En

I. József császár Osztrák szobrász

Alkotó:

Osztrák szobrász működött 18. század eleje

Készült: 18. század eleje
Technika: márvány
Méret: 44,5 × 36,3 × 8 cm, 14 kg kerettel: 55 × 46,5 × 8 cm
Tárgy típusa: dombormű
Leltári szám: 53.660
Gyűjtemény: Régi Szobor Gyűjtemény

I. József német-római császár (1705‒1711) márványból faragott profilportréján, a harmincas évei elején járó uralkodó parókát és babérkoszorút, nyakában kendőt és az aranygyapjas rend láncát viseli. A dél-tiroli születésű, 1686-tól bécsi udvari festőként és szobrászként működő testvérpár, Paul és Peter Strudel műhelyéből számos azonos formátumú, részleteiben kisebb eltéréseket mutató dombormű került ki, amelyek I. Józsefet ábrázolják. Ugyancsak több példányban ismertek a Habsburg-ház más tagjainak (például I. Lipót, Pfalzi Eleonóra Magdolna császárné, VI. Károly) arcképét ábrázoló márványreliefek. A portrékat feltehetően diplomáciai ajándékként küldték a császári házzal rokon, vagy baráti viszonyban álló fejedelmi udvarokba.

Kiállításaink közül ajánljuk