En

Dr. Liptay Éva

1991-ben lett az Egyiptomi Gyűjtemény munkatársa, 2006-tól a gyűjtemény vezetője.

Kutatási területe
• az egyiptomi koporsók mint szent terek
• az átmenet ikonográfiája a halotti művészetben
• koporsók tipológiája, szimbolikája, ikonológiája
• vallási szimbolika a halotti kultuszhoz kapcsolódó művészetben
• az adózás és terményfelmérés rendszere a Középbirodalomban (PhD disszertáció, 2004)

Részvétel jelenlegi projektekben
• az új állandó egyiptomi kiállítás kurátora
• a Budapesti Múmia Projekt társvezetője

Részvétel korábbi projektekben
• a Múmiák testközelben című időszaki kiállítás társkurátora (2011)
• a harmadik átmeneti kori koporsóanyag publikálása (2011)
• a Reneszánsz a fáraók Egyiptomában című időszaki kiállítás magyar kurátora (2008)
• részvétel a Démonűző erők – Mágikus védelmezők: egy 4000 éves varázseszköz a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményében című időszaki kiállítás tudományos szervezésében (2005)

Külső megbízások
• részvétel az ELTE BTK Egyiptológia Tanszékének MA képzésében és az Egyiptológiai Doktori Iskola munkájában

Szerkesztő bizottsági tagság
• szerkesztőbizottság tagja, Bulletin du Musée des Beaux-Arts / A Szépművészeti Múzeum Közleményei

Publikációk

Könyvek

• Coffins and Coffin Fragments of the Third Intermediate Period. Museum of the Fine Arts, Budapest (Catalogues of the Egyptian Collection 1), Budapest 2011.
• Átváltozás istenné. Koporsók és koporsótöredékek a Kr. e. 10–8. századból. Szépművészeti Múzeum (Egyiptomi Régiségek 1), Budapest 2011.

Szerkesztett kötet

• K. A. Kóthay – É. Liptay (eds), Egyptian Artefacts of the Museum of Fine Arts, Budapest. Museum of Fine Arts, Budapest, 2010.

Tanulmányok, cikkek

• ‘The Bull Coming out of the Mountain’. The Changing Context and Connotations of an Iconographic Motif, in K. A. Kóthay (ed.), Art and Society. Ancient and Modern Contexts of Egyptian Art, Budapest, 2012, 169–184.
• Az ókori egyiptomi koporsó mint szent tér. A szent tér változásai a Harmadik Átmeneti korban, Ókor 11/1 (2012), 9–16.
• From Middle Kingdom apotropaia to Netherworld Books, in Bechtold, E. – Gulyás, A. – Hasznos, A. (eds), From Illahun to Djeme. Papers Presented in Honour of Ulrich Luft (BAR International Series 2311), Oxford 2011, 149–155.
• A “szombathelyi múmia” – új kutatási eredmények, Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2011/2, 52–58.
• A hieratic graffito on the footboard of a coffin from the Twenty-first Dynasty / Hieratikus graffito egy 21. dinasztia kori koporsó talpán, SzMK 112–113 (2010), 17–28 / 195–200.
• Theban Miscellanies, in Proceedings of the Colloquium on Theban Archaeology at the Supreme Council of Antiquities. November 5, 2009. Szerk. Z. Hawass – T.A. Bács – G. Schreiber, Cairo 2011, 95–104.
• Az ókori egyiptomi hieroglifák megfejtése in IPM 2011. április, 58–63.
• Az egyiptomi hieroglifák és az európai kultúra in IPM 2011. március, 70– 77.
• A fáraók számai. IPM 2010. október, 78–83.
• Az ókori Egyiptom színei – A láthatatlan világ szimbólumai. IPM 2009. november, 32–43.
• The wooden inner coffin of Takhenemet in the Czartoryski Museum, Krakow. Studies in Ancient Art and Civilization 13 (2009), 83–117.
• Past Imperfect. Múltidézés a Harmadik Átmeneti Korban, in: Reneszánsz a fáraók Egyiptomában. Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2008. augusztus 8 – november 9., szerk. Francesco Tiradritti, Budapest 2008, 67-79.
• Your face is (that of) Ra … / Arcod mint Ré arca …. SzMK 108–109 (2008), 11–22 / 195–203.
• Past Imperfect. Attitudes towards the past in the Third Intermediate Period, in: Pharaonic Renaissance – Archaism and the sense of history in Ancient Egypt. Szépművészeti Múzeum, Budapest, 08th August – 09th November 2008, ed. Francesco Tiradritti and Éva Liptay, Budapest 2008, 67-79.
• Past Imperfect. Attitudes towards the past in the Third Intermediate Period, in: Pharaonic Renaissance – Archaism and the sense of history. Cankarjev dom, Ljubljana, 04th March – 20th July 2008, ed. Francesco Tiradritti, Ljubljana 2008, 79-98.//
• Kép és szöveg az egyiptomi kultúrában. Ókor 7/1-2 (2008), 40-46.
• Between heaven and earth II. The iconography of a 21st Dynasty Funerary papyrus. Second part. / Egy 21. dinasztia kori halotti papirusz ikonográfiája. Második rész. SzMK 105 (2006), 11-39 és 201-223.
• Between heaven and earth II. The iconography of a 21st Dynasty Funerary papyrus. First part. / Ég és Föld határán II. Egy 21. dinasztia kori halotti papirusz ikonográfiája. Első rész. SzMK 104 (2006), 35-61 / 161-184.
• Between heaven and earth. The motif of the cow coming out of the mountain / Ég és Föld határán. A „hegyből kilépő tehén” motivuma. SzMK 99 (2003), 11-30 és 127-142.
• Bandeau sur la tête – Aspects religieux d’un motif iconographique de la 21e dynastie / Kendő a fejtetőn – egy 21. dinasztia kori ikonográfiai motívum vallási hátteréről. SzMK 96 (2002), 7-30 / 115-136.
• Fragment du cercueil d’un prêtre d’Amon de Thèbes de la XXIème dynastie / Egy 21. dinasztiai Amon-pap koporsójának töredéke Thébából, SzMK 92-93 (2000), 7-22 / 149-160.

 

Kiállításaink közül ajánljuk