SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Könyvtárhasználat

Beiratkozás
Könyvtárhasználat szabályai
Szolgáltatások

Beiratkozás

A könyvtár nyilvános, de csak érvényes olvasójeggyel látogatható. A beiratkozáshoz fényképes személyi okmány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) szükséges. A beiratkozással az olvasó magára nézve kötelezőnek ismeri el a könyvtárhasználat szabályait.

A beiratkozás és a könyvtárhasználat díjai
Éves olvasójegy: 2000 Ft
– diákoknak (diákigazolvány szükséges!): 1000 Ft
– 70 év felettieknek, közgyűjteményi és könyvtári/levéltári dolgozóknak (igazolás szükséges!): díjmentes
Napi olvasójegy: 500 Ft

Elveszett olvasójegy pótlása: 500 Ft
Elveszett ruhatári kulcs pótlása: 500 Ft

Fénymásolás (A4): 25 Ft/lap
Szkennelés (A4): 40 Ft/oldal
Fotózás saját géppel: 500 Ft/nap

A könyvtárhasználat szabályai

A Szépművészeti Múzeum könyvtára nem kölcsönkönyvtár, könyvtárközi csere keretében mindazonáltal teljesít kutatói kéréseket. Beiratkozott olvasók a könyvtári dokumentumokat a 75 férőhelyes olvasóteremben használhatják.

Az olvasóteremben egy 25 000 kötetes, szakrendbe rendezett szabadpolcos kézikönyvtár áll az olvasók rendelkezésére. A könyvek szabadon leemelhetők a polcról, de a használat után a szabadpolcos könyveket az olvasószolgálatnál kérjük leadni.

A könyvállomány nagyobbik része (mintegy 150 000 kötet) raktárban, illetve a Szépművészeti Múzeum főépületében található. Ezek a könyvek az online katalógusból keresendők ki, majd a kérést az erre a célra rendszeresített kérőlapon az olvasószolgálatnál kell leadni. A raktárban lévő köteteket az olvasó rendszerint fél órán belül megkapja, a múzeum főépületében lévők esetében viszont a kérés többnyire csak másnapra teljesíthető. A kért könyveket minden esetben az olvasószolgálatnak kell visszaadni!

Raktári könyvek esetében lehetőség van a könyvek félretételére. A félretehető könyvek száma és a félretétel időtartama legfeljebb öt könyvben és egy hétben limitált. Az egy hétnél régebben félretétett könyveket a könyvtárosok visszarendezik. Szabadpolcos könyv nem tehető félre.

Szolgáltatások

A könyvtár olvasótermében található számítógépes terminálokról számos nemzetközi digitális adatbázis elérhető. WiFi egyelőre nincs.

Fotómásolat, fénymásolat, szkennelés könyvtári kötetekről, a muzeális anyag védelmének figyelembevételével személyesen az olvasóteremben rendelhető meg, azonban 1950 előtti könyvekről és védett könyvekről fénymásolat nem készíthető.