En

Kvíz: Az épület története

A Szépművészeti Múzeum 1906 óta jellegzetes eleme a budapesti Hősök terének. Kvízünk az építés történetével, az épületbelsővel, a berendezéssel, a díszítéssel és a felújítással kapcsolatos érdekességeket járja körül. 

 

Schickedanz Albert: Pályázati terv a Szépművészeti Múzeum építésére – város felőli nézet, 1899

Az 1896-os millenniumi törvény határozott a Szépművészeti Múzeum létesítéséről. A pályázatot 1898. szeptemberében írták ki az Aréna (ma Dózsa György) út, az Állatkerti körút és az állatkert által határolt, 12 000 m2-es területre. Kilenc pályamű érkezett, ebből három építész a saját nevével, hat pedig jeligével jelentkezett. A bírálóbizottság politikusokból és művészekből állt. Különlegesség, hogy a második helyezést elért pályaművet valósították meg. Schickedanz Albert és Herzog Fülöp tervét is csak úgy fogadták el, hogy az építészek vállaltak némi átalakítást. 


A magyar kormány óriási összeget, 3 600 000 forintot rendelt a terv a megvalósításhoz. Ezen belül 1 500 000 forintot az új múzeum épületének építési költségeire, 2 100 000 forintot pedig a gyűjtemények gyarapítására irányzott elő. Mekkora értéke volt 1899-ben 3 600 000 forintnak?
Ferenc József a Szépművészeti Múzeum megnyitásán. Vasárnapi Újság, 1906. december 9.

Az építkezést 1900-ban kezdték meg és rekordidő alatt fejezték be. Ferenc József császár 1906. december 1-jén nyitotta meg ünnepélyesen a múzeumot, amit a nagyközönség csak pár nappal később, december 5-én vehetett birtokba. Hány lépcsőfokot kellett megtennie az uralkodónak, hogy feljusson a fedett, elöl és oldalt nyitott oszlopos előcsarnokba, azaz a portikuszra?
A múzeum épülete légi felvételről (2018 előtti állapot). Forrás: www.legifoto.com

A múzeum épülete két, egymástól jól elkülöníthető részből áll. Először a képtárnak helyet adó emeletes hátsó tömb épült fel, ezt követően pedig a tér felé néző épületrész. A főhomlokzat három prosztüloszból, vagyis olyan antik templomtípusból áll, amelynek csak a főhomlokzatát takarja oszlopsor. Ezeket egymással, illetve a képtár tömbjével rövidebb, oszlopsoros szárnyak kötik össze. Milyen stílusú oszlopok díszítik a múzeum épületét kívülről?


Schickedanz Albert – Herzog Fülöp: A Szépművészeti Múzeum alaprajza, 1906

A tervezők elképzelése szerint az egymáshoz kapcsolt csarnokok díszítése és berendezése a nyugati művészet különböző építészeti stílusaiban készült. Ezek a nagy méretű termek adtak helyet a múzeum szoborgyűjteményének, valamint a gipszből készült szobormásolatoknak. Milyen elnevezésű/stílusú csarnok nincs a Szépművészeti Múzeumban?
Schickedanz Albert: A Szépművészeti Múzeum Reneszánsz Csarnoka, 1905

A Reneszánsz Csarnok díszítőfestésére a kor egyik legünnepeltebb festőművészét kérték fel, halála miatt azonban ez a terv meghiúsult. A múzeum falait Schickedanz rajzai alapján dekorálták. Ki volt a festő, aki eredetileg a megbízást kapta?
A Régi Képtár egy terme, 2015 

A grafikai kiállítóterem ma is meglévő bútorzatát Toroczkai Wigand Ede tervezte, ahogyan a kiállítóterek, a gyűjteményhez tartozó olvasóterem, a könyvtárszoba, a tisztviselői szoba és a raktárhelyiségek berendezését is. A bútortervező és építész Toroczkai Wigand Ede melyik művésztelepen alkotott?

Márvány Csarnok, 1928. Magyar Nemzeti Galéria, Régi Magyar Gyűjtemény fotóarchívuma

A kisszebeni főoltárt 1928-ban állították fel a Márvány Csarnokban. A műtárgy egészen Budapest ostromáig itt állt. A gyönyörű, késő gótikus oltár hatalmas méretét mutatja, hogy az oromzatán álló Krisztus-szobor szinte egy magasságban van a terem feliratával. A falon olvasható „Ars longa, vita brevis” latin szállóige jelentése: a művészet örök, az élet rövid. Melyik görög bölcsnek tulajdonítható ez a mondás?

A Reneszánsz Csarnok 1945-ben. Szépművészeti Múzeum, Régi Szobor Gyűjtemény fotóarchívuma

A második világháború alatt az épület súlyosan megsérült. A beszakadt üvegmennyezeten beesett a hó a termekbe, sok kárt okozva ezzel. Melyik híres mű gipszmásolata ez a hófödte lovas szobor?

A Román Csarnok felújítása, 2016 


A Szépművészeti Múzeum 2015 februárjában bezárt, hogy a közel négy évig tartó felújítás után eredeti pompájában nyílhasson meg újból. A leglátványosabb átalakulás a Román Csarnokban történt. Milyen technikai újítást vezettek itt be?

Feljegyzés a Szépművészeti Múzeum Román Csarnokának festéséről, 1904

A múzeum rekonstrukciójakor, 2017 márciusában a Román Csarnok keleti oromfalában találtak egy időkapszulát, amelyet az épület díszítőfestői helyeztek el 1904 májusában. Bár csak három személyt nevez meg az okmány, bizonyára több tucat festő dolgozott a Szépművészeti Múzeum helyiségeinek dekorációján. Több mint száz évvel később hány restaurátor dolgozott a Román Csarnok falképeinek a felújításán? 

Kiállításaink közül ajánljuk