En

Dr. Kóthay Katalin

Email: katalin.kothay(at)szepmuveszeti(dot)hu

Kutatási terület

 • középbirodalmi társadalom és művészet
 • temetkezés és halotti kultusz a Ptolemaiosz-kori Egyiptomban
 • az ókori Egyiptom történeti földrajza
 • az emberi test koncepciói és ábrázolása az ókori Egyiptomban
 • az egyiptológiai kutatások historiográfiája
 • Egyiptománia és aegyptiaca-gyűjtés Magyarországon

Publikációk

Könyvek

 • A gamhudi koporsók és múmiadíszek: egy egyiptomi temető leletei a Szépművészeti Múzeumban, Szépművészeti Múzeum, Budapest 2020.
 • Kóthay K. A. – Gulyás A., Túlvilág és mindennapok az ókori Egyiptomban. Források a Kr. e. 3–2. évezredből, Bíbor Kiadó, Miskolc 2007.

Szerkesztett kötetek

 • Kóthay, K. A. – Liptay É. (eds), Egyptian Artefacts of the Museum of Fine Arts, Budapest, Szépművészeti Múzeum, Budapest 2010.
 • Kóthay K. A. – Liptay É. (szerk.), A Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteménye, Szépművészeti Múzeum, Budapest 2012. (a 2010-es angol kiadás javított és bővített magyar változata)
 • Art and Society. Ancient and Modern Contexts of Egyptian Art. Proceedings of the International Conference held at the Museum of Fine Arts, Budapest, 13–15 May 2010, Budapest 2012.
 • Kóthay K. A. – Liptay É. (eds), Egyptian Artefacts of the Museum of Fine Arts, Budapest, Museum of Fine Arts, second revised and enlarged edition, Budapest 2013.
 • Burial and Mortuary Practices in Late Period and Graeco-Roman Egypt. Proceedings of the International Conference held at the Museum of Fine Arts, Budapest, 17–19 July 2014, Museum of Fine Arts, Budapest, 2017.

