06.
A vetemedett tábla és annak ragasztása

A meggörbült képtábla felső ránézete annak érzékeltetésére, hogy a korábbi görbületéhez képest mennyit deformálódott a rablás során. A tábla szélső végeire helyezett falécek a korábbi tartó, rögzítő szerepet töltötték be, a díszkerethez illeszkedve a hordozó helyben tartásához készültek, és alsó felszínük kiképzése a korábbi vetemedés ívének felelt meg. A végpontok eltávolodása a sarkoknál meghaladta az 1 centimétert.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68