En

Radványi Orsolya

kurátor
francia festészet 1600-1800

Történész és művészettörténész végzettségem okán egyfelől a Múzeum története, szervezete, az itt dolgozó kutatók, illetve hazai és külföldi gyűjtők tevékenysége érdekel; másfelől a Gyűjtemény kialakulása, az azt alkotó egyes tárgyak „személyes sorsa”, származása, és az ezekből a darabkákból összerakható nagyobb történet, vagyis a 18-20. századi magyar művelődéstörténet foglalkoztat. Gyűjtéstörténeti kiállítások és publikációk során keresztül igyekszem a hazai kultúrtörténet e szeletét mind jobban megismerni és megismertetni a szakmai és laikus közönséggel. Személyes érdeklődésem vezetett a 17-18. századi régi francia festmények behatóbb tanulmányozása felé, ennek a területnek vagyok a specialistája több mint egy évtizede.

Válogatott bibliográfia: https://szepmuveszeti.academia.edu/OrsolyaRadv%C3%A1nyi

 

Kiállításaink közül ajánljuk