete ruhadarabot?


Tichy Gyula:
Diana és Akteon, 1912
Tichy Gyula egy színnel nyomott linóleummetszetein eltávolodott a japán grafikák térszerkesztési elveitől. Zsúfolt lapjain a pozitív és a negatív formák erőteljes kontrasztjával kísérletezett.

A kiállított metszet Ovidius Átváltozások című művének egy történetét illusztrálja. Akteon vadászat közben a nimfákkal fürdőző Diana közelébe tévedt. Az istennő éktelen haragjában szarvassá változtatta az ifjút.
Mi lett a történet folytatása?


Felix Vallotton:
Tüntetés, 1893


Felix Vallotton az 1880-as években ismerkedett meg a japán fametszetekkel. A Hokuszai iránti tiszteletből, a japán mester Fudzsi hegyét ábrázoló sorozata nyomán hat kompozíciót készített szülőföldjének, Svájcnak a magaslatairól. Az itt látható lapján a modern élet egy új jelenségét, a tüntetést ábrázolta. A lap közel kétharmada fehér, a tömeg átlós irányban felfelé áramlik.


A képen jobbára férfiakat látunk, akik fekete viseletben, kabátban, kalapban szaladnak az utcán. Az egyik megtorpanó alak cilindere leesett a földre. A 19. század második felének divatos fejfedőjét az angolok terjesztették el akkor, amikor a frakk nappali viseletté vált. Milyen néven ismert még ez a tökfödő?

Kiállításaink közül ajánljuk