Tanulmányok

 • Hungary, in A. Bednarski, A. Dodson and S. Ikram (eds), A History of World Egyptology, Cambridge University Press, 2021, 298–317.
 • Images of Social Ascent in Biographical Self-Presentations from the Old Kingdom to the Middle Kingdom, in Julie Stauder-Porchet, Elizabeth Frood and Andréas Stauder (eds), Acient Egyptian Biographies: Contexts, Forms, Functions (Wilbour Studies in Egyptology and Assyriology 6), Atlanta: Lockwood Press, 2020, 269–292.
 • Early Hungarian Egyptology in the Context of National and European Identity, in H. Navratilova, T.L. Gertzen, A. Dodson and A. Bednarski (eds), Towards a History of Egyptology: Proceedings of the Egyptological Section of the 8th ESHS Conference in London, 2018 (Investigatio Orientis 4), Zaphon, Münster, 2019: 195–210.
 • The Gamhud Material in Regional Context, in Kóthay, K. A. (ed.), Burial and Mortuary Practices in Late Period and Graeco-Roman Egypt. Proceedings of the International Conference held at the Museum of Fine Arts, Budapest, 17–19 July 2014, Museum of Fine Arts, Budapest, 2017: 265–273.
 • Éhezés, ahogyan az Újbirdalom előtti egyiptomi elit látta, Ókor XV/3 (2016): 46–53.
 • Acquiring and Collecting Egyptian Antiquities in Turn-of-the-Century Hungary, in Hudáková, L. – Hudec, J. (eds), Egypt and Austria. Perception of the Orient in Central Europe (1800–1918), Aigyptos Foundations, Kraków, 2016: 195–212.
 • A tartományi úr és a „kiváló kisember”: önreprezentáció és társadalmi státusz az Első átmeneti kori egyiptomi életrajzokban, Korall 63 (2016): 5–21.
 • Decorating Ptolemaic mummies: a case study of the mummy covers found in the cemetery of Gamhud in Middle Egypt / Ptolemaiosz-kori múmiák díszítése: a közép-egyiptomi Gamhud temetőjéből származó múmitakarók, Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 120–121 (2015– 2016): 23–43 / 49–69.
 • Duties and composition of the personnel of the cults at Lahun, in Kousoulis, P. – Lazaridis, N. (eds), Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists, University of the Aegean, Rhodes 22–29 May 2008 (Orientalia Lovaniensia Analecta 241), Peeters, Leuven – Paris – Bristol, 2015: 763–775.
 • Kereskedelmi utak Egyiptomban az Első Átmeneti Kor és a Középbirodalom idején [Commercial routes in Egypt in the First Intermediate Period and the Middle Kingdom], in Csabai Z., Földi Zs., Grüll T., Vér Á. (szerk.), Ökonómia és ökológia. tanulmányok az ókori gazdaságtörténet és történeti földrajz köréből (Ókor – Történet – Írás 3), L’Harmattan, Pécs – Budapest 2015: 81–98.
 • Illahun: egy királyi alapítású egyiptomi település, Ókor XIII/1 (2014): 3–12.
 • Liptay É. – Kóthay K. A., Hau sírjának feliratos architrávja: egy ókori egyiptomi dombormű történetének és értelmezésének kulisszatitkai, MúzeumCafé 40 (2014): 31–36.
 • Mágikus-rituális eszközök az egyiptomi késő középbirodalmi régészeti leletanyagban: egy tárgycsoport külső és belső határai, Ókor XII/1 (2013): 12–21.
 • Selected New Acquisitions, Collection of Egyptian Art: Egyptian Knife / Új szerzemények, Egyiptomi Gyűjtemény: Egyiptomi kés, Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 116–117 (2012): 189 / 357.
 • Categorisation, Classification and Social Reality: Administrative Control and Interaction with the Population, in Moreno García, J. C. (ed.), Ancient Egyptian Administration (Handbuch der Orientalistik 1/104), Brill, Leiden – Boston 2013: 479–520.A Dwarfish Figure Carrying a Dog: Some Thoughts on the Representation of Bodies and the Migration of Iconographic Themes and Motifs in Egyptian Art / Kutyát tartó törpe: gondolatok a testábrázolásról és az ikonográfiai témák és motívumok vándorlásáról az egyiptomi művészetben, Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 116–117 (2012): 9–32 / 153–175.The Gamhud Artisans, in Kóthay, K. A. (ed.), Art and Society. Ancient and Modern Contexts of Egyptian Art. Proceedings of the International Conference held at the Museum of Fine Arts, Budapest, 13–15 May 2010, Budapest 2012: 235–256.
 • Tér, társadalom és hatalom az egyiptomi Középbirodalom idején, Ókor XI/1 (2012): 3–8.
 • Feudalisms of Egyptology, in Bechtold, E. – Gulyás, A. – Hasznos, A. (eds), From Illahun to Djeme. Papers Presented in Honour of Ulrich Luft (BAR International Series 2311), Archaeopress, Oxford, 2011: 121–136.
 • Divine Beings at Work. A Motif in Late First Intermediate Period and Early Middle Kingdom Mortuary Texts, Journal of Egyptian Archaeology 96 (2010): 83–100.
 • Searching for the mummy-trappings of the Gamhud coffins / A gamhudi koporsók múmiadíszeinek nyomában, Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 112–113 (2010): 25–49 / 201–220.
 • La notion de travail au Moyen Empire. Implications sociales, in Menu, B. (ed.), L’organisation du travail en Égypte ancienne et en Mésopotamie (Bibliothèque d’étude 151), Institut français de l’archéologie orientale, Le Caire, 2010: 155–170.
 • Le passé, le présent et le future des archives d’Illahoun: méthodes, résultats et perspectives de recherche, in Piacentini, P. – Orsenigo, Ch. (eds), Egyptian archives (Quaderni di Acme 111), Cisalpino, Milano, 2009: 45–60.
 • A disznó mint hétköznapi táplálék és nem mindennapi áldozat az ókori Egyiptomban, Ókor 8 (2008): 59–64.
 • Phyles of Stone-workers in the Phyle System of the Middle Kingdom, Zeitschrift für Ägyptische Sprache 134 (2007): 138–150.
 • A Defective Statuette from the Thirteenth Dynasty and the Sculptural Production of the Late Middle Kingdom / Egy elrontott 13. dinasztia kori szobrocska, a késő középbirodalmi szoborgyártás terméke, Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 106–107 (2007): 9–28 / 191–206.
 • The Widow and Orphan in Egypt before the New Kingdom, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 46 (2006): 151–164.
 • A munka fogalma az egyiptomi Középbirodalom idején, Korall 15–16 (2004): 70–88.
 • Houses and Households at Kahun: Bureaucratic and Domestic Aspects of Social Organization during the Middle Kingdom, in Győry H. (ed.), „Le lotus qui sort de terre.” Mélanges offerts à Edith Varga (Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, Supplément-2001), Budapest 2002: 349–368.
 • „Kihez szóljak a mai napon?” Társadalom és egyén az egyiptomi Középbirodalom szépirodalmában, Irodalomtudomány 2001/1–2: 3–15.
 • Az egyiptomi Középbirodalom egy közigazgatási kifejezésének (wart) értelmezése, in Történelmi tanulmányok (Studia Miskolcinensia 3), Miskolc 1999: 13–17.

