SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Állandó kiállítás

Az Antik Gyűjtemény ismeretterjesztő tevékenységének fő színtere a 2014-ben átrendezett állandó kiállítás, mely öt teremben közel 1000 művet sorakoztat fel az ókor évezredeiből. A tárlat egyúttal "kézzel fogható" segítséget nyújt annak felfedezésére, mi kapcsolja össze, és mi választja el korunkat és a klasszikus ókort, az európai népek egyik alapvető közös hagyományát.

Az Antik Gyűjtemény ismeretterjesztő tevékenységének fő színtere a legutóbb 1997-ben megnyílt, majd 2014-ben átrendezett állandó kiállítás. Öt teremben közel ezer művet mutat be az ókor évezredeiből, köztük világhírű darabokat is, így a „budapesti táncosnő" néven ismert görög lányszobrot, a Grimani-kancsót vagy az actiumi csatát ábrázoló márvány reliefciklus lapjait, köztük a 2000-ben megszerzett híres domborművet. A kiállított együttes "kézzel fogható" segítséget nyújt annak felfedezésére, hogy mi minden kapcsolja össze, és mi minden választja el egymástól korunkat és a klasszikus ókort, az európai népek egyik alapvető közös hagyományát.

A mintegy 800 négyzetméteren elhelyezkedő műtárgyak között a termek különböző színe teszi egyértelművé a tájékozódást. Az első két, kék színű teremben látható darabok a görög művészetet a kezdetektől a hellénisztikus korig mutatják be. A látogató Itália római hódítás előtti kultúráival, elsősorban az etruszk kultúra emlékeivel és dél-itáliai vörösalakos vázákkal ismerkedhet meg a harmadik, terrakotta színű teremben. A két utolsó szürke teremben kiállított tárgyak jól illusztrálják Róma és provinciáinak művészetét.

Hagyomány és újító szándék ötvöződik a kiállítás koncepciójában. A kiállított tárgyak elrendezése hagyományos, azaz időrendben és készítési helyük szerint csoportosítva kerülnek bemutatásra. Újdonságnak számít viszont, hogy a falakra került a gyűjtemény mecénásainak, gyarapítóinak és tudományos gondozóinak fényképe, jelezve ezzel, hogy a jelenleg bemutatott együttes a magyar történelem elmúlt két évszázadában élt, a társadalom legkülönbözőbb rétegeiből kikerült műpártolók – gabonakereskedőtől a Habsburg főhercegig – lelkesedésének köszönhető. Újításnak számít a válogatott hamisítványok, illetve a modern utánzatok elhelyezése is az eredeti alkotások között, mind a feliratok színével, mind szövegével hívva fel a figyelmet ezen művek többitől eltérő jellegére. Ebben az esetben a cél kettős: egyfelől annak tudatosítása, hogy olyan, a régmúltban készült tárgyakat látnak, amelyeknek egészen napjainkig nem szűnt meg ható és kihívó ereje; másfelől az ókori művek és modern utánzataik összehasonlításával a kvalitás- és stíluskülönbségek megfigyelésére, önálló, aktív vizuális tevékenységre akar ösztönözni.