En

Az alvó pásztor Jacopo Bassano

Alkotó:

Jacopo Bassano Bassano, 1510 körül – Bassano, 1592

Készült: 1568 körül
Technika: olaj, vászon
Méret: 99,5 × 137,5 cm kerettel: 118 × 157 × 10 cm
Tárgy típusa: festmény
Leltári szám: 119
Gyűjtemény: Régi Képtár

A venetói kisvárosban, Bassanóban dolgozó Jacopo da Ponte két fontos művét őrzi a múzeum. Az 1550 körül festett Krisztus összeroskad a kereszt alatt feszültséggel teli, zsúfolt kompozíciójával a mester manierista korszakához tartozik. Nagyjából két évtizeddel későbbi Az alvó pásztor. Az ebben a korszakban festett képeit egyszerűbb képszerkezet és – a kései Tiziano-művek hatására – oldottabb festőiség jellemzi. Bassano munkásságában ekkor kerül előtérbe a bukolikus téma. Ilyen tárgyú művei soha nem tiszta zsánerképek, hanem vagy évszak-allegóriák, vagy ótestamentumi és mitológiai epizódok zsánerszerű feldolgozásai. Épp ennek a képnek a témája azonban egyelőre megfejtetlen.

Kiállításaink közül ajánljuk