Close

Nagyítás


Tooltip
  • Kapcsolódó művek

A Szent Család

Alkotó: Girolamo Siciolante da Sermoneta
tulajdonítva
(Sermoneta 1521 [?] – 1575 Róma)

Készült: 1544 körül
Technika: olaj, nyárfa
Méret: 98,5 x 78 cm
kerettel: 120 x 100 x 7 cm
Tárgy típusa: festmény
Leltári szám: 4217
Gyűjtemény: Régi Képtár

+Leírás

A Szent Család

Ez a Szent Család egy más mestertől átvett kompozíciónak csupán a festésmódra kiterjedő, de magas színvonalú átdolgozása. A feltehetőleg 1539-ben készült mintakép Perino del Vaga műve, amelyet a melbourne-i National Gallery of Victoria őriz. A budapesti változat mestere, Siciolante da Sermoneta Perino kompozíciójának eleven ritmusát, könnyed eleganciáját a maga egyszerre rajzos és szobrászias modorával átformálta, az összhatást súlyosabbá, a kifejezést didaktikusabbá tette. A két festő 1544-ben, III. Pál pápa loggiájának dekorálásán együtt dolgozott az Angyalvárban. Lehetséges, hogy kompozíciójának átvételével Siciolante ekkortájt tisztelgett művésztársa előtt, egyszersmind polemizálva vele. Perino formanyelvének friss, szabad szelleme egyre kevésbé volt időszerű az ellenreformáció Rómájában, míg Siciolante nagyon is hajlamosnak bizonyult a tridenti zsinat esztétikai doktrínáit a művészeti gyakorlatba átültetni. Az ő téma-feldolgozásában több a pátosz, több a monumentalitás, vagyis a rómaias karakter, mint a mintául szolgáló előképen. A gyermek Herkulesként kapaszkodik fel anyja nyakába (ez a motívum jelképesen a feltámadásra utal), Mária júnói arcéle éles kontúrral rajzolódik a sötét háttér elé, hajviseletéhez hasonlóval császárkori portrészobrokon találkozunk. A homályba burkolt József mint ótestamentumi pátriárka figyeli kettőjüket. Dramatizált Szent Család ez, a téma heroikus változata, amelyben anya és gyermeke tekintetének mély jelentéssel teli találkozása a csúcspont.

Tátrai Vilmos ©