SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Álláspályázat


Szépművészeti Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum Gazdasági Osztály
Gazdasági ügyintéző ­
jegypénztáros
munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1014 , Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A látogatók udvarias üdvözlése és kiszolgálása. A látogatókkal való kommunikáció során a Múzeum szellemiségének képviselete, illetve a látogatói szabályzat, a belépőjegyek kedvezményrendszerének pontos követése. Normál és különböző kedvezményre jogosító belépők, fotó​­videó, tárlatvezetési, nyugták, számlák kiadása, mely a „Jegymester” programmal, számítógépen történik. Belépőjegy kiadása annak térítésmentességétől vagy tényleges értékétől függetlenül minden esetben kötelező. A különböző kedvezményre jogosító jegyek (például diák, nyugdíjas 65 év felett, stb.) kiadásakor a jogosultság ellenőrzése. A reá bízott, munkaidő elején felvett váltópénz felelősségteljes kezelése munkaidőben, illetve a befolyt jegybevétel munkaidő végén történő elszámolása (kézileg és a használt számítógépes rendszerben) a pénzkezelési szabályzat utasításait követve. A jegypénztárosok számára szervezett eligazításokon, képzési alkalmakon való részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Középfokú képesítés,
Angol tárgyalóképes nyelvtudás
Erős szóbeli kommunikáció (rövid, tömör fogalmazás), gyors, hatékony problémamegoldás, konfliktuskezelés, határozottság, erős gyakorlati érzék, több feladat egyidejű végzésére történő készség (prioritások felállítása), figyelmesség, pontos munkavégzés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Német, francia, orosz nyelv társalgási szintű ismerete. Kulturális intézménynél/költségvetési szervnél szerzett gyakorlat. Ügyfélkapcsolati tapasztalat. A Jegymester rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Magyar nyelvű szakmai önéletrajz.
Motivációs levél. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton SZM/383­22/2017/25 hivatkozási számmal Munkaügy részére az YWxsYXNwYWx5YXphdCMxISsjc3plcG11dmVzemV0aS5odQ== E­mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

 

 


 


Szépművészeti Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum
Gazdasági Osztály
Gazdasági ügyintéző ­ könyvelő
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1068 , Benczúr utca 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Személyi juttatások és járulékai kötelezettségvállalásának és könyvelésének egyeztetése, kapcsolódó tételek nyilvántartása, egyeztetése (tartozások, illetmény előlegek, tb elszámolások), egyeztetés a Magyar Államkincstárral, adófolyószámla egyeztetése, a könyvelés főkönyvi könyvelésben történő feladása havonta
Előlegek, ellátmányok egyeztetése, hiba esetén intézkedés a javítások megtételéről, leltárt alátámasztó analitika készítése a nyitott tételekről negyedévente
EU-s és OTKA pályázatok ügyintézése, elszámolása
Vegyes főkönyvi könyvelési feladatok, átvezetések, feladások könyvelése, egyeztetése
A pénzügyi-számviteli rendszerben nyilvántartott könyvelési tételek elemzése, ellenőrzése meghatározott szempontok alapján (belső és külső költségvetések, számviteli összefüggések), valamint eltérés esetén a hibás tételek szabályos könyvelési javítása,

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
középfokú szakirányú végzettség,
mérlegképes könyvelői képesítés
3 év szakmai tapasztalat
haladó szintű számítógépes ismeretek (excel)
pályázatok elszámolásában szerzett gyakorlat
jó logikai készség, pontosság, precizitás, megbízhatóság
nyitottság az új dolgok megtanulására, rugalmas gondolkodás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség
költségvetési intézménynél szerzett tapasztalatközépfokú angolnyelvtudás
EOS rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez. A pályázatban kérjük megjelölni a bruttó fizetési igényt.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.12.07.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton SZM/383-21/2017/25 hivatkozási számmal és a munkakör megjelölésével Munkaügy részére az  YWxsYXNwYWx5YXphdCMxISsjc3plcG11dmVzemV0aS5odQ== e­mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

 

 


 


Szépművészeti Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum 
Jogi Osztály
múzeumi jogász
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Szépművészeti Múzeum közbeszerzési ügyeinek koordinációja, jogi közreműködés az egyes közbeszerzési eljárásokban.
Közreműködik a szervezet szerződéseinek előkészítésében, megkötésében, a szerződésekből származó és az egyéb igények érvényesítésében, valamint a Szépművészeti Múzeum jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások előkészítésében.
Részt vesz a múzeum belső szabályzatának és azok mellékleteinek megírásában, módosításában, illetve figyelemmel kíséri azok végrehajtását.
Figyelemmel kíséri a magyar és az európai uniós jogszabályok változását.
Jogi tanácsot és tájékoztatást ad, beadványokat és egyéb okiratokat készít, részt vesz a jogi munka megszervezésében.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Egyetem, jogász végzettség,
Angol jogi szaknyelv magas szintű ismerete. Minimum 3 éves szakmai tapasztalat. Közbeszerzési területen szerzett tapasztalat. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ismerete. Önálló munkavégzés, pontosság, szorgalom

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Német idegennyelv ismerete. Jogi szakvizsga. OKJ-s közbeszerzési referens vagy közbeszerzési szakjogász végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.11.26.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton SZM/383-18/2017/25 hivatkozási számmal a munkaügy részére az YWxsYXNwYWx5YXphdCMxISsjc3plcG11dmVzemV0aS5odQ== e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.szepmuveszeti.hu
www.mng.hu
www.jogiforum.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu, valamint a www.jogiforum.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.