36.
A díszkeret restaurálása, típusa, leírása

Az Esterházy-Madonna díszkeretének pastiglia (enyvesgipsz-plasztika) féldomborművei nagyon finom kidolgozásúak és érdemes őket közelről is megszemlélni. A digitális totálfelvétel olyan kiváló felbontásban adja vissza a részleteket, hogy a természetes nagyságnál jóval erősebb nagyításban is végigpásztázhatjuk az ornamentikasorokat és -profilokat. A tojássorok és sarokrozettákkal körülvett lágyan hajladozó indák, palmettás levélfrízek, groteszk szalagok szimmetrikus, bordázott vázák közé ékelődő, szakaszonként ismétlődő egységei kecses összefonódásokat eredményeznek. A stilizált levéldíszek sajátos raszterrel és kissé vibráló felülettel poncolt alapon jelennek meg.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68