En
Vissza a találatokhoz

Mátyás király portréja Benedetto da Maiano (tulajdonítva) Giovanni Dalmata (korábbi attribúció) Ismeretlen öntő (öntő)

Alkotó

Benedetto da Maiano (tulajdonítva) Maiano 1442 – 1497 Firenze

Giovanni Dalmata (korábbi attribúció) Traù [Trogir] 1440 körül – 1509 után

Ismeretlen öntő (öntő)

Alkotói korszak
Kultúra itáliai
Készítés ideje 1476 körül (eredeti), 1870-es évek (gipszmásolat)
Tárgytípus gipszmásolat
Anyag, technika gipsz
Méret

54 × 38,8 × 11,5 cm

Leltári szám Rg.151
Gyűjtemény Régi Szobor Gyűjtemény
Kiállítva Csillagerőd (Komárom), A humanizmus és a firenzei szobrászat, XV. terem

A Mátyás királyt (1443—1490) és második feleségét, I. Ferdinánd nápolyi király lányát, Aragóniai Beatrixot (1457—1508) ábrázoló márvány domborművek az itáliai reneszánsz jelentős portréi közé tartoznak. A domborművek eredetileg a budai királyi rezidenciát díszíthették, mindemellett első írásos említésük csak II. Miksa (1527—1576) császár 1571. augusztus 20-án kelt levelében olvasható. A német-római császár és magyar király az akkor Északkelet-Magyarországon található domborműveket magához kérette. A portrék így Bécsbe kerültek, a császári gyűjteménybe, később a Kunsthistorisches Museum kollekciójának részét képezték. Csak 1933-ban jutottak vissza Magyarországra, az Ausztriával kötött egyezmény révén. A magyar történet- és művészettörténet-írás a portrékat csupán a 19. század közepén fedezte fel, a legkorábbi gipszmásolatok is ekkor születtek. A domborművet a büszttel bravúrosan ötvöző antikizáló portrék az uralkodópár emblematikus ábrázolásai. A művek alkotója feltehetően Benedetto da Maiano firenzei szobrász volt, és 1476 körül készülhettek, Mátyás és Beatrix házasságkötésének alkalmából.

A folyó kutatások miatt a műtárgyra vonatkozó információk változhatnak.

Kiállításaink közül ajánljuk