En

Géniuszok és remekművek III. Poussin: Kis Bacchanália

- 2006. március 21. - május 22.

 

A normandiai születésű, de élete jelentős részét Rómában töltő, már a kortársai által is a legnagyobbak között emlegetett, Nicolas Poussin (1594–1665) népszerűsége napjainkig töretlen maradt. A fiatal párizsi festő, számos pályatársához hasonlóan képtelen volt kivonni magát a nagy itáliai példaképek, Raffaello, Tiziano, Annibale Carracci vagy Caravaggio hatása alól, és hamarosan engedett Róma csábításának. A rég áhított utazásra, két sikertelen kísérletet követően, végül csak harminc éves korában, 1624-ben került sor, és bár később ünnepelt festőként XIII. Lajos meghívására egy rövid időre visszatért Párizsba, egy élten át az Örök Város foglya maradt.

Rómában a kezdeti évek nehézségeit követően a festő előbb VIII. Orbán pápa unokaöcsse, a befolyásos Barberini bíboros pártfogását élvezte, majd annak távozása után a művelt arisztokraták halmozták el megbízásaikkal. Noha számos egyházi és uralkodói megrendelést is kapott, hamarosan szakított a monumentális festészettel, és szinte kizárólag a műkedvelők számára festett, elégikus hangvételű kabinetképekre specializálódott.

A Rómában töltött első évtizedeiben az antikvitás szenvedélyes tanulmányozásának, és Tiziano festményeinek köszönhetően Poussin az árkádiai boldog életérzést hirdető, idilli képek egész sorát festette. Ekkor, 1626–1627 körül készült a párizsi Louvre-ból most Budapestre érkező Bacchus gyermeksége, vagy közismertebb nevén a Kis Bacchanália című festménye is.

Poussin vendégségbe érkező remekművét a Szépművészeti Múzeum témájukban és hangvételükben rokon francia, olasz és németalföldi festményei egészítik ki. A Sébastien Bourdon (1616–1671), Michel Dorigny (1616–1665), Giulio Carpioni (1613–1678), Hendrick van Limborch, Jean-Étienne Liotard (1702–1789), Sebastian Ricci (1659–1734)  és Simon Vouet (1590–1649) műveit felvonultató tárlat szemléletesen illusztrálja, milyen nosztalgikus és egyben idealizált képet alakított ki Poussin és számos kortársa az antikvitás kultúrájáról.

A kiállítás kurátora: Szigethi Ágnes, Németh István

Kiállításaink közül ajánljuk