En

Látogatói térkép

 

12. EURÓPAI MŰVÉSZET 1250-1600

XII. Toszkán festészet a 14–15. század fordulóján | Gótika és kora reneszánsz Észak-Itáliában
XIII. Kora reneszánsz festészet Közép-Itáliában
17. Hordozható tárgyak
18. Az itáliai festészet kezdetei
19. Oltárképek és töredékeik
20–21. Késő gótikus és kora reneszánsz festészet Németalföld
22. Művészeti központok Németalföldön a 16. század elején
23. Hagyomány és újítás a németalföldi festészetben
XIV. Német gótikus táblaképfestészet a 15. században | A német reneszánsz és a reformáció kora
XVI. Spanyolország művészete a 15–16. században | Spanyol oltárfalak
XVII. Bellini és Giorgione bűvkörében
XVIII. A manierizmus Közép-Itáliában
XIX. Utak Raffaellóhoz és Raffaellótól
XX. A leonardizmus és más irányzatok Lombardiában
XXI. A cinquecento Velencében
XXII. Pieter Bruegel és kora
XXIII. A műfajok önállósodása Németalföldön a 16. században
XXIV. El Greco és kora
XXV. Művészet II. Rudolf prágai udvarában

13. EURÓPAI MŰVÉSZET 1600-1700 ÉS BRIT FESTÉSZET 1600-1800

I. A barokk kezdetei Itáliában
II. Caravaggio követői
III. Flandria, a barokk északi bölcsője
IV. Rembrandt fénykörében
V. Az érett barokk festészet Itáliában
VI. A francia festészet nagy évszázada
1. Udvari festészet Franciaországban
VII. A német festészet útjai
2. Barokk arcok paróka nélkül
3. Mulandóság és pompa
VIII. A spanyol festészet aranyszázada
4. A fény és árnyék művészete Spanyolországban
5. Portréfestészet a spanyol Habsburg-udvarban
6. A Szűzanya és a Szent Család tisztelete Spanyolországban
IX. Pompa és vanitas-csendéletek Németalföldön
7. A csendéletfestészet Itáliában és Spanyolországban
8. Élő és élettelen – németalföldi állatábrázolások a 17.században
9. Németalföld beszédes csendéletei
X. A befagyott kanálisoktól a homokdűnékig – tájképfestészet Németalföldön
10. Élvezetek és moralizálás a németalföldi zsánerképeken
11. Gáláns társaságok és földi örömök
12. Dohányfüst és kocsmazaj
13. Dicsőség Istennek és a hazának: templomenteriőrök Németalföldön
14. Franciás ízlés és klasszicizálás a holland festészetben
XI. A megelevenedő múlt – 17. századi németalföldi portrék
15. Brit portréfestészet a 17. században
16. Brit festőegyéniségek a 18. században