SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Álláspályázat

 

 

 

Szépművészeti Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdetKönyvtári Főosztályán 
múzeumi könyvtáros
munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:Pest megye, 1064 Budapest, Szondi utca 77.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Könyvtári feldolgozómunka HunTéka integrált könyvtári rendszerben. A beérkező kiadványok behasonlítása. A kiadványok leltári állományba vétele. Bibliográfiai rekord készítése és ellenőrzése az érvényben lévő magyar szabványok, valamint a könyvtár házi szabályainak figyelembe vételével. Katalógusszerkesztés, gondozás. Besorolási szempontok meghatározása. Nyilvántartási dokumentumok nyomtatása.
Állományellenőrzés. Könyvtári statisztika készítése. Számlakezelés. Olvasószolgálati teendők ellátása: kölcsönzés, olvasói adatok naprakész nyilvántartása, tájékoztatás a könyvtári szolgáltatásokról. Könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása. Részvétel a könyvtár kiadványcsere-tevékenységében.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Felsőfokú képesítés. Főiskolai vagy egyetemi szintű könyvtárosi vagy informatikus könyvtárosi diploma. Angol vagy német vagy francia nyelv legalább társalgási szintű ismerete. Irodai és internetes alkalmazások, valamint MARC alapú integrált könyvtári rendszer(ek) ismerete. Kiváló szintű megbízhatóság; önálló, precíz munkavégzés; jó kommunikációs készség; rendszerező készség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Angol vagy német vagy francia közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga. HunTékában szerzett feldolgozói tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton SZM/131-26/2016/25 számra hivatkozva Könyvtári Főosztály részére a bGlicmFyeSMxISsjc3plcG11dmVzemV0aS5odQ== e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 21.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.


 


 

Szépművészeti Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum 
Jogi Osztály
múzeumi jogász
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű helyettesítésre, előreláthatólag, 2019.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Szépművészeti Múzeum közbeszerzési ügyeinek koordinációja, jogi közreműködés az egyes közbeszerzési eljárásokban;
Közreműködik a szervezet szerződéseinek előkészítésében, megkötésében, a szerződésekből származó és az egyéb igények érvényesítésében, valamint a Szépművészeti Múzeum jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások előkészítésében.
Részt vesz a múzeum belső szabályzatának és azok mellékleteinek megírásában, módosításában, illetve figyelemmel kíséri azok végrehajtását.
Figyelemmel kíséri a magyar és az európai uniós jogszabályok változását.
Jogi tanácsot és tájékoztatást ad, beadványokat és egyéb okiratokat készít, részt vesz a jogi munka megszervezésében.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Egyetem, jogász végzettség,
angol nyelv legalább középfokú ismerete, közbeszerzési területen szerzett, legalább 3 éves szakmai tapasztalat,önálló munkavégzésre való képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
német nyelvből középfokú nyelvtudás, jogi szakvizsga, vagy OKJ-s közbeszerzési referens vagy közbeszerzési szakjogász végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton SZM/131-27/2016/25 számra hivatkozva a Munkaügy részére az YWxsYXNwYWx5YXphdCMxISsjc3plcG11dmVzemV0aS5odQ== E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az illetmény megállapítására a felek megállapodása alapján kerül sor. A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.