SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Álláspályázat

Szépművészeti Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Szépművészeti Múzeum
Grafikai Osztály 
Múzeumi gyűjtemény-, és raktárkezelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyűjtemény műveinek nyomon követése. A gyűjteménnyel kapcsolatos adminisztráció elvégzése. Digitális nyilvántartás vezetése. A műtárgyak raktározási teendőinek végzése, a raktári rend fenntartása és fejlesztése. A raktáron lévő és a kiállított műtárgyak rendszeres tisztításának, a szükséges állagmegóvási munkák elvégzésének megszervezése. Kapcsolattartás a társosztályokkal, valamint külső intézményekkel. A műtárgy fotóztatás ügyintézése, szervezése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Középiskola/gimnázium, Legalább középfokú iskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakképesítés, vagy a munkakör ellátásához képesítést nyújtó gimnáziumi fakultáció
Minimum középfokú angol nyelvtudás, számítógépes ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Közgyűjteményi területen szerzett tapasztalat, további európai idegennyelv(ek) ismerete

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű kommunikációs készség, fizikai állóképesség, pontosság, együttműködési készség, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton az SZM/13-6/2015/25 iktatószám megadásával Munkaügy részére a bXVua2F1Z3kjMSErI3N6ZXBtdXZlc3pldGkuaHU= e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a kozigallas.gov.hu weboldalon és a saját oldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu weboldalakon megjelent álláspályázat tartalmáért felel.