SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Kutatástörténeti áttekintés

Kutatástörténeti áttekintés

1889-1990: Mindössze két ásatási szezon során Sir William Matthew Flinders Petrie feltárta a település és a szomszédos völgytemplom romjait. A Harmadik Átmeneti Korra és a Későkorra datálható temetkezések egy csoportjának feltárása. Az ásatási jelentések a Kahun, Gurob and Hawara (1890), illetve az Illahun, Kahun and Gurob (1891) kötetekben kerültek közzétételre.

1911, 1914 és 1920: További feltárások a piramiskörzet és a templom területén Petrie irányítása alatt; szelektív ásatás a város területén. Változatos korú és jellegű lelőhelyek régészeti kutatása. 1914-ben az ún. „lahuni kincslelet" felfedezése Szathathoriunet hercegnő aknasírjában. Az ásatási eredmények a G. Brunton, Lahun I: The Treasure (1920) valamint a W.M.F. Petrie-G. Brunton-M.A. Murray, Lahun II (1923) kötetekben kerültek publikálásra.

1988, 1990, 1992-1997: összességében nyolc, változatos intenzitású szezon alkalmával a torontói Royal Ontario Museum expedíciója végzett kontroll-ásatásokat Nicholas Millet vezetésével. Egyes objektumok ismételt feltárása és felmérése a Petrie-féle városalaprajz lényegi módosításához illetve eleddig ismeretlen iszaptégla struktúrák felfedezéséhez vezetett, mintegy igazolván a lelőhely napjainkban is magas régészeti potenciálját. A terepmunka az ásatásvezető 2002-ben bekövetkezett halálával félbeszakadt, a teljes dokumentáció 2007-ben további tanulmányozás és publikálás céljából a Szépművészeti Múzeum egyiptomi osztályára került. A kanadai expedíció munkájáról szóló egyetlen tudományos közlemény a The Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities 34. számában olvasható (2007).

Az el-Lahunnál folytatott régészeti kutatások válogatott irodalomjegyzéke