SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Múzeumpedagógiai bemutató a Szépművészeti Múzeumban

2011. szeptember 21.

Az ókori kultúráktól a modern művészetekig minden korszakhoz kapcsolódóan számos múzeumpedagógiai foglalkozást kínál a Szépművészeti Múzeum. Az ország talán legnépszerűbb múzeumpedagógiai helyszínén az elmúlt évben csaknem ötszáz, diákoknak meghirdetett programon (Családi Nap, műhelyfoglalkozás, tárlatvezetés, szakkör) több mint 10 ezren vettek részt. A Szépművészetiben szerdán múzeumpedagógiai nyílt napon tanárok, szakemberek ismerhették meg a most kezdődött tanévre meghirdetett foglalkozásokat, programokat.

A rendezvény a TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010 pályázat keretében megvalósuló, Az ókori kultúráktól a modern művészetekig – komplex múzeumi foglalkozások a Szépművészeti Múzeum gyűjteményeiben című projekt nyitórendezvénye volt.

A Szépművészeti Múzeum az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának pályázatára benyújtott projektje több mint 13 millió forint uniós támogatást nyert. A pályázat kiírása szerint a cél a nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása, a kulturális nevelés eszköztárának bővítése a kulturális intézmények és a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködés révén. A Szépművészeti Múzeum egymástól különböző nevelési-oktatási intézményeket vont be a projektbe, amelynek révén hátrányos helyzetű, roma diákoktól kezdve gyengén látó, valamint mozgásukban korlátozott gyerekeknek és különösen tehetséges diákoknak egyaránt több múzeumpedagógiai foglalkozást kínál.

A múzeum összesen 11 fővárosi és Pest megyei partnerintézménnyel (óvoda, általános iskola, szakközépiskola, gimnázium) kötött együttműködési megállapodást és csaknem 600 diák 108 alkalommal 23 féle foglalkozáson vehet részt. A tervezett foglalkozások szervesen kapcsolódnak az egyes oktatási intézmények pedagógiai programjához, a magyar, a történelem, illetve a rajz tantárgyak tanmenetéhez, és lehetőséget nyújtanak az iskolában szerzett ismeretek tágabb kontextusba helyezéséhez, kibővítéséhez, túllépve az egyes tantárgyak határain.

Az ókori foglalkozásokon az egyes kultúrákra jellemző túlvilághit, mitológia, mindennapi élet, a jellegzetes ábrázolási konvenciók kerülnek elő. A Régi Képtárban a kisebb korosztálynál a család, ünnepek, közlekedési eszközök és állatábrázolások, valamint a képeken elmesélt történetek alkotják a játékos foglalkozások főbb témaköreit. A középiskolás diákok bibliai témájú ábrázolásokkal, az egyes művészettörténeti korszakok sajátosságaival, a portrék világával ismerkedhetnek meg. A kiállítási foglalkozásokhoz változatos kézműves-alkotótevékenység társul.

A projekt megvalósítási időszaka 2011. szeptember 1 - 2012. június 30-ig tart.