31.
Röntgenvizsgálatok

A röntgenkép azt bizonyítja, hogy ami szabad szemmel láthatatlan, a kisded alakjának aláfestési stádiumából, az plasztikusabb és kidolgozottabb, jobban épített, traktált. Nem érzékcsalódásról van szó, hanem csupán arról, hogy az olajos temperafestés idővel áttetszőbb lett és transzparenciájának megnövekedése miatt kevesebbnek hat a felső réteg modellálása, szinte eltűnik, míg az alapozáson megjelenik az előrajz. A röntgenképen az alárajzolás nem kivehető, a barnás modellálás a figurák kontúrjain éppen hogy átereszti a sugárzást, tehát sötéten jelenik meg. Keresztelő János kezében a mondatszalag szintén sötét kontúrral látszik, de csak amiatt, hogy a művész nem festette alá semmilyen színnel, hanem kihagyta az alapozás fehérjét a behajló papírcsík felületén. A legtöbb szín és felület egyenletes tónuselosztása azt sugallja, hogy a festő ólomfehérrel keverte a pigmenteket, legalább is az aláfestéseknél, amelyekre azután tiszta színekkel építkezett, de már nem fejezte be és kidolgozatlanul hagyott részleteket.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68