Katalógus tételek

 • in Múzeumi kalauz. Vezető a Szépművészeti Múzeum régi gyűjteményeihez. Budapest: Szépművészeti Múzeum, 2021: 30, 44, 46–47.
 • in Museum Guide: Old Collections of the Museum of Fine Arts, Budapest. Budapest: Museum of Fine Arts, 2021: 30, 44, 46–47.
 • in Kóthay, K. A. – Liptay, É. (eds), Egyptian Artefacts of the Museum of Fine Arts, Budapest, second revised and enlarged edition. Budapest: Museum of Fine Arts, 2013: nos 4, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 83.
 • in Vécsey, A. (ed.), Masterpieces: Museum of Fine Arts Budapest. Budapest: Museum of Fine Arts, 2013: 17–18, 24, 33.
 • in Vécsey A. (ed.), Remekművek: Szépművészeti Múzeum. Budapest: Szépművészeti Múzeum, 2013: 17–18, 24, 33.
 • in Kóthay, K. A. – Liptay, É. (eds), A Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteménye. Budapest: Szépművészeti Múzeum, 2012: nos 5, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 62, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73.
 • in Petrik, M. (ed.), Múmiák testközelben [Mummies uncovered]. Budapest: Szépművészeti Múzeum, 2011: 32.
 • in Kóthay, K. A. – Liptay, É. (eds), Egyptian Artefacts of the Museum of Fine Arts, Budapest. Budapest: Museum of Fine Arts, 2010: nos 9, 10, 15, 17, 18, 19, 58, 60, 61, 62, 66, 67.
 • in Tiradritti, F. (szerk.), Reneszánsz a fáraók Egyiptomában. Budapest: Szépművészeti Múzeum, 2008: nos 12, 15.
 • in Tiradritti, F. (ed.), Egyptian Renaissance. Archaism and the Sense of History in Ancient Egypt. Budapest: Museum of Fine Arts, 2008: nos 12, 15.
 • in Tiradritti, F. (ed.), Faraonska Renesansa. Archaizem in pomen zgodovine v starem Egiptu. Ljubljana, 2008: no. 18.
 • in Tiradritti, F. (ed.), Pharaonic Renaissance. Archaism and Historical Value in Old Egyptian Art. Ljubljana, 2008: no. 18.

Recenzió

 • Kukoricamezők az ókori Egyiptomban? Ian Shaw (szerk.): Az ókori Egyiptom története, Gold Book, 2004, BUKSZ 17 (2005): 63–67.

 

 

Kiállításaink közül ajánljuk