Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

Híreink

A Laffert Kúria és a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum szervezésében nyílt kiállítás Amrita Sher-Gil Művészete címmel
2015. május 29.-2015. szeptember 30.
Laffert Kúria
2330 Dunaharaszti, Fő út 172.
A kiállítás  2015. szeptember 30-ig tekinthető meg nyitva tartási időben, azaz kedd-szombat 10-18 óráig.

Amrita Sher-Gil festményeinek bekeretezett, fekete-fehér reprodukciói a delhi Modern Művészet Nemzeti Galériája ajándékaként, a 20. század ötvenes vagy hatvanas éveiben, feltehetően nagybátyja, Baktay Ervin közreműködése révén kerültek a budapesti Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum tulajdonába. Így rendhagyó módon ugyan, de a reprodukciók révén bemutathatóvá vált a Modern Művészet Nemzeti Galériájának majdnem teljes Amrita Sher-Gil-gyűjteménye és dokumentációs anyaga. Ezek a képek festészetének minden fontos időszakát megjelenítik.A reprodukciós gyűjteményből a dunaharaszti Laffert Kúriában megrendezett kiállítás I. és II. terme Amrita párizsi tanulóéveit (1929–1934) mutatja be. Az őt ért hatásokat jól tükrözi számos korai önarcképe, valamint a környezetét, barátait és rokonait megörökítő művek. A II. teremben látható akttanulmányok (1930–1934) nemcsak az iskolai stúdiumok jelentőségét, hanem azok egyéni, főként a női szerepkörrel kapcsolatos értelmezését is megmutatják párizsi időszakában. Amrita ugyancsak megpróbálkozott a csendélet és a városkép műfajával, és megfestette a szabadban alkotó művészeket (1933) is. Párizsi tanulmányai során ráébredt, hogy művészetét csak az indiai közeggel való közvetlen kapcsolat teheti igazán éretté, ezért 1934-ben családjával együtt visszatért Indiába. Simlába költözött, ahol a szülei házának kertjében számára felépített műteremben kezdett festeni (1935–1938). A kiállítás III. termében ennek az időszaknak a kezdeti képei láthatók. Bár még felfedezhetők a Párizsból hozott hatások (főként Gauguiné), Amrita művészetében alapvetően megváltozott a képek témája, színkezelése és kompozíciós szerkezete, figurái pedig – jórészt a környék indiai szegényei – síkszerűbbek lettek.
1936-ban megismerkedett az Összindiai Képző- és Iparművészeti Társaságot megalapító Barada Ukil bengáli festővel, akivel Dél-Indiába utazott, és közben folyamatosan kiállításokon mutatta be képeit. Utazásai során megismerte a régi indiai művészetet, Adzsantá és Elóra műemlékeit; a dél-indiai Kocsiban nagy hatással voltak rá a Mattancséri palota 18. század végéről származó falképei. Simlába való visszatérése után, az adzsantái falképek hatására stílusa megváltozott, mint azt a Laffert Kúria padlásterében kiállított képei is jelzik. 1938 elején az észak-indiai Górakhpur városához közeli Szarajába költözött, ahol apja családjának volt birtoka. A vidéki India mindennapjait ábrázoló képein megjelentek az észak-indiai rádzspút és az udvari stílust képviselő mugal miniatúrák hatásai.
1938 nyarán Amrita Sher-Gil Magyarországra utazott, hogy férjhez menjen egyik magyar unokatestvéréhez. Bár eredetileg nem állt szándékában festeni, néhány jelentős képet alkotott itt-tartózkodása alatt is. 1939-ben, közvetlenül a II. világháború kitörése előtt férjével együtt tért vissza Indiába. Ettől kezdve főként Szarajában éltek. A vidéki életet bemutató képein Amrita művészete kiteljesedett: saját festői világot hozott létre, mely független volt mind a modern európai, mind a kortárs indiai hatásoktól. A rádzspút és a mugal művészetet feldolgozó törekvései erőteljes kompozíciókat és új színhatásokat eredményeztek, csakúgy, mint az életképeket vagy az elefántokat ábrázoló sorozata.
Életének utolsó évében Amrita Sher-Gil válságos időszakot élt át; férjével a ma Pakisztánhoz tartozó Lahór városába költöztek. Itt festette meg utolsó, befejezetlenül maradt képét, mely a szállásuk ablakából látható házakat örökíti meg, az előttük fekvő bivalyokkal. A festmény absztrakt nagyvonalúságával feltehetően új utakat nyitott volna festészetében. Éppen új kiállításának megnyitójára készült, amikor váratlanul, máig nem tisztázott körülmények között meghalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hopp Múzeum szakmai támogatásával Qi Baishi festményeiből nyílik kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában
2015. április 23. - június 28.

A 20. századi kínai festészet egyik legkiválóbb mestere, Qi Baishi (Csi Paj-si, 1864-1957) műveivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők tavasszal Budapesten. A Természet igézete című tárlat festményei a Pekingi Művészeti Akadémia gyűjteményéből és a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményéből valók.
A művész eleinte pecsétfaragóként szerzett komoly hírnevet, s csak élete derekán fordult a festészet felé. Madarakat, virágokat ábrázoló képeivel, merész és ötletes színhasználatával kitágította a hagyományos kínai piktúra kereteit. Főként az élet apró jelenségei érdekelték, a környezetében látott egyszerű motívumokat örökítette meg: virágokat, zöldségeket, gyümölcsöket, állatokat, köztük leginkább rákokat, halakat, békákat és rovarokat.

Qi Baishi éppen akkor kötelezte el magát a tradicionális kínai festészet mellett, amikor kortársai figyelme a nyugati festészeti minták felé fordult. A Budapesten bemutatásra kerülő több mint száz művén jól nyomon követhető festészetének alakulása. Tájképei és figurális alkotásai mellett a kiállítás gerincét életművének legfontosabb szakasza, az időskori stílusváltás remekeinek számító növény- és madárábrázolások képezik. Qi Baishi festményei, képei az 1930-as években jutottak el Európába, s ma már minden nagyobb európai gyűjteményben megtalálhatóak a munkái.

A modern kínai képírás megújítójának alkotásai nemcsak Budapesten, hanem egész Európában is most első ízben láthatók gyűjteményes kiállításon.

A kiállítás, Dr. Fajcsák Györgyi, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum igazgatója szakmai irányításával jött létre. A múzeumpedagógiai kiadványt és a kiállításon szereplő múzeumpedagógiai eszközöket Hársvölgyi Virág, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum múzeumpedagógusa válogatta és állította össze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum három kiemelkedő festményt vásárolt meg Delmár Emil egykori gyűjteményéből, melyeket letéti anyagként 1948 óta őrzött a múzeum.

A három tekercskép között két tibeti thangka és egy thai tekercs található. Mindegyik munka a maga nemében a gyűjteményeink meghatározó, sőt kiemelkedő jelentőségű darabja. Kvalitásaik okán gyűjteményezésük nagyon nagy jelentőségű. Mindhárom képre igaz, hogy kvalitását, illetve típusát tekintve, ilyen műtárgyak beszerzésére ma már alig nyílik lehetőség.

A megvásárolt művek a következők:

1. Pandzsara Mahákála és kísérete. Kelet-Tibet, 18. sz.. Thangka, vászon, selyem

A fekete alapra arany kontúrokkal festett kép, egy ú.n. fekete thangka (tibeti: „tekercs”, rendszerint pamutszövetre festett vagy rajzolt vallási tárgyú kép. A thangkákat elsősorban a meditációt segítő eszközként használják, de gyakran kifüggesztik templomokban vagy házioltárok mellé. A leggyakoribbak a fekete thangkák (nag thang), melyeken a fekete alapra arany körvonalakkal haragvó istenségeket festettek). Mahákálát, mint a Szakja rend egyik védőistenségét ábrázolja. A kép főalakja Panydzsra Mahákála, akit kísérői fognak közre „nyolcas csoportban”. A Tudás tüzének lángnyelveivel körülvett, lótusztrónján guggoló istenség színe sötétkék, kezeiben a Mahákálák szokásos szimbólumai: jobb kezében vadzsranyelű bárd, baljában vérrel teli koponyacsésze. Karjain keresztbevetve megkülönböztető attribútuma, a mágikus bot, a gandhi. Mahákála két oldalán kísérői: jobbján a négykarú Bhútadámara Vadzsrapáni, alatta az aszkéta alakjában ábrázolt Bráhmanarúpa Mahákála, bal felső oldalánál a Szakják egyik védőistennője, a koponyacsészét a szájához emelő Szarvabuddhadákini, alatta Ékadzsati, s a két táncoló csontváz látható.
A kép hátoldalának különlegessége a felszentelést végző inkarnált láma jobb kezének két lenyomata. A lanycsa írásos magszótagokon kívül a hátoldalon még egy tibeti írásos, szanszkrit szöveg is található, amely különböző védőistenségek mantráiból áll, melyeket egy tibeti fohász is kiegészít. A festmény kerete alul kiszélesedő sötétkék damasztselyem, melyen alul arany- és selyemszállal finoman átszőve a lángoló gyöngyöt kergető két sárkányt ábrázolták.

2. Szitatárá. Kelet-Tibet, 18. sz. vége. Thangka, vászon, selyem

Szitatárá az egyik legnépszerűbb tibeti védőistenség, a hívők hosszú életért fohászkodnak hozzá. A mahájána buddhizmus pantheonjában a 6. században jelent meg, s népszerűvé a 7-9. században vált.
A fehér Szitatárát fiatal, mosolygó leány alakjában jelenítik meg. Lótusztrónjának fehér holdkorongján ül vadzsra-testtartásban. Feje körül zöld, teste körül kék és sárga dicsfény ragyog. Kontyba összefogott és vállára omló haja kék, testét a nyolcféle ékszer díszíti. Tenyérrel kifelé fordított jobb keze adakozó tartásban van, míg bal keze – mellyel egy lótusz szárát tartja – érvelő tartásban.
A kép felső részén Sákjamuni Buddha ül, körülötte a felhőkön áldozat-istenek hódolnak neki rangjelző zászlókkal és hatalmi jelvényekkel. A festmény egyik érdekessége a tájképen többnyire párban ábrázolt állatok. Az előtérben kis lótuszvirágokon az Öt Érzéknek megfelelő tárgyak. A képet kettős bordűr és fémszállal átszőtt, téglavörös selyem keretezi, melyet több darabból varrtak össze.

3. Sákjamuni Buddha két tanítványával. Thaiföld, 19. sz. Festmény, tempera, textil (pamutszövet)

A festmény középpontjában Buddha áll, bal kezét félelemoszlató tartásban maga elé emeli. A feje körül lángnyelvekkel díszített dicsfény körét a megvilágosodás fájának levelei töltik ki. Kétoldalt tanítványai, Mógallána és Száriputta kezüket összetéve üdvözlik Buddhát, aki szőnyeggel borított, magas emelvényen, lótusztrónuson áll. Ruhája arany virágokkal díszített vörös szerzetesi köntös. A kép felső mezőjének felhői között fehér lótuszbimbót tartó alakok lebegnek. A kép alsó mezőjében egy narratív jelenetet volt eredetileg. A sziklás, félig csupasz fákkal tűzdelt tájban játszódó jelenet lekopott, ma már semmi sem látható belőle.
A festmény a 19. század jellegzetes, Bangkok-stílusban festett tekercsei közé tartozik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megújult a Hopp Múzeum kertje!

Sétaútjain a restaurált kerti műtárgyakban és a különleges hangulatú növényekben is gyönyörködhetnek már a látogatók.

A kert története
Hopp Ferenc 1883-ban vásárolta meg nyári lak céljára azt az 1878-ban épült Andrássy úti villát, amely ettől fogva otthont adott gyűjteményének. A ház körül - a híres jávai botanikus kert, a Buitenzorg élményének hatása alatt - hazai viszonyok között egyedülálló, orientalizáló stílusú kertet építtetett.

Munkatársai a Hopp Ferenc 50. születésnapja tiszteletére összeállított emlékkönyvben így emlékeznek meg Hopp Ferenc villájáról és kertjéről:

 

"Az Andrássy út százharmadik számú telkén szerényen emelkedik Hopp Ferenc nyaralója. Emeletes, karcsú, egyszerű épület, minden külső dísz és cifraság nélkül. Szolid nyers téglafalai és fehér függönyös ablakai mit sem sejtetnek arról, hogy ez a nyaraló nem közönséges nyári kéjlak, hanem egy valóságos keleti múzeum, amelyről a tulajdonos szerénysége következtében kevesen tudnak Budapesten, s mely valóban méltó arra, hogy fölfedeztessék.
Az érdekes nyaralóba lépve, mindjárt szembe tűnik a kert, amelyhez fogható nincsen sem a fővárosban, sem az országban. Mintha csak a mosolygó egű Japánnak egy részét varázsolták volna ide a főváros közepes közepébe. Buja keleti kúszó növények, gazdag színpompában vetélkedő ritka virágok ragadják meg a figyelmet, s a bokrok és virágok közül meglepetést keltően kandikálnak ki a hindu bálványok, a kínai és japán vázák és szobrok, ezek között egy szienitből faragott remek elefánt és egy tekenős békára nehezedő kőemlék. A bejáratnál gömbölyű nyílású kínai díszkapu van, tele gyönyörű szobrocskákkal. Még japán bambusz-híd, s a kert egyik sarkában japán kertilak is van.


Országos szakmúzeum lett a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

Nagyobb szakmai önállóságot és tudományos mozgásteret kap a nevében is megújult Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum a kultúráért felelős minisztérium döntésének köszönhetően. Az intézmény eddig közérdekű muzeális gyűjteményként működött, novembertől azonban országos szakmúzeumi státuszt kapott, így ezt követően önállóan folytathat hazai és nemzetközi tudományos munkát Magyarország egyetlen, kizárólag az ázsiai művészetek bemutatására szakosodott múzeuma.

A Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum 2014. március 1-i hatállyal az Iparművészeti Múzeum irányítása alól a Szépművészeti Múzeum felügyelete alá került. Az azóta eltelt időszakban a múzeum látványos megújuláson ment keresztül. Hosszú idő után márciustól újra teljes nyitva tartással várja a látogatókat az intézmény, amelynek megújultak a kiállítóterei és elkezdődött az egyedülálló, orientális hangulatú múzeumi kert felújítása is. Megnyílt a látogatók előtt a múzeum könyvtára, amely a jelentősen megnövekedett költségvetésnek köszönhetően újra tudja gyarapítani a gyűjteményét, valamint új restaurátor műhelyek kialakítására is sor került az épületben. Elindult az intézmény saját honlapja (http://www.hoppmuseum.hu), ahol naprakész információkat olvashatnak a látogatók a múzeumról. Intézményként a múzeum megjelent a közösségi médiában is. Mindezek mellett a megnövekedett dolgozói létszámnak köszönhetően komoly hangsúlyt fordíthat a múzeum a közönség és a szakmai programok szervezésére, gyűjteményei, kiállításai, múzeumpedagógiai programjai népszerűsítésére.

A Hopp Ferenc Múzeumban októberben nyílt meg a Szépség szíve című kiállítás, amely a múzeum közel 8000 darabos kínai gyűjteményéből kínál reprezentatív válogatást, 2015 márciusában pedig az Indológus indián – Baktay Ervin emlékezete címmel nyílik nagyszabású tárlat az Andrássy úti intézményben. A kiállításon Baktay számos arca közül látható lesz a festőművész, az indológus, a földrajztudós, a muzeológus és az indián egyaránt. A kiállításhoz kapcsolódóan elkészülhetett a Baktay Ervin munkásságát bemutató nagymonográfia, amely a Múzeum által összefogott, többéves kutatómunka eredménye, s indulnak az intézményi együttműködésen alapuló alapkutatások is: közülük elsőként a Xántus János életművét, ázsiai gyűjtéseit feltáró kutatás.

A múzeum folytatja a hagyományos ázsiai művészeti témákat és a kortárs művészeti alkotásokat egymás mellett bemutató kiállítás-sorozatát is. 2015 őszén Japán időutazás Genji herceg nyomában című kiállításán a kortárs fotográfiát és a társművészeteket (színház, irodalom) állítja ki együtt a hagyományos japán művészet anyagaival. 2016 elején pedig a délkelet-ázsiai textileket és ékszereket bemutató tárlaton kortárs magyar iparművészek munkái lesznek az ázsiai tárgyak mellett láthatók.

 

A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum lehetőséget nyújt a Mongol Gyűjteményének megtekintésére

Mongolian Buddhism: Past, Present and Future / A mongol buddhizmus múltja, jelene, jövője című nemezközi workshop

2015. április 16–17-én „A mongol buddhizmus múltja, jelene, jövője” címmel az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kerül sor a mongol buddhizmus kutatásának szentelt első európai helyszínű, nemzetközi workshopra, mely megemlékezik a mongol történelem és a buddhizmus kiemelkedő személyisége, Öndör gegeen Dzanabadzar (1635–1723) születésének 380. évfordulójáról is.
A tibeti és ujgur gyökerű mongol buddhizmus a belső-ázsiai műveltség talaján helyi értékekkel és szemlélettel bővült. A workshop célja Öndör gegeen Dzanabadzar tevékenységének szemléltetése mellett az, hogy a nemzetközi és magyar kutatók, valamint a kutató szerzetesek több szempontból vizsgálják a mongol buddhizmus sajátos történetét, irodalmát, filozófiáját, szerzetesi életét, szertartásait és a szinkretikus népvallást.
A kétnapos workshopra tizenkét ország (Ausztria, Csehország, Franciaország, Kína, Lengyelország, Magyarország, Mongólia, Nagy-Britannia, Németország, Oroszország, Svájc, USA) közel hatvan kutatója érkezik, közöttük mongol szerzetesek is. A workshop nyelve az angol, a mongol és az orosz.
A workshop témája szervesen illeszkedik a Mongolisztikai Kutatóközpontban, A Mongol és Belső-ázsiai Tanszéken és a Távol-keleti Intézet egyéb intézményeiben folyó, nemzetközileg elismert buddhizmus kutatáshoz.

A konferencián való részvétel regisztráció nélküli. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!