SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

17TH-CENTURY DUTCH AND FLEMISH DRAWINGS IN THE BUDAPEST MUSEUM OF FINE ARTS

Gerszi TerézGerszi Teréz

17TH-CENTURY DUTCH AND FLEMISH DRAWINGS IN THE BUDAPEST MUSEUM OF FINE ARTS

szakkatalógus
Szépművészeti Múzeum, Budapest 2005

angol szöveg, 384 oldal, 450 fekete-fehér és színes illusztráció
ISBN 963 7063 08 0

 

 

A múzeum 17. századi holland és flamand rajzai  nagyobb részt az Esterházy gyűjteményből,  valamint a Delhaes István által adományozott hagyatékból  és a múzeumi vásárlásokból, illetve néhány ajándékból alakult ki. A jelen kötet a publikált 350 rajz révén áttekintést nyújt a 17. századi holland és flamand rajzművészet alakulásának legfőbb mozzanatairól. A gyűjteményben  súlyponti szerepe van Rembrandt és a Rembrandt tanítványok (J.A. Backer, Ferdinand Bol, Lambert Doomer, Gerbrant van den Eeckhout, Barent Fabritius, Abraham Furnerius, Samuel van Hoogstraten, Nicolaes Maes, Roelant Roghman)  és a hosszabb-rövidebb ideig Itáliában működő, úgynevezett „italianizáló"  mesterek ( Nicolaes Berchem, Jan Both, Bartholomeus Breenbergh, Leonaert Bramer, Adriaen van der Cabel, Abraham Casembroot, Jan Glauber, Adriaen Honigh, Hendrik Goudt, Pieter van Lint, Godfried Maes, Cornelis van Poelenburch, Artus Quellinus, Jan Erasmus Quellinus, Willem Romeyn, Jan Roos, Aegidius Sadeler, Herman van Swanevelt, Cornelis de Wael ) alkotásainak. E két nagy csoporton kívül kiemelkedő fontosságúak Aelber Cuyp, Jacob van Jordaens, Frans van Mieris, Adriaen van Ostade, Jan Porcellis, Pieter Pauwel Rubens, Jacob van Ruisdael és Willem van de Velde II. budapesti lapjai, mivel ezek a művek a 17. századi holland, flamand rajzművészet csúcspontját képviselik. A gyűjtemény érdekessége, hogy több olyan kismester is megtalálható benne –  például Adriaen de Gryeff, Willem Herp, Frans de Jong, Govaeert van der Leeuw, Robert de Longe, Jacob Isaacsz. van Swanenburgh – akiktől egyáltalán nem, vagy csak nagyon kevés rajz ismeretes.

A katalógusban a 350 alkotás (köztük 102 színes) reprodukcióján kívül a rajzokhoz kapcsolódó 87 fontosabb analógia is szerepel.

E kötet szerzője Gerszi Teréz, a Szépművészeti Múzeum Grafikai gyűjteményének volt vezetője, aki az elmúlt évtizedekben főként az 1600 körüli flamand, holland és német rajzművészet kutatásával foglalkozott. Publikációi jórészt a flamand tájfestők – Jan Brueghel, Joos de Momper, Lodewijk Toeput, Frederik van Valckenborch – rajzművészetét elemzik. Számos tanulmánya jelent meg Pieter Bruegel hatásának vizsgálatáról a holland és flamand művészetben a 16. század második felétől az 1670-es évekig. A prágai úgynevezett „rudolfinus" (Rudolfine) mesterek rajzművészetével foglalkozó kutatási eredményei különböző periodikákban, a Prag um 1600 című esseni, bécsi és a Rudolf II. and Prague című prágai kiállítás katalógusában, valamint az általa Paulus van Vianen rajzművészetéről írt monográfiában jelentek meg.

A Szépművészeti Múzeum rajzgyűjteményének  mindeddig  két szakkatalógus kötete jelent meg: Teréz Gerszi: Netherlandish Drawings in the Budapest Museum. Sixteenth - Century Drawings. (Amsterdam, New York 1971) és Czére Andrea: Seventeenth-Century Italian Drawings in the Budapest Museum of Fine Arts. A Complete catalogue (Budapest 2004).

Kérjük, ha meg kívánja rendelni, forduljon Kulcsár-Szabó Sárához

c2t1bGNzYXIjMSErI3N6ZXBtdXZlc3pldGkuaHU=