SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Álláspályázat

Szépművészeti Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum
Könyvtári Főosztály
Múzeumi könyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 1068 Budapest, Szondi utca 77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Könyvtári feldolgozómunka a HunTéka integrált könyvtári rendszerben. A beérkező kiadványok behasonlítása. A kiadványok leltári állományba vétele. Bibliográfiai rekord készítése, és ellenőrzése az érvényben lévő magyar szabványok, valamint a könyvtár házi szabályainak figyelembe vételével. Katalógus-szerkesztés, gondozás. Besorolási szempontok meghatározása. Nyilvántartási dokumentumok nyomtatása. Állományrevízió. Könyvtári statisztika készítése. Számlakezelés. Olvasószolgálati teendők ellátása: kölcsönzés, olvasói adatok naprakész nyilvántartása, tájékoztatás a könyvtári szolgáltatásokról.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskolai vagy egyetemi szintű könyvtárosi vagy informatikus könyvtárosi diploma,
Angol nyelvből társalgási szintű nyelvtudás,
Huntéka integrált könyvtári rendszer beható ismerete,
Irodai és internetes alkalmazások (MS Office) felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Egyéb európai nyelvek ismerete.
Huntékával szerzett feldolgozói munkatapasztalat

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű megbízhatóság, önálló precíz munkavégzés, jó kommunikációs készség, rendszerező készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes, magyar nyelvű szakmai önéletrajz.
Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata.
Motivációs levél.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. június 1. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 5.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a Könyvtári Főosztály részére a bGlicmFyeSMxISsjc3plcG11dmVzemV0aS5odQ== e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.mng.hu - 2015. április 20.
KATALIST - 2015. április 20.
KÖZIGÁLLÁS publikálásának időpontja: 2015. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, awww.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu, valamint a KATALIST oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.