SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Álláspályázat

Szépművészeti Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum 
Digitalizálási és Fotó Osztály
osztályvezető
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017.12.31-ig szól.
A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Szent György tér 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szakmailag támogatja az Intézmény digitalizálási feladatait, és az integrált múzeumi rendszerrel (TMS) kapcsolatos munkálatait, felügyeli a társosztályok digitalizálási munkáját. Szakmailag támogatja és aktívan részt vesz az Intézmény digitalizálási szabályainak és folyamatainak kialakításában, fejlesztésében. Megszervezi és lebonyolítja a digitalizálással, illetve az integrált múzeumi rendszerrel kapcsolatos belső informatikai képzéseket. Aktívan részt vesz a digitalizálás során létrejött adatokkal kapcsolatos közzétételi feladatokban és az adatszolgáltatások megszervezésében. Részt vesz a hazai és nemzetközi digitalizálási projektekben, valamint szakmai fórumokon. Szervezi, irányítja és felügyeli a vezetése alá tartozó csoportok munkáját, gondoskodik arról, hogy a jogszabályok, belső szabályzatok és főigazgatói utasítások a csoportok munkájában érvényesüljenek. Megszervezi és szakmailag felügyeli az Intézmény hosszú- és középtávú digitalizálási stratégiájának megtervezését. Kiemelt feladataként biztosítja az Intézmény integrált gyűjteménykezelő rendszerének folyamatos és hatékony működését. Irányítja az Intézmény működésével összefüggő egyéb digitalizálási feladatokat. Gondoskodik a csoportok munkájával kapcsolatos dokumentációk elkészítéséről, naprakész vezetéséről. Szorosan együttműködik a Informatikai Osztály és az Új média Csoport munkatársaival, támogatja munkájukat. Szervezi, felügyeli a hazai és nemzetközi digitalizálási projektekkel kapcsolatos feladatokat

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés, villamosmérnök vagy mérnök informatikus.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Integrált gyűjteménykezelő rendszerek üzemeltetésében, technikai támogatásában szerzett tapasztalat. Országos múzeum digitalizálási munkálataiban való részvétel. Kutatás, fejlesztés területén szerzett gyakorlat. Angol nyelvismeret. IT rendszerek üzemeltetésének ismerete. Fejlesztői ismeretek (sql). Magas szintű munkavégzés önállóságot és csapatmunkát igénylő feladatokban.

Elvárt kompetenciák:
Pontos, precíz munkavégzés. Kiváló kommunikációs képesség. Jó szervezőkészség. Kellő munkabírás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Motivációs levél. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Munkaügy SZM/13-16/2015/25 számra hivatkozva részére a bXVua2F1Z3kjMSErI3N6ZXBtdXZlc3pldGkuaHU= E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.