43.
A gyermek Keresztelő János ábrázolása ezüstvessző alárajzolásokkal


A tekercsnek is csak a körvonalai látszanak, a papír üres. A gyermek közelről nézi, mintha keresné rajta azt a mondatrészletet, amellyel bizonyságot kell tennie Jézusról. A megváltás misztériumának hírnöke és követe ő, aki Jézushoz hasonló módon viselt vértanúságot, és az „Ime, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit” felirattal az ártatlanul szenvedőre utal, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen Jézus személye és küldetésének célja. Ennek a kinyilatkoztatásnak a csendes pillanatát örökíti meg Raffaello. A mű befejezetlensége ellenére is titokzatos nyugalom és békesség árad szét az alakok mozdulatain, gesztusain, az eszményi táj lankáin, városkáján, romos épületein. Ha a felvételt tovább nagyítjuk, szinte megtapinthatjuk egy nagy művész csodálatos rajzvázlatát, amely úgy hat az alapozáson, mintha csak a papírra írta volna.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68