SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Együttműködés a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria valamint a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézete között

2013. november 25.

A Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria öt évre szóló együttműködési megállapodást köt az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézetével. A középtávú együttműködési megállapodás aláírására a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a múzeumban rendezett tudományos konferencián került sor.

A Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria fő feladatai közé tartozik a gyűjteményeiben őrzött műtárgyak tudományos feldolgozása, restaurálása, bemutatása és a tudományos munka eredményeinek közzététele. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézete egyik kiemelt feladatának tekinti az általa végzett geokémiai alapkutatások eredményeinek és vizsgálati módszereinek hasznosítását a régészet, a művészettörténet és a restaurálás-tudomány terén, azaz részvételét a hazai archeometriai kutatásokban. Az intézmények vezetői november 25-én a Szépművészeti Múzeum Barokk Csarnokában írták alá azt a tudományos együttműködési megállapodást, amely a 2014-2019 közötti időszakra keretet biztosít a múzeum műtárgyainak archaeometriai kutatására.

Az MTA CsFK Földtani és Geokémiai Intézete már több mint 20 éve végez archeometriai vizsgálatokat a Szépművészeti Múzeum számára, elsősorban az Antik, az Egyiptomi és a Régi Szobor Gyűjtemény kő-, kerámia-, fém- és fatárgyain. Az archeometriai vizsgálatok tették lehetővé például az Egyiptomi Gyűjtemény egyik emblematikus darabjának, Imhotep bronzszobrának pontos keltezését.

A két intézmény legutóbb a 2008-2011 közötti időszakra kötött együttműködési megállapodást az Antik, az Egyiptomi és a Régi Szobor Gyűjtemény műtárgyainak eredet- és eredetiség-meghatározását célzó archeometriai vizsgálatokra. Az együttműködés újabb meghosszabbítása immár a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria minden gyűjteményi osztálya számára lehetőséget biztosít, hogy a művészettörténeti-régészeti kutatómunkához természettudományos módszereket hívjon segítségül.

Az együttműködés egyik célja tehát, hogy keretet biztosítson a Szépművészeti Múzeumban őrzött műtárgyak szisztematikus archeometriai kutatásához. A kutatás fő területe elsősorban a műtárgyak eredetének és eredetiségének a meghatározása, valamint keltezési problémák megoldása a művészettörténeti-régészeti módszerek mellett archeometriai módszerek bevonásával. Az együttműködés fontos részét képezik azok a vizsgálatok, amelyek a műtárgyak szakszerű restaurálását segítik.

A másik, kiemelten fontos cél, hogy a múzeum restaurátorai – ’a restaurálás tudomány’ elv mentén – elméleti és gyakorlati képzésben részesüljenek az archeometria módszereit és vizsgálat-fajtáit illetően. Mindkét fél fontosnak tartja a fiatalok bevonását a közös kutatási és restaurálási programokba, ezért közös oktatási programot dolgoz ki azzal a céllal, hogy archeometriában jártas múzeumi szakembereket képezzenek.Az együttműködési megállapodás aláírása alkalmából a Szépművészeti Múzeum és a MTA CsFK Földtani és Geokémiai Intézete 2013. november 25-én tudományos konferenciát szervezett „Művészet és Tudományok. Az archaeometria és a társtudományok kölcsönhatásai” címmel. A konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudomány Ünnepe 2013. évi rendezvény-sorozatának része. A konferencia védnökei az MTA II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya, valamint az MTA X. Földtudományok Osztálya. A konferencia programja elérhető a http://mta.hu/naptar/?event=3735 és a http://www.szepmuveszeti.hu/programok/muveszet-es-tudomanyok-1155 oldalon.