SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

A Gyűjteményről

A Szépművészeti Múzeumban található hazánk egyetlen átfogó antik gyűjteménye, melyben a klasszikus ókor tárgyi öröksége közvetlenül tanulmányozható. A több mint 5000 művet számláló gyűjtemény márványszobrai, terrakotta, agyag, bronz, üveg és textil tárgyai felölelik az antikvitás teljes időszakát, sokszínű képet festve a görög, etruszk, római és graeco-egyiptomi művészetről. Az állandó kiállítás 1000 művet sorakoztat fel, köztük olyan világhírű darabokat, mint a „Budapesti táncosnő” néven ismert görög leányszobrot, a klasszikus görög bronzművesség valódi mesterművének számító Grimani-kancsót vagy az augustusi aranykor emlékét felidéző, a birodalom sorsát eldöntő actiumi csatát megörökítő híres márvány reliefciklus három lapját.

A múzeum alapításakor nem szerepelt céljai közt eredeti ókori tárgyak gyűjtése. Helyettük a klasszikus szobrok gipszmásolatainak a Nemzeti Múzeumtól öröklött gyűjteményét fejlesztették tovább. A múzeum földszinti termeinek építészeti kiképzése is ezeknek a kiállítását szolgálta. 1908-ban azonban Hekler Antal fáradozása révén Paul Arndt müncheni anyagából múzeumi célra összeállított, 135 darabból álló márványszobor-sorozatot vásároltak, az volt az Antik Gyűjtemény alapja. 1914-ben ugyancsak Hekler Antal révén 650 terrakottából álló, mykénéi kortól a római császárkorig szinte valamennyi iskolát bemutató gyűjteményt szerzett Arndttól a Múzeum. Mintegy négy évtizeden át ezek képezték az ennek megfelelően Antik Plasztikai Gyűjtemény nevet viselő osztály anyagát. Egy 1934-ben kiadott törvény a Szépművészeti Múzeumot jelölte ki a nem magyar földből előkerült régiségek központi gyűjteményévé. A végrehajtásra csak a második világháború után került sor. Eredményeként a Nemzeti Múzeum és a többi magyar múzeum klasszikus ókori, valamint ókori keleti anyaga a Szépművészeti Múzeum most már Antik Osztálynak nevezett központi gyűjteményébe került. Több nagyobb magángyűjtemény megvétele és kisebb alkalmi vásárlások mellett néhány nemzetközi csere útján szerzett darab is gyarapította ezt az együttest, amely az Egyiptomi Gyűjtemény 1957-ben történt leválasztása utáni további szerzeményekkel jelenleg 5000-nél több antik tárgyat őriz.

A gyarapodás révén a korábban a plasztikára korlátozott anyag a szobrászati rész megnövekedése mellett új gyűjteményrészekkel bővült, elsősorban az 1000-nél több darabot számláló vázagyűjteménnyel, ciprusi és pun régiségekkel, továbbá görög, etruszk és római bronzokkal, antik üvegekkel és főleg az utóbbi másfél évtizedben a római kori Egyiptomból származó festett múmiaportrék és stukkó múmiamaszkok példányaival, végül a kopt művészet mintegy félezer emlékével, köztük textilek jelentős sorozatával.

Ennek megfelelően 1950-től az Antik Osztály állandó kiállítása történeti sorrendben, komplex rendezésben mutatja be az ókori művészetet, a neolitikus és kykládikus idolokkal kezdve, művészeti központok szerint csoportosítva az archaikus és klasszikus görög művészet anyagát, kiemelve a hellénisztikus szobrászatnak a múzeumban őrzött jelentős darabjait, nagy teret adva a római hódítás előtti Itália kultúráinak, köztük elsősorban az etruszk régiségeknek és a dél-itáliai vörösalakos vázáknak, tájak és stílusok összefüggéseit szemléltetve Róma és a provinciák emlékein, és a görög-római kori Egyiptom, majd a koptok művészetének impozáns gyűjteményével zárva a bemutatást.

Bodnár Szilvia (szerk.): A Budapesti Szépművészeti Múzeum, Budapest 1995.

Bővebben az Anti Gyűjtemény honlapján