Close

Nagyítás


Tooltip
  • Kapcsolódó művek

A sebesült Tankréd Erminiával és Vafrinóval

Alkotó: Alessandro Turchi
(Verona 1578 – 1649 Róma)

Készült: 1630 körül
Technika: olaj, vászon
Méret: 99 x 133 cm
Tárgy típusa: festmény
Leltári szám: 477
Gyűjtemény: Régi Képtár

+Leírás

A sebesült Tankréd Erminiával és Vafrinóval

A kép témáját Torquato Tasso Megszabadított Jeruzsálem című hőskölteménye szolgáltatta. Az Argantéval vívott párharcban megsebesült keresztény hőst, Tankrédot az iránta reménytelen szerelmet tápláló pogány hercegnő, Erminia ápolja. Az ölében fekvő Tankréd kardjával saját haját vágja le, hogy a seb vérzését azzal állítsa meg. Jobboldalt Vafrinót, a fegyverhordozót látjuk, aki az alélt harcost már megszabadította mellvértjétől. A középtérben Argante erős rövidülésben ábrázolt holttestét pillantjuk meg. A társaitól elhagyott, temetetlen halott alakja a pogány erkölcs durvaságát állítja kontrasztba a Tankréd ápolásában kifejezésre jutó keresztényi szeretettel. A háttér egyik oldalán sűrű lombozatú fák előtt a két vitéz elárvult lovai jelennek meg, a másikon dombos, felhős tájra nyílik kilátás.
Gesztusban és mimikában Tankréd testi kínját és Erminia lelki gyötrelmét épp úgy bemutatja a festő, mint Vafrino gondoskodó, féltő együttérzését. A pályáját Veronában kezdő, és római évei során a klasszicizáló ízléshez igazodó mester azonban óvakodik a fájdalmat és a szenvedélyt gáttalanul ábrázolni. A fények és árnyak elosztása egyenletes, a szereplők testtartása kimért ünnepélyességgel egymásra hangolódik. Az eposz hőseit, mint a 17. századi festészet más olyan képviselőinek művein, akik a klasszikus ókori és raffaellói hagyományok folytatói, a forma harmóniája emeli a köznapiság szférája fölé.
A budapesti kép sajátkezű, nagyobb méretű replikája a bécsi Kunsthistorisches Museumban látható.

Tátrai Vilmos