En

Capriccio térben és időben Kiállítás Giandomenico Tiepolo halálának kétszázadik évfordulójára

Régi Képtár - 2004. október 15. - 2005. február 27.

 

 

Giovanni Domenico Tiepolo (Velence 1727-1804) a 18. század végi velencei művészet jelentős alakja, akinek munkásságával – freskóival, festményeivel, rajzaival és rézkarcaival – a művészettörténet-írás már számos monográfiában, kiállítási katalógusban foglalkozott.

Művészettörténeti jelentősége a rokokó felvilágosult, polgári változatának kimunkálásában, a neoklasszicizmushoz való közeledésében, stílusának sajátos iróniájában, valamint technikai sokoldalúságában rejlik. Grafikusművészként egyike volt azon első olasz művészeknek, akik a rajzot önálló műalkotásként fogták fel, ami munkásságában mennyiségileg is kifejeződik.

Tiepolóra Szépművészeti Múzeumban őrzött munkáinak – 7 festmény, 4 rajz és mintegy 60 rézkarc –, illetve egy budapesti magángyűjteményben őrzött festményének kiállításával emlékeztünk.

A kiállítás kurátora: Czére Andrea

Kiállításaink közül ajánljuk