SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Álláspályázat

 

Szépművészeti Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum
Informatikai Osztály
műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Active Directory üzemeltetése. Windows szerverek üzemeltetése, karbantartása. Alapszolgáltatások üzemeltetése (DNS, DHCP, levelez és, mentések, nyomtatás, vírusvédelem). Felhasználók és hálózati jogosultságaik kezelése (felhasználók létrehozása, módosítása, törlése). A Microsoft környezeten kívül az intézményben használt szoftverek megismerése, kezelése. A területhez tartozó projektekben való részvétel. Rendszerváltozások / fejlesztések folyamatos dokumentálása. Felhasználók informatikai támogatása. Együttműködés az Informatikai Osztály dolgozóival az intézmény által használt informatikai  szolgáltatások működtetésével kapcsolatban.

Adatszolgáltatás a hardverek és szoftverek nyilvántartásához, közreműködés azok leltározásában, selejtezésében és hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátásában. Újonnan beszerzett informatikai eszközök üzembe állítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Középfokú képesítés,
Microsoft szerverkörnyezet - Legalább 1-3 év szakma i tapasztalat,
Angol szakmai nyelvismeret (nyelvvizsga bizonyítvány nem szükséges). 
Microsoft szerver és kliens operációs rendszerek ismerete. 
Microsoft szolgáltatások magas fokú ismerete (Active Directory, DNS, DHCP, file szerver, nyomtatás, Group Policy, WSUS). Virtualizációs technológiák ismerete (VMware, Hyper-V).

A pályázat elbírálásánálőnyteljelent:
Felsőfokú képesítés
Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
Microsoft szerverkörnyezet - Legalább 3-5 év szakma i tapasztalat
HP szerverek ismerete. MS Exchange üzemeltetői ismerete.
Backup Exec
üzemeltetői ismerete. Több telephelyes hálózatok ismerete. IT biztonsági ismeretek.
Microsoft minősítések.

Elvárt kompetenciák:
Csapatjátékos, türelmes, jól terhelhető személyiség. Pontos, precíz munkavégzés.Tanulási hajlandóság,

Előnyt jelentő kompetenciák:
Dokumentálási képesség. Jó kommunikációs képesség. Rendszerszemlélet, analitikus gondolkodásmód.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Magyar nyelvű szakmai önéletrajz.
Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata.
Nyilatkozat  arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton SZM/131-14/2016/25 számra hivatkozva Munkaügy részére az YWxsYXNwYWx5YXphdCMxISsjc3plcG11dmVzemV0aS5odQ== E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain , a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.