SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

“A szombathelyi múmia”

Budapest Múmia Projekt

2012. augusztus 30. - szeptember 30.

A szombathelyi múmiaLeltári szám: 51.637

Név: Ismeretlen

Becenév: "A szombathelyi múmia"

Magasság: 165 cm

 

 

Átvétel a szombathelyi Savaria Múzeum gyűjteményéből. Az átvételi dokumentumok alapján a múmia eredetileg a híres Afrika-kutató Almásy László gyűjteményének részét képezte. A kutatások során szombathelyi levéltárosok és helytörténészek segítségével azonban sikerült tisztázni, hogy a múmiának semmi köze Almásy Lászlóhoz.

A szombathelyi múmia és a vele együtt érkezett, festett és aranyozott arcú kartonázs koporsó megvásárlója Kunc Adolf (1841–1905) volt, polihisztor tudós, a csornai-premontrei kanonokrend prépost-prelátusa, tanár és iskolaigazgató, a Parlament tagja 1884 és 1887 között. 1893-ban Kunc új gimnáziumot és rendházat alapított Szombathelyen, három évvel később pedig felszerelte az iskola természettudományos szertárát a szóban forgó egyiptomi múmiával és koporsóval, hogy a tanulóknak szemléltetőeszközül szolgáljon. A vásárlást nem egyedül intézte, hanem Ruprich Gusztáv (1855–1912), a stájerországi St. Radegund gyógyfürdőjének fürdőorvosa segítségével. A múmia és koporsó megvásárlásában fontos szerepe volt a korabeli egyiptológia egyik jól ismert személyiségének, Dr. Carl-August Reinhardtnak (1956–1903), aki a 90-es években a német konzuli tisztséget töltötte be Kairóban.

A múmia pontos eredetének tisztázása a Budapest Múmia Projekt egyik izgalmas tudománytörténeti kihívása.


A szombathelyi múmia
A szombathelyi múmia