SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Felgyorsulhat a múzeumi negyed megvalósítása

2013. december 4.

Baán László, a nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításáért felelős miniszteri biztos szerint felgyorsulhat a Városliget hosszú távú fejlesztése, ha az Országgyűlés elfogadja a területileg illetékes zuglói polgármester erre vonatkozó javaslatát. A törvényjavaslat célja a Városliget hosszú távú fejlesztése és megújítása, az ehhez szükséges feltételek törvényi biztosítása, különös tekintettel az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttest is magába foglaló Liget Budapest projekt megvalósítására. A projektnek kiemelt eleme a zöldfelület teljes körű megújítása, ugyanis ennek révén valósulhat meg a közpark biológiai aktivitásának növelése, amelyről a Kormány 1297/2013. számú határozatával, idén július 2-án már döntött.

Baán László, a nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításáért felelős miniszteri biztos szerint felgyorsulhat a Városliget hosszú távú fejlesztése, ha az Országgyűlés elfogadja a területileg illetékes zuglói polgármester erre vonatkozó javaslatát. A törvényjavaslat célja a Városliget hosszú távú fejlesztése és megújítása, az ehhez szükséges feltételek törvényi biztosítása, különös tekintettel az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttest is magába foglaló Liget Budapest projekt megvalósítására. A projektnek kiemelt eleme a zöldfelület teljes körű megújítása, ugyanis ennek révén valósulhat meg a közpark biológiai aktivitásának növelése, amelyről a Kormány 1297/2013. számú határozatával, idén július 2-án már döntött.

Elfogadása esetén a törvény 2014. január 31-én lép hatályba, és Budapest Főváros Önkormányzata felhatalmazást kap, hogy jövő év június 30-ig építési szabályzatot alkosson a szóban forgó területre vonatkozóan, így továbbra is annak az önkormányzati testületnek a kezében lesz a szabályozási jogkör, amely egyébként is átfogó illetékességgel bír a Főváros egészére vonatkozó építésszabályozási kérdésekben.

A törvénytervezet az állami vagyonkezelő cég feletti tulajdonosi jogok gyakorlására a kulturális ügyekért felelős minisztert jelöli ki, ezzel is hangsúlyozva a beruházás kulturális tartalmát és meghatározza az ott felépítendő intézmények funkcióit is. Ily módon a Ligetben csakis olyan megújítás és fejlesztés valósulhat meg, amiben az illetékes szabályozó helyi önkormányzat és a beruházást végző Állam egyetért.

A fejlesztések során a mára lepusztult Városliget minden elemében pozitív változáson átmenni, megőrzi a város életében eddig betöltött szerepét, a mainál jóval magasabb színvonalon, európai rangú vonzerővé alakulva fogja ellátni.

A Kormány már korábban meghatározta a Városligetben felépítendő intézmények körét (Új Nemzeti Galéria - Ludwig Kortárs Művészeti Múzeum, Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, a Magyar Fotográfiai Múzeum, valamint a Magyar Építészeti Múzeum) azzal a kitétellel, hogy a Liget biológiai aktivitása a beruházás során nem csökkenhet. A felépítendő múzeumokra vonatkozó nemzetközi építészeti tervpályázat a tervek szerint januárban kerül kiírásra, az új intézmények pedig 2018-ban nyithatják meg kapuikat a közönség előtt.

A Kormány 2013. július 2-án megjelent határozatával döntött az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre vonatkozó koncepció második ütemeként a Városliget átfogó hasznosítási koncepciójáról, amelynek célja a Városliget egészének megújítása, családi kulturális-szabadidős élményparkká történő átfogó fejlesztése, önálló turisztikai és szabadidős arculatának, márkájának kialakítása és az ehhez szükséges fejlesztések végrehajtása, amely kiemelten tartalmazza a teljes zöldfelület rekonstrukcióját és bővítését.

A Városliget több mint 100 éve az idelátogatókat szolgáló kulturális és szabadidős tevékenységeknek országos jelentőségű helyszíne. A Városligetnek mint az egykori ezredéves kiállítás és számos azt követő, kiemelkedően fontos, történeti értékű esemény színterének nemzeti emlékezetünkben is kitüntetett szerepe van, ezért a parknak és intézményeinek méltó megőrzése, megújítása és a Liget történeti hagyományaihoz szervesen illeszkedő, egyben korszerű, világszínvonalon megvalósítandó fejlesztése kiemelt nemzeti cél és állami feladat. Ezt a célt szolgálja az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttest is magába foglaló Liget Budapest projekt megvalósítása. A beruházás előfeltétele, hogy a jelenleg osztatlan állami és önkormányzati tulajdonban lévő Városligeti telekingatlan állami vagyonkezelésbe kerüljön, és így lehetővé váljon a Városliget megújításának és fejlesztésének hatékony előkészítése és megvalósítása.