SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

A Gyűjteményről

Az európai rajzművészet és sokszorosított grafika történetét a kezdetektől napjainkig felölelő, közel 10 000 rajzot és 100 000 metszetet számláló Grafikai Gyűjteményben számos remekmű található, köztük Leonardo, Raffaello, Dürer, Altdorfer, Wolf Huber, Poussin, Rembrandt, Delacroix, Manet, Van Gogh vagy Cézanne rajzai. A rendkívül gazdag és sokszínű metszetgyűjtemény, a sokszorosított grafika történetének ez a kimeríthetetlen kincsestára ugyancsak jónéhány ritkasággal büszkélkedhet. A Grafikai Gyűjtemény remekműveivel azonban a papír fényérzékenysége miatt a látogató csak időszaki tárlatokon találkozhat a múlt század eleji eredeti berendezését őrző, egyedülálló Grafikai Kabinetben.

A Grafikai Gyűjtemény a 14. századtól napjainkig terjedő időszak európai művészetének köréből mintegy 10 000 rajzot és 100 000 sokszorosított grafikát őriz. A kollekció alapját a Régi Képtárhoz hasonlóan az 1870-ben köztulajdonba került Esterházy-gyűjtemény jelentette, 3 és fél ezer rajzzal és 50 000-nél is több metszettel. Innen származnak a legértékesebb régi olasz, német, francia és németalföldi rajzok: Leonardo, Raffaello, Dürer, Altdorfer, Wolf Huber, Poussin és Rembrandt lapjai. A Szépművészeti Múzeum megalapítása és megnyitása között egyrészt Pulszky Károlynak köszönhető a rajz- és metszetanyag további, külföldi vásárlások útján történt gyarapítása, másrészt az 1901-ben Bécsben elhunyt Delhaes István festőművésznek, aki végrendeletében a magyar államra hagyta 2683 rajzból és 14 453 metszetből álló gyűjteményét. E rajzok különösen szerencsésen egészítették ki az Esterházy-gyűjteményt, mert bár Dalhaes az európai művészet négy évszázadából és minden iskolából vásárolt lapokat, a tulajdonában lévő legtöbb mű 18. és 19. századi osztrák és német mesterektől származott. A 19. századi és 20. század eleji, elsősorban francia rajzok elsőrangú együttese Majovszky Pál adománya révén 1935-ben került a múzeumba. Majovszky a Közoktatási Minisztérium művészeti osztályának vezetőjeként azzal a szándékkal alakította ki gyűjteményét, hogy később a múzeumnak ajándékozza. Az ő érdeme, hogy a legkiválóbb 19. századi francia művészek remekműveit őrzi a múzeum, de ugyancsak az ő adományával került a gyűjteménybe néhány kiemelkedő angol, valamint osztrák-német rajz. A hollandok közül is megszerezte a legnagyobb mesterek: Van Gogh és Jonkind néhány művét. A 20. század eleji művészetet szerény számú, de kiemelkedő kvalitású rajz képviseli. A legutóbbi évtizedekben mintegy 2000 rajz és sokszorosított grafika került a gyűjteménybe, részben belföldi vásárlások, részben ajándékozások, például Kahnweiler és Vasarely jelentős adományai révén. A kortárs alkotások rendszeres gyűjtése a hatvanas években kezdődött meg, és napjainkban az 1986-ban létrehozott 20. századi Alapítvány segítségével és nemzetközi cserék útján folytatódik. A papír fényérzékenysége miatt a rajzok és grafikák nem szerepelnek állandó kiállításon, hanem különböző szempontú válogatások eredményeként időszaki tárlatokon láthatók a múzeum földszinti Grafikai Kiállítótermében.

Bodnár Szilvia (szerk.): A Budapesti Szépművészeti Múzeum, Budapest 1995.