SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Álláspályázat

2013. szeptember 2. - szeptember 18.

Szépművészeti Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum
Informatikai, Digitalizálási és Fotó Főosztály
Főosztályvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény informatikai rendszereinek jogszabályi keretek között történő biztosítása, a szervezeti egység vezetői feladatainak ellátása, a vezetése alá tartozó csoportok munkájának szervezése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Középiskola/gimnázium,
IT vezetői gyakorlat (ezen belül legalább 20 fős részleg irányításában szerzett tapasztalat) - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Optikai gerinchálózat tervezésében, kiépítésében szerzett releváns tapasztalat; integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésében szerzett tapasztalat; társalgási szintű angol nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:
Terhelhetőség, kiváló problémamegoldó és kommunikációs készség, proaktív gondolkodásmód,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz; motivációs levél; iskolai végzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata; érvényes erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul az adatainak megismeréséhez;

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton az SZM/737-5/2013/25 számra hivatkozva Kőszegi Zsuzsanna részére a bXVua2F1Z3kjMSErI3N6ZXBtdXZlc3pldGkuaHU= E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 23.