SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Friss régészeti kutatások

A Szépművészeti Múzeum régészeti terepmunkája el-Lahun mellett

A kutatómunka elsődleges célja a régészeti emlékek jelen állapotának felmérése és dokumentálása, illetve a terepmunka során nyert és a korai ásatásból származó adatok feldolgozásával és kiértékelésével az építészeti tér szerveződésének szinkron és diakrón vizsgálata, a lelőhely és közvetlen környezete viszonyrendszerének mélyebb megértése. A projekt nagy súlyt fektet továbbá az épületmaradványokat fenyegető környezeti és kulturális tényezők felmérésére, valamint a hosszú távú fennmaradásukat biztosító lelőhely-rendezési terv kidolgozására.

A project specifikus célkitűzései:


  • a koncessziós terület 1:1000 léptékű archaeo-topográfiai térképének megrajzolása, mely a törvényi védelem alá eső műemléki terület határainak pontos megállapítására is alkalmas;
  • az épületmaradványok részletes építészeti felmérése és rekonstrukciója 3D-modellezés segítségével, különös tekintette a királyi halotti templomra;
  • a templom ikonográfiai programjának rekonstrukcióját segítő terepi adatok gyűjtése;
  • a kizárólag papirológiai és szigillográfiai forrásokból ismert létesítmények (Anubisz helyi temploma, a polgármesteri rezidencia adminisztrációs komplexuma, a templomi kultusz ellátásáért felelős 'ipari' komplexum és a fazekasműhelyek) felderítése és beazonosítása;
  • szisztematikus felszíni kerámiagyűjtés, rajzdokumentáció és analízis; a diagnosztikus darabok komparatív vizsgálata;
  • egy komplex régészeti adatbázis felállítása, mely térinformatikai rendszerbe ágyazva lehetővé teszi a különböző emberi tevékenységi formák idő– és térbeli megoszlásának vizsgálatát;
  • a lelőhely és a helyi lakosság viszonyának vizsgálata recens felszíni leletek gyűjtésén és kiértékelésén keresztül.

Friss régészeti kutatásokFriss régészeti kutatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A polgármesteri rezidencia bejárati lépcsősora egy 1995-ben illetve egy 2007-ben készült felvételen

A 2008-as régészeti idény eredményei (angol, PDF)