05.
A vetemedett tábla és annak ragasztása

Az ívesen görbült, dongaszerűen vetemedett tábla restaurálás előtt. A 215 mm széles, elvékonyított nyárfa görbületi ívének magassága és kitérése a szélső talppontok síkjához képest középen: 22 mm. Ilyen mérvű vetemedés akkor következik be, amikor a hordozó alap egyetlen darab fából készül, nincsen illesztése és a fatestből úgy vágják ki, hogy a fa zsugorodása, száradása és sajátos szerkezeti tulajdonságai miatt domború vetemedéssel eldeformálódik. Leginkább a húrmetszetben kimetszett hasábok hajlamosak elgörbülni, követve a felső és alsó végükön (bütüfelület) látható évgyűrűik ívét. A sugárirányú metszetben vágott faáru sokkal stabilabb és alkalmasabb, bútorlapok, fatáblák anyagaként. Ha a hátoldalt nem szigetelik le vagy túlzottan nedvszívó csontenyvréteggel borítják, ezek is elősegíti és fokozhatja a vetemedés mértékét. A görbült táblát nem minden esetben lehet mesterségesen kiegyenesíteni, mert mechanikai behatásra az alapozó és a festékréteg igen eltérően viselkedik. Alkalmanként a veszélye nagyobb, hogy a képszerkezet megsérül, ezért a fokozott kockázat miatt eltekintenek a beavatkozástól. A Raffaello-tábla középső áthasadása, törése nem egyenes vonal mentén húzódott, hanem ívben, ráadásul több ponton szálirányú behasadások indultak a tábla belsejébe, a kiegyenesítést tehát nem lehetett biztonságosan elvégezni.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68