SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Álláspályázat

Szépművészeti Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum főigazgató-helyettesi titkárságigazgatási szakalkalmazott
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 
Budapest, 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Ellátja a főigazgató-helyettesi titkárság feladatkörével kapcsolatos szervezési,adminisztratív és operatív teendőket, valamint biztosítja a vezetői munkazavartalanságát, a napi munkaprogram betartását.
Szervezi és nyilvántartja az illetékes magasabb vezető programjait. Kezeli a titkárság telefonforgalmát.
Ütemezi ahivatalos megbeszélések időpontjait.
Szervezi és előkészíti az illetékes magasabb vezető által elrendelt értekezleteket, ellátja a felettese által meghatározott egyéb feladatokat.
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
Büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
További idegen-nyelv ismerete.
Elvárt kompetenciák: 
Precizitás, megbízhatóság, jó szervezői és adminisztrációs készség,hatékony munkavégzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz.
Iskolai végzettséget, szakképzettséget,nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó apályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2014. október 27.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton SZM/14-29/2014/25 iktatószám megadásával Munkaügyrészére a bXVua2F1Z3kjMSErI3N6ZXBtdXZlc3pldGkuaHU= E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje:
2014. november 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.szepmuveszeti.hu - 2014. október 8.
www.mng.hu - 2014. október 8.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálán, akozigallas.gov.hu weboldalon, és saját oldalain, a szepmuveszeti.hu és az mng.huweboldalakon megjelent álláspályázat tartalmáért felel.