SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Álláspályázat

Szépművészeti Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum
Gazdasági Osztály
Gazdasági ügyintéző ­ jegypénztáros
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Budapest, 1014 , Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A látogatók udvarias üdvözlése és kiszolgálása. A látogatókkal való kommunikáció során a Múzeum szellemiségének képviselete, illetve a látogatói szabályzat, a belépőjegyek kedvezményrendszerének pontos követése. Normál és különböző kedvezményre jogosító belépők, fotó­videó, tárlatvezetési, nyugták, számlák kiadása, mely a „Jegymester” programmal, számítógépen történik. Belépőjegy kiadása annak térítésmentességétől vagy tényleges értékétől függetlenül minden esetben kötelező. A különböző kedvezményre jogosító jegyek (például diák, nyugdíjas 65 év felett, stb.) kiadásakor a jogosultság ellenőrzése. A reá bízott, munkaidő elején felvett váltópénz felelősségteljes kezelése munkaidőben, illetve a befolyt jegybevétel munkaidő végén történő elszámolása (kézileg és a használt számítógépes rendszerben) a pénzkezelési szabályzat utasításait követve. A jegypénztárosok számára szervezett eligazításokon, képzési alkalmakon való részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Középfokú képesítés
Angol tárgyalóképes nyelvtudás. Erős szóbeli kommunikáció (rövid, tömör fogalmazás), gyors, hatékony problémamegoldás, konfliktuskezelés, határozottság, erős gyakorlati érzék, több feladat egyidejű végzésére történő készség (prioritások felállítása), figyelmesség, pontos munkavégzés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Német, francia, orosz nyelv társalgási szintű ismerete. Kulturális intézménynél/költségvetési szervnél szerzett gyakorlat. Ügyfélkapcsolati tapasztalat. A Jegymester rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 10.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton SZM/131­1/2016/25 hivatkozási számmal Munkaügy részére a bXVua2F1Z3kjMSErI3N6ZXBtdXZlc3pldGkuaHU= E­mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ
A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

 

Szépművészeti Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum
Gazdasági Osztály
Egyéb vezetőbeosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.12.31.­ig szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1068 , Benczúr utca 47.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Munkakörbe tartozó feladatok: Szakmailag támogatja az Intézmény munka­ és bérügyekkel kapcsolatos folyamatait, a központosított munkaügyi és bérnyilvántartó rendszer, a KIRA rendszer munkálatait, valamint a NEXON rendszerből történő főkönyvi feladások működését. Szervezési javaslatokkal segíti a folyamatok szabályozását. Az egyéb vezetői megbízással járó feladatok: A munkaügyi és bércsoport folyamatainak összehangolt irányítása, ellenőrzési pontok kialakítása. Az egyes területek részfeladatainak folyamatos ellenőrzése, határidők betartása, betartatása. A KIRA rendszerben végzendő munka és bérügyi feladatok végzésből adódó eltérések, hibák nyilvántartásának megszervezése, a hibák javításának nyomon követése (egészen a könyvelési rendezésig), a Magyar Államkincstár felé történő folyamatos jelzés, valamint a vezetőség tájékoztatása. A közalkalmazottak rendszeres és nem rendszeres juttatásairól, létszámairól készített kimutatások, statisztikák havi szintű ellenőrzése, adatok szolgáltatása a kapcsolódó munkaköröknek, illetve a vezetőség számára. A belülről és a kívülről érkező adatszolgáltatások készítésének szervezése, elkészítésében való részvétel, az elkészült dokumentumok ellenőrzése, továbbítása a vezetőség, illetve az adatkérő számára. A költségvetéshez és a beszámolóhoz való adatok nyújtásához szükséges feladatok szervezése, feladatok meghatározása, határidők betartatása, az adatszolgáltatások adatainak ellenőrzése. A munka és bérügyi folyamatokkal kapcsolatos képviselet a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos belső tárgyalásokon. A munkaügyi és bérügyi dolgozók munkaköri leírásának aktualizálása. A munka és bérügyi folyamatokkal kapcsolatos változások, kérések, tájékoztatások küldése az intézmény dolgozói felé. Jogszabályok követése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,
A KIRA rendszer ismerete. Jó szervezőkészség, kiváló kommunikációs készség, alaposság, határozottság, precizitás, lényeglátó készség. Szakterületen szerzett legalább 3 éves vezetői gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Kulturális intézménynél/költségvetési szervnél szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 10.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton SZM/131­2/2016/25 hivatkozási számmal Munkaügy részére a bXVua2F1Z3kjMSErI3N6ZXBtdXZlc3pldGkuaHU= E­mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.