SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Álláspályázat

 

Szépművészeti Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum  
Informatikai Osztály 
informatikai osztályvezető
beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017.10.25-2018.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
1068 Budapest, Benczúr utca 47. (illetve az intézmény székhelye és telephelyei)

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Vezetői megbízással járó feladatok: Az Intézmény informatikai rendszereinek jogszabályi keretek között történő biztosítása, a szervezeti egység vezetői feladatainak ellátása, a vezetése alá tartozók munkájának szervezése, irányítása és ellenőrzése. Gondoskodik arról, hogy a jogszabályok, belső szabályzatok és a vezetői utasítások az osztály munkájában érvényesüljenek. Irányítja az Intézmény működésével összefüggő informatikai feladatokat, a felhasználók informatikai támogatását, a kiszolgáló infrastruktúra üzemeltetését.

Munkakörbe tartozó feladatok: Gondoskodik a Múzeum informatikai rendszereinek folyamatos, hatékony és biztonságos működtetéséről. Összehangolja a Szépművészeti Múzeum tagintézményeit, osztályait, illetve az egyéb szakterületeket érintő informatikai feladatokat, javaslatot tesz az informatikai eszközök beszerzésére.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
felsőfokú szakirányú (informatikai) iskolai végzettség
vezetői gyakorlat informatikai területen (legalább 3-5 fő irányításában szerzett legalább 2 éves tapasztalat)
Microsoft szerverkörnyezet és Microsoft szolgáltatások magas fokú ismerete (Active Directory, DNS, DHCP, file szerver, nyomtatás, Exchange, Group Policy, WSUS)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
idegen nyelv ismerete
költségvetési szervnél szerzett tapasztalat
több telephelyes hálózatok ismerete.

Elvárt kompetenciák:
precizitás, pontos munkavégzés, jó kommunikációs készség, rendszerszemlélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
magyar nyelvű szakmai önéletrajz és motivációs levél
iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata
minimális bérigény megjelölése
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. október 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton, Munkaügy részére az SZM/383-14/2017/25 hivatkozási számon, az  YWxsYXNwYWx5YXphdCMxISsjc3plcG11dmVzemV0aS5odQ== e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

 
Szépművészeti Múzeum  
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum  
Kiállításszervezési Főosztály 
műszaki alkalmazott - kiállításberendező
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 1014 Budapest, Szent György tér 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Nemzeti Galériában és a Szépművészeti Múzeumban őrzött műtárgyak mozgatása fotózáshoz és restauráláshoz. A Gyűjteményi raktárak rendezése. A kiállítások installációs elemeinek mozgatása, rendezése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
•         Középfokú képesítés,
•         csapatban és önállóan történő munkavégzés jó kommunikációs készség, nehéz fizikai munkához jó állóképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Középfokú képesítés, gyűjteménykezelő vagy restaurátor asszisztens,
•         Múzeumi tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         Magyar nyelvű szakmai önéletrajz a bruttó fizetési igény megjelölésével. Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton SZM/383-13/2017/25 számra hivatkozva Munkaügy részére a  amVsZW50a2V6ZXMjMSErI3N6ZXBtdXZlc3pldGkuaHU= E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.