SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Vera Molnar – François Morellet

A Szépművészeti Múzeum Vasarely Múzeumának kiállítása

2008. június 19. - augusztus 31.

2008. június 19 – 2008. augusztus 31.

Vera Molnár: Hommage à à Dürer variációk
és
Francois Morellet: Jelzések

Francois Morellet
„Mielőtt az „all along the line" vonalaimról beszélnék (ami angolul annyit jelent, hogy „mindig és mindenütt"), elöljáróban a fényre szeretnék hivatkozni, mely különösen fontos az olyan művészek számára, mint amilyen én is vagyok, aki „direkt fényt" használ. Mindig is érdekelt, sőt őszintén elszórakoztatott ennek a „kvantummechanizmusnak" (mécanique quantique) a kihívása, mely mintegy próbára teszi a józan észt, mondván, hogy a fény egyszerre hullám és részecske. Mi több, újabban egyesek még tovább mennek, és azt állítják, hogy a foton nem hullám és részecske egyszerre, hanem sem az egyik, sem a másik. Valami más, csak éppen az emberi agy nem tudja másképpen megérteni, ezért hol a hullám, hol a részecske fogalmát fogadja el, pusztán azért, hogy elképzelhetővé tegye. Az én józan eszem, jóllehet mélyen sérült, azonnal támadott, és szembehelyezkedve Püthagorásszal, Planckkal és másokkal, azt javasoltam, hogy a vonalra (az én vonalaimra) alkalmazzuk a fény érvényes modelljét. Ugyanis fiatalkoromban valóban nagyon felkavart, amikor kijelentették, hogy a mértani vonalak, melyek lehetővé tesznek mindenfajta számítást, alakzatot és teorémát, valójában láthatatlanok. Nem léteznek, mégis lehet velük képet csinálni, ha a jelölőt (détecteur) grafitban, tusban, festékben, szalagokban, rudakban, gerendákban, neoncsövekben, árkokban (couloirs) találjuk meg hozzá. Ám ha a jelölő lehet az ön szeme is, nem szabad elfelejteni, hogy a mértani vonalnak mindehhez semmi köze."

Vera Molnar – François Morellet

 

 

Vera Molnár
Molnár Vera mai munkásságának nagy részére jellemző a mágikus négyzetek példáján megfigyelt eljárás. Gyakran indul ki „egyszerű" geometrikus, aritmetikus és intellektuális helyzetekből és egyre mélyebbre hatol a kezdeti problémába azáltal, hogy a paramétereket vagy az egész folyamatot apró, áttekinthető lépésekre bontja. Minthogy munkái többnyire részletgazdagok és kiterjedtek, csak számítógéppel tudja esztétikai szempontból kielégítően megvalósítani őket. Az ennek során fellépő kísérletező munkamódszer lényegesen különbözik azoknak a művészkollégáknak az eljárásaitól, akik komputerrel dolgoznak, és véletlengenerálással foglalkoznak. Velük ellentétben, kísérleti, lépésről-lépésre kialakítotteljárása miatt Molnár Verát nem érheti meglepetés. Elvileg mindig tudja előre, hogy intellektuálisan kormányzott művészi elképzelése számára mit várhat a komputertől. Rányomja kézjegyét a számítógépre. Ezt nevezik a gépet használó művész valódi szabadságának.

A kiállítást katalógus kíséri.
A kiállítás augusztus 31-ig, hétfő kivételével naponta 10 – 17.30 óráig tekinthető meg.
Cím: Budapest III. Szentlélek tér 6.
Bővebb info: www.osas.hu
Maurer Dóra: 70-2978188
Prosek Zoltán: 20-5775965

A kiállítás már a hetedik tárlat, amelyet a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület szervez az óbudai múzeumban. A Szépművészeti Múzeum és a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület közös vállalkozása a magyar és nemzetközi művészet új fórumává kívánja alakítani a Vasarely Múzeumot, olyan közösségi hellyé, mely sikeresen közvetíti a kortárs művészet értékeit a szélesebb közönség felé.

A 2006 februárjában Budapesten megalakult Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesületet művészek hozták létre magánemberként, független kezdeményezésként, nemcsak azzal a céllal, hogy saját maguknak és a műveiknek fórumot teremtsenek, hanem azzal a szándékkal is, hogy bel- és külföldi, fiatalabb és idősebb kollégáikat bevonják a szélesebb párbeszédbe.