SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Álláspályázat

Szépművészeti Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi X XXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum
Könyvtári Főosztály
múzeumi könyvtáros
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idej ű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1064 Budapest, Szondi utca 77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Könyvtári feldolgozómunka a HunTéka integrált könyvtári rendszerben. A beérkező kiadványok behasonlítása. A kiadványok leltári állományba vétele. Bibliográfiai rekord készítése, és ellenőrzése az érvényben lévő magyar szabványok, valamint a könyvtár házi szabályainak figyelembe vételével. Katalógusszerkesztés, gondozás. Besorolási szempontok meghatározása. Nyilvántartási dokumentumok nyomtatása. Állományrevízió. Könyvtári statisztika készítése. Számlakezelés. Olvasószolgálati teendők ellátása: kölcsönzés, olvasói adatok naprakész nyilvántartása, tájékoztatás a könyvtári szolgáltatásokról.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§     Főiskolai vagy egyetemi szintű könyvtárosi vagy informatikus könyvtárosi diploma. Angol nyelvből társalgási szintű nyelvtudás. Huntéka integrált rendszer beható ismerete. Irodai és internetes alkalmazások (MS Office) felhasználói szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Egyéb európai nyelvek ismerete. Huntékával szerzett feldolgozói munkatapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű megbízhatóság; önálló,precíz munkavégzés; jó kommunikációs készség; rendszerező készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes, magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Iskolai végzettséget, szakképzettséget nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Motivációs levél. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésebn hozzájárul adatai megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 23.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a SZM/13-13/2015/25 iktatószám megadásával a Könyvtári Főosztály részére a bGlicmFyeSMxISsjc3plcG11dmVzemV0aS5odQ== e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:
2015. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helyeje,ideje:
KATALIST - 2015. július 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain a www.szepmuveszeti.hu és www.mng.hu, valamint a KATALIST oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.