En

Géniuszok és remekművek I. Tiziano és a velencei Madonna

- 2005. december 1. - 2006. január 16.

A centenáriumi évben látható kamarakiállítás-sorozat  első részének középpontjában egy, a londoni National Galleryből kölcsönzött  és egy hazai tulajdonú Tizianótól származó remekmű áll. A Tiziano és a velencei Madonna című, összesen tizenöt festményt bemutató kiállítás középpontjában Tiziano Vecellio két festménye áll. Az egyiket – Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és Szent Katalinnal – a londoni National Gallery kölcsönözte számunkra. Az 1530 körül festett kép merészen szabálytalan kompozíciójával, a Biblián és apokrif iratokon alapuló témájának szabad, kötetlen feldolgozásával, tájképi részleteinek bukolikus hangulatával, érzelmi közvetlenségével és meleg tónusú színvilágával méltón reprezentálja a velencei érett reneszánsz festészet vezető egyéniségének művészetét. A festmény értékének méltó kifejezője, hogy biztosítási értéke (8 milliárd forint) alapján ez legértékesebb egyedi műtárgy, amely az utóbbi évtizedekben Magyarországra érkezett.

Tiziano másik kiállításra kerülő remekműve szintén közelebb viszi a nézőt annak megértéséhez, miként állította a cadorei mester a szín és az ecset gyökeresen megújított használatát a mélyen emberi tartalmak kifejezésének szolgálatába. A Mária gyermekével és Szent Pállal témájú képről, amely ez év májusában bukkant fel a műkereskedelemben, Tátrai Vilmos, a Régi Képtár művészettörténész–muzeológusa mondta ki először, hogy nagy valószínűséggel Tiziano alkotása. Az azóta elvégzett technikai vizsgálatok, főként a sajátkezű változtatások egész sorát kimutató röntgen-felvétel, majd a festmény restaurálása ugyanúgy igazolták a szerzőségre vonatkozó feltételezést, mint az a leltári leírás, amely bizonyítja, hogy a kép a 17-18. században, Tiziano műveként számon tartva, a modenai hercegi gyűjtemény kincsei közé tartozott. Miután a festmény, amely művészi értékét tekintve a legjelentősebb az elmúlt több mint fél évszázadban hazánkban előkerült képek között, magángyűjteménybe jutott, másfél hónapos szereplése a kiállításon alkalom arra, hogy a múzeumlátogató közönség is megismerhesse és megcsodálhassa.

A kiállításon szereplő többi alkotás – köztük Vincenzo Catena, Palma Vecchio, Polidoro da Lanciano, Girolamo Romanino, Lorenzo Lotto és Lambert Sustris egy – egy alkotása – tágabb velencei környezetbe helyezi a két Tiziano-művet. A donátor-ábrázolások jelenlétét az indokolja, hogy a magángyűjteménybeli kép Szent Pálja valójában a kép megrendelőjének képmása. A Máriát és gyermekét szentek társaságában és tájképi környezetben bemutató, bensőséges hangulatú ún. Sacra conversazione (Szent társalgás) kompozíciók egy jellegzetesen velencei műfajt képviselnek, és a londoni kép értelmezéséhez nyújtanak segítséget. Utóbbinak egy 17. századi jó minőségű másolata is megtekinthető. A kiállítás alkalmából végzett restaurálások fényképes dokumentációjának egy részét szintén megismerheti a látogató.

A kiállítás kurátora: Tátrai Vilmos
Az installáció terve: Vasáros Zsolt építész

Kiállításaink közül ajánljuk