SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Álláspályázat

Szépművészeti Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum
Biztonsági Főosztály
Biztonsági szakreferens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41. (székhely), illetve az intézmény telephelyei
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gondoskodik az intézmény biztonságtechnikai rendszerének üzemeltetéséről és karbantartásáról, javaslatot tesz annak fejlesztésére. Részt vesz a múzeum időszaki kiállításainak szervezésében, meghatározza a szükséges biztonsági feltételeket. Közreműködik a kölcsönzött műtárgyak szállításának megszervezésében. Gondoskodik a teremőr csoport és a rendészeti szolgálat munkájának koordinációjáról. Részt vesz a fegyveres biztonsági őrség munkájának szakmai ellenőrzésében.  Ellátja a múzeumra háruló munka­ és tűzvédelmi feladatok végrehajtását. Kapcsolatot tart a feladatkörét érintően az egyéb állami szervekkel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés, Rendészeti vagy biztonsági szakokon
Biztonsági, rendészeti területen szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat
Irodai alkalmazások (Ms Office) felhasználói szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:
Pontosság, megbízhatóság, rendszerszemlélet, fegyelem, munkaszervezési készség, kellő munkabírás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Valamely európai idegennyelv ismerete.
Egyéb, nem szakirányú, valamely jogi, számviteli vagy közgazdasági területen végzett felsőfokú iskolai végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 9.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton SZM/13­-21/2015/25 számra hivatkozással Munkaügy részére a bXVua2F1Z3kjMSErI3N6ZXBtdXZlc3pldGkuaHU= e­mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, illetve saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalakon megjelent álláspályázat tartalmáért felel.