En

Sesonk trónörökös szobra

Készült: Kr. e. 874–850
Technika: mészkő
Méret: 105 x 32 x 71 cm
Tárgy típusa: szobor
Leltári szám: 51.2050
Gyűjtemény: Egyiptomi Gyűjtemény

A szakkarai Ápisz-bikák sírjának, a Szerapeumnak a felfedezése 1851-ben az egyiptomi régészet első nagy szenzációjának bizonyult. Az ásató, a francia Auguste Mariette 1852 elején itt akadt Sesonk trónörökös, II. Oszorkon fáraó (22. dinasztia, Kr. e. 10. század utolsó negyede), és Karamama első királyi hitves fiának szobrára, az ún „Kis földalatti galériákban”. A térdelő helyzetben megformált herceg maga előtt egy kis szentély (naosz) fülkéjében a szakkarai temető területén tisztelt istent, a sólyomfejű Ptah-Szokar-Oziriszt tartja. A fiatal herceg fürtös parókájának jobb oldalán előtűnő ún. „ifjúságfürt” nemcsak a trónörökös fiatal korát volt hivatva jelezni, de egyben királyi vérből való származására is utal; korai halála miatt azonban nem juthatott el a fáraói trónusig. Életében betöltött, atyjától kapott főpapi hivatalát említi a szobor hátpillérén olvasható felirat, és erre utal csillagokkal díszített főpapi köpenye is. A memphiszi Ptah főpapjaként vett részt atyja, II. Oszorkon 23. uralkodási évében egy Ápisz bika temetési szertartásában, a Szerapeumban. A hátpillér szövegének elején a túlvilági áldozatok biztosítását kéri Ozirisz-Ápisztól, a halálában Ozirisszel, a Túlvilág uralkodójával eggyé vált Ápisztól. A szobor legközelebbi, bár felirattalan párhuzama a bécsi Kunsthistorisches Museum Egyiptomi kiállításán látható, amely nagy valószínűséggel szintén a herceget ábrázolja, és ugyancsak a Szerapeumból származik.

Nagy István nyomán

Itt találja a műtárgyat a kiállítótérben.

Kiállításaink közül ajánljuk