SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

A Szépművészeti Múzeum egyiptomi régészeti expedíciója

Történetileg jelentős, ám erősen veszélyeztetett egyiptomi lelőhely régészeti kutatására vállalkozik a Szépművészeti Múzeum által szervezett nemzetközi kutatócsoport. A 8 fős expedíció a Kairótól délre, a Fájjum-oázis bejáratánál, a mai el-Lahun falu mellett elterülő kiterjedt rommező régészeti, geodéziai, és magnetometriai vizsgálatát tűzte ki céljául.

2008. október 6

Történetileg jelentős, ám erősen veszélyeztetett egyiptomi lelőhely régészeti kutatására vállalkozik a Szépművészeti Múzeum által szervezett nemzetközi kutatócsoport. Az októberben induló 8 fős expedíció a Kairótól délre, a Fájjum-oázis bejáratánál, a mai el-Lahun falu mellett elterülő kiterjedt rommező régészeti, geodéziai, és magnetometriai vizsgálatát tűzte ki céljául. Az El-Lahun Survey Project 4 éves programjával a múzeum - ugyan története során már többször tervezte – most első ízben vállalkozik arra, hogy bekapcsolódjon az Egyiptomban zajló régészeti kutatásokba.

A vizsgálandó, mintegy 1600 hektárnyi területet a II. Szeszósztrisz fáraó (Kr. e. 1880–1873 körül) által alapított királyi temetkezőhely és település maradványai uralják; ezeket mintegy száz évvel ezelőtt, W. M. F. Petrie brit archeológus tárta fel mindössze két ásatási szezon alatt, és meglehetős felületességgel. A napjaink régészeti gyakorlatának szemszögéből nézve hiányos és pontatlan dokumentáció ellenére a királypiramist járulékos épületeivel egyetemben a szakrális építészet fejlődésének fontos állomásaként jegyzik, maga a település pedig az egyiptomi városrégészet iskolapéldájává vált.

Expedició

 

 

A közelmúltban a lelőhelyen dolgozó kanadai expedíció munkája 2002-ben az ásatásvezető halála következtében félbeszakadt, és a teljes kiadatlan ásatási dokumentáció Budapestre, a Szépművészeti Múzeum egyiptomi gyűjteményi osztályára került további tanulmányozás és publikálás céljából. Időközben a lelőhely emlékeinek állapota oly' mértékben leromlott, hogy a terület pontos és módszeres régészeti feltérképezése elengedhetetlenné és különösen időszerűvé vált.

A nemzetközi együttműködésnek köszönhetően a Szépművészeti Múzeum expedíciója lesz az első régészeti projekt a lelőhely kutatástörténetében, mely a lehető legszélesebb forrásanyag ismeretében vállalkozhat a felvázolt feladatra. Tekintettel arra, hogy a rommező a legnagyobb ismert település-lelőhely az egyiptomi kései Középső Bronzkor időszakából, a misszió munkáját a kezdetektől fokozott szakmai figyelem kíséri. A Szépművészeti Múzeum nagy hangsúlyt kíván helyezni arra, hogy a régészeti projekt munkáját követhetővé, eredményeit bemutathatóvá tegye mind a szakma, mind a szélesebb nyilvánosság számára. A magyar és angol nyelvű ismertetőkön túl a terepmunka mindennapjaiba egy „régészeti blog" segítségével bárki betekintést nyerhet, a munka befejeztével pedig a nagyközönség számára egy kiállításon kívánjuk bemutatni a lelőhely új képét.

Az expedíció tagjai a 2008-as idényben: Horváth Zoltán egyiptológus, projektvezető, Szépművészeti Múzeum; Petrik Máté, régész-egyiptológus Szépművészeti Múzeum; Ashraf Zein Elabidin El-Senussi, egyiptomi régész, a projekt társdirektora; Stephen Quirke, egyiptológus, Petrie Museum of Egyptian Archaeology University College London; Vasáros Zsolt, építészmérnök, Research Institute for Visualization, Architecture and Archaeology (RIVAA); Marcel Hellendahl, német építészmérnök, Research Institute for Visualization, Architecture and Archaeology (RIVAA); Szűcs László, földmérő mérnök, Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar és Gregori Ákos, földmérő mérnök, Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar.

Ismerkedjen meg közelebbről az expedicióval rendszeresen frissülő blogján keresztül!