SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Felgyorsul a Múzeumnegyed megvalósításának tervezése

2013. február 10.

Öt új múzeumépület épül nemzetközi tervpályázat útján, megújul a Szépművészeti Román Csarnoka is, valamint új restaurálási és raktározási központ épülhet.

Öt új múzeumépület megépítése mellett a Szépművészeti Múzeum II. világháborúban megrongálódott és azóta is elzárt Román Csarnokának felújítása, valamint az Országos Múzeumi Raktározási és Rekonstrukciós Központ kialakítása is szerepel az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításáról szóló január végi Kormányhatározatban. A kormány ezzel a határozattal is megerősítette, hogy a közgyűjteményi épületegyüttesben a Néprajzi Múzeum, a Magyar Fotográfiai Múzeum, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményeinek egyesítése érdekében felépülő Új Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, a Magyar Zene Háza és a Magyar Építészeti Múzeum kap helyet. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának június végéig kell előkészítenie az épületegyüttes nemzetközi tervpályázatát, amelyet várhatóan az év második felében írnak majd ki.

A Múzeumnegyed részletes koncepciójának kidolgozásával párhuzamosan a Városliget átfogó, a kulturális, a terület- és településrendezési szempontokat egységben kezelő hasznosítási terveinek április 30-ig kell elkészülnie, és ez magába foglalja a Fővárosi Nagycirkusz új városligeti elhelyezését is. Cél egy európai színvonalú, attraktív kulturális-rekreációs városrész megteremtése. Az új raktározási és restaurálási központ az állam tulajdonában lévő, az egykori Szabolcs utcai kórház területén épülne fel. A kormány tervei szerint a beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítják.

Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes koncepciójának kidolgozása az érintett szakmai szervezetekkel, önkormányzatokkal, hatóságokkal, valamint az itt helyet kapó intézményekkel konzultálva már az elmúlt év elején elkezdődött. Az egyeztetések során az érintett szervezetek támogatásukról biztosították az elképzeléseket és egyetértettek abban, hogy a tervezett beruházásokkal soha nem látott fejlesztési lehetőség nyílik meg a magyar közgyűjteményi intézményrendszer előtt. A nemzetközi építészeti tervpályázat alapját képező, június 30-ig elkészítendő részletes koncepció a februárban felálló, az új intézmények építészeti programját kidolgozó munkacsoportok segítségével készül majd el.

Az Ötvenhatosok terén legkorábban 2018-ban nyílhatnak meg az első múzeumok. A mai áron számolva több mint 70 milliárd forint nagyságrendű beruházás a tervek szerint az Európai Unió 2014-ben kezdődő, következő költségvetési ciklusában rendelkezésre álló források segítségével valósulhat meg.

Az Ötvenhatosok terén létrejövő új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megépítésének jelentősége egyedül a millenniumi építkezésekéhez fogható. Ez a beruházás egy vonzó, parkba ágyazott intézményi környezetben nyújt majd lehetőségét nemzeti kulturális identitásunk megőrzéséhez és kiteljesítéséhez. Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes és a kapcsolódó fejlesztések távlati célja, hogy a Városliget Európa egyik legsokrétűbb és legszínvonalasabb kulturális turisztikai célpontjává váljon. Ennek érdekében meghatározó azon nemzetközileg is elismert magyar művészeti területek kiválasztása, amelyek a nemzetközi tervpályázattal garantálják, hogy az ikonértékű tartalom, ikonértékű építészeti megjelenéssel kiemelkedő vonzerőt jelent majd, és hozzájárul a magyar kulturális identitás megerősítéséhez. E mellett fontos cél, a kulturális kínálatban megjelenhessenek olyan, eddig hiányzó múzeumi funkciók is, melyek méltóképpen mutathatják be a magyar művészet és kultúrtörténet eredményeit, valamint, hogy a magyar közgyűjtemények zászlóshajóinak egy területen történő elhelyezése szinergiát alkosson az itt elhelyezkedő más kulturális és szórakoztató funkciókkal.