SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Czére Andrea 17TH-CENTURY

Czére Andrea Czére Andrea

17TH-CENTURY ITALIAN DRAWINGS IN THE BUDAPEST MUSEUM OF FINE ARTS

szakkatalógus
Szépművészeti Múzeum, Budapest 2004

angol szöveg, 348 oldal, 512 fekete-fehér és színes illusztráció
ISBN 963 7441 96 4

A budapesti Szépművészeti Múzeum rajzgyűjteményében az európai művészet szinte minden kiemelkedő alkotója és iskolája képviselve van. Az olasz rajzok együttese az egyik legátfogóbb és legértékesebb. A 17. századi olasz művek között az itáliai regionális iskolák rajzainak aránya művészettörténeti jelentőségüket tükrözi, és természetesen képet ad a gyűjtemény kialakításához hozzájáruló korábbi gyűjtők tudásáról és ízléséről. A rajzok – legyenek önálló műként készült lapok vagy festmények, freskók, esetleg metszetek vázlatai – jól érzékeltetik a század főbb művészeti irányzatait és bibliai, mitológiai túlsúlyú tematikáját. A legnagyobb csoportot az emíliai tartomány művészei – és ezen belül főleg a bolognaiak – képezik. A budapesti múzeum számos rajzot őriz a barokk művészet úttörőinek tekintett három Carracci, Annibale, Agostino és Lodovico híres alkotásaival összefüggő alaktanulmányaiból és kompozícióvázlataiból, valamint a század egyik legbravúrosabb rajzolójának, Guercinónak változatos tematikájú lapjaiból. Nagyságrendben második a római iskola, melyben a késő barokk klasszicizmus nagymesterének, Carlo Marattának és tanítványainak művei képezik a súlypontot. A toszkán – főleg firenzei csoport a harmadik, élükön Cigoli műveivel, míg a lombard-milánói, nápolyi, genovai és velencei iskolákhoz köthető rajzok száma kevésebb. Utóbbiak sorában a genovai Giovanni Benedetto Castiglione színes olajvázlatai, a milánói Daniele Crespi szenvedélyes lendülettel készült tollrajzai és a nápolyi Salvator Rosa improvizatív kompozícióvázlatai nyújtanak a legnagyobb esztétikai élményt.

A 17. századi olasz rajzok többsége, mintegy 200 lap, az Esterházy-gyűjteményből származik, amit a magyar állam 1870-ben vásárolt meg a család egyik tagjától, a hírneves gyűjtő, Esterházy Miklós herceg (1765–1833) leszármazottjától. Műkereskedőktől szerzett egyes lapok és egész korábbi gyűjtemények vagy gyűjteményrészek megvételével Miklós herceg történetileg teljes gyűjtemény kialakítására törekedett, s tevékenysége főleg a 19. század első három évtizedére koncentrálódott. Számos lapja ismert korábbi gyűjteményekből származott, ahogy pl. Antonio Cesare Poggi (1744–1836) olasz festő, metsző és kiadó tulajdonából, aki főként Londonban és Párizsban élt, vagy Paulus von Praun (1548–1616) nürnbergi selyemgyáros és kereskedő gyűjteményéből, akinek üzleti érdekeltségei voltak Bolognában is, és akinek gyűjteménye még a 18. században is érintetlen volt.

Lényeges kiegészítést jelentett a budapesti 17. századi olasz rajzgyűjtemény számára Delhaes István (1843–1901) festőművész hagyatéka. Delhaes, aki Bécsben élt és a Liechtenstein hercegi család restaurátora volt, a helyi műkereskedelemből szerezte be rajzait. Az olasz rajzgyűjtemény később adományok és vásárlások révén gyarapodott tovább a múzeum művészettörténészeinek tevékenysége révén.

A jelen kötet bevezető tanulmányokat tartalmaz a gyűjtemény történetére és a rajzokkal kapcsolatos kutatómunkára vonatkozóan, és a művésznevek szerinti abc-be rendezett 358 tételben elemzi a rajzokat, melyeket mintegy 510 illusztráció kísér, közülük 100 színes. Az indexek összesítő információt adnak a kötetben szereplő művészekről, a művek témáiról, a rajzok korábbi tulajdonosairól, és a szerző új tudományos eredményeiről a rajzokkal kapcsolatban; az új attribúciókról, azaz mestermeghatározásokról.

A szerző, Czére Andrea a budapesti Szépművészeti Múzeum rajzgyűjteményének vezetője. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte diplomáját és PhD fokozatát. 1992-től a bolognai képzőművészeti akadémia, az Accademia Clementina tiszteletbeli tagja, 2001 óta pedig a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Számos tanulmányt publikált olasz rajzokról, főleg a Szépművészeti Múzeum folyóiratában, a Bulletin-ben, a New York-i Master Drawings-ban, a Storia dell’Arte című olasz folyóiratban és a berlini múzeumok évkönyvében. Szerzője a Bolognai művészek rajzai a budapesti Szépművészeti Múzeumban c. Bolognában, Stuttgartban és Budapesten megrendezett kiállítás katalógusának (1989-1990). A Corvina Kiadó adta ki válogatott olasz barokk rajzokról szóló német nyelvű könyvét 1990-ben Italienische Barockzeichnungen címen. Az Esterházy gyűjtemény legszebb 17. századi olasz rajzaiból rendezett kiállítást Rómában 2002-ben, az olaszországi magyar kulturévad nyitó eseményeként, amelynek olasz nyelvű katalógusa múlt évben magyarul is megjelent (Az Esterházy-örökség. A Szépművészeti Múzeum 17. századi olasz rajzai, Akadémiai Kiadó).

Kérjük, ha meg kívánja rendelni, forduljon Kulcsár-Szabó Sárához (c2t1bGNzYXIjMSErI3N6ZXBtdXZlc3pldGkuaHU